Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2012 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2012 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2012 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2012

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8/12 - Tân Dậu
2

9/12 - Nhâm Tuất
3

10/12 - Quý Hợi
4

11/12 - Giáp Tý
5

12/12 - Ất Sửu
6

13/12 - Bính Dần
7

14/12 - Đinh Mão
8

15/12 - Mậu Thìn
9

16/12 - Kỷ Tỵ
10

17/12 - Canh Ngọ
11

18/12 - Tân Mùi
12

19/12 - Nhâm Thân
13

20/12 - Quý Dậu
14

21/12 - Giáp Tuất
15

22/12 - Ất Hợi
16

23/12 - Bính Tý
17

24/12 - Đinh Sửu
18

25/12 - Mậu Dần
19

26/12 - Kỷ Mão
20

27/12 - Canh Thìn
21

28/12 - Tân Tỵ
22

29/12 - Nhâm Ngọ
23

1/1 - Quý Mùi
24

2/1 - Giáp Thân
25

3/1 - Ất Dậu
26

4/1 - Bính Tuất
27

5/1 - Đinh Hợi
28

6/1 - Mậu Tý
29

7/1 - Kỷ Sửu
30

8/1 - Canh Dần
31

9/1 - Tân Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

10/1 - Nhâm Thìn
2

11/1 - Quý Tỵ
3

12/1 - Giáp Ngọ
4

13/1 - Ất Mùi
5

14/1 - Bính Thân
6

15/1 - Đinh Dậu
7

16/1 - Mậu Tuất
8

17/1 - Kỷ Hợi
9

18/1 - Canh Tý
10

19/1 - Tân Sửu
11

20/1 - Nhâm Dần
12

21/1 - Quý Mão
13

22/1 - Giáp Thìn
14

23/1 - Ất Tỵ
15

24/1 - Bính Ngọ
16

25/1 - Đinh Mùi
17

26/1 - Mậu Thân
18

27/1 - Kỷ Dậu
19

28/1 - Canh Tuất
20

29/1 - Tân Hợi
21

30/1 - Nhâm Tý
22

1/2 - Quý Sửu
23

2/2 - Giáp Dần
24

3/2 - Ất Mão
25

4/2 - Bính Thìn
26

5/2 - Đinh Tỵ
27

6/2 - Mậu Ngọ
28

7/2 - Kỷ Mùi
29

8/2 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

9/2 - Tân Dậu
2

10/2 - Nhâm Tuất
3

11/2 - Quý Hợi
4

12/2 - Giáp Tý
5

13/2 - Ất Sửu
6

14/2 - Bính Dần
7

15/2 - Đinh Mão
8

16/2 - Mậu Thìn
9

17/2 - Kỷ Tỵ
10

18/2 - Canh Ngọ
11

19/2 - Tân Mùi
12

20/2 - Nhâm Thân
13

21/2 - Quý Dậu
14

22/2 - Giáp Tuất
15

23/2 - Ất Hợi
16

24/2 - Bính Tý
17

25/2 - Đinh Sửu
18

26/2 - Mậu Dần
19

27/2 - Kỷ Mão
20

28/2 - Canh Thìn
21

29/2 - Tân Tỵ
22

1/3 - Nhâm Ngọ
23

2/3 - Quý Mùi
24

3/3 - Giáp Thân
25

4/3 - Ất Dậu
26

5/3 - Bính Tuất
27

6/3 - Đinh Hợi
28

7/3 - Mậu Tý
29

8/3 - Kỷ Sửu
30

9/3 - Canh Dần
31

10/3 - Tân Mão
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

11/3 - Nhâm Thìn
2

12/3 - Quý Tỵ
3

13/3 - Giáp Ngọ
4

14/3 - Ất Mùi
5

15/3 - Bính Thân
6

16/3 - Đinh Dậu
7

17/3 - Mậu Tuất
8

18/3 - Kỷ Hợi
9

19/3 - Canh Tý
10

20/3 - Tân Sửu
11

21/3 - Nhâm Dần
12

22/3 - Quý Mão
13

23/3 - Giáp Thìn
14

24/3 - Ất Tỵ
15

25/3 - Bính Ngọ
16

26/3 - Đinh Mùi
17

27/3 - Mậu Thân
18

28/3 - Kỷ Dậu
19

29/3 - Canh Tuất
20

30/3 - Tân Hợi
21

1/4 - Nhâm Tý
22

2/4 - Quý Sửu
23

3/4 - Giáp Dần
24

4/4 - Ất Mão
25

5/4 - Bính Thìn
26

6/4 - Đinh Tỵ
27

7/4 - Mậu Ngọ
28

8/4 - Kỷ Mùi
29

9/4 - Canh Thân
30

10/4 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

11/4 - Nhâm Tuất
2

12/4 - Quý Hợi
3

13/4 - Giáp Tý
4

14/4 - Ất Sửu
5

15/4 - Bính Dần
6

16/4 - Đinh Mão
7

17/4 - Mậu Thìn
8

18/4 - Kỷ Tỵ
9

19/4 - Canh Ngọ
10

20/4 - Tân Mùi
11

21/4 - Nhâm Thân
12

22/4 - Quý Dậu
13

23/4 - Giáp Tuất
14

24/4 - Ất Hợi
15

25/4 - Bính Tý
16

26/4 - Đinh Sửu
17

27/4 - Mậu Dần
18

28/4 - Kỷ Mão
19

29/4 - Canh Thìn
20

30/4 - Tân Tỵ
21

1/4 - Nhâm Ngọ
22

2/4 - Quý Mùi
23

3/4 - Giáp Thân
24

4/4 - Ất Dậu
25

5/4 - Bính Tuất
26

6/4 - Đinh Hợi
27

7/4 - Mậu Tý
28

8/4 - Kỷ Sửu
29

9/4 - Canh Dần
30

10/4 - Tân Mão
31

11/4 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

12/4 - Quý Tỵ
2

13/4 - Giáp Ngọ
3

14/4 - Ất Mùi
4

15/4 - Bính Thân
5

16/4 - Đinh Dậu
6

17/4 - Mậu Tuất
7

18/4 - Kỷ Hợi
8

19/4 - Canh Tý
9

20/4 - Tân Sửu
10

21/4 - Nhâm Dần
11

22/4 - Quý Mão
12

23/4 - Giáp Thìn
13

24/4 - Ất Tỵ
14

25/4 - Bính Ngọ
15

26/4 - Đinh Mùi
16

27/4 - Mậu Thân
17

28/4 - Kỷ Dậu
18

29/4 - Canh Tuất
19

1/5 - Tân Hợi
20

2/5 - Nhâm Tý
21

3/5 - Quý Sửu
22

4/5 - Giáp Dần
23

5/5 - Ất Mão
24

6/5 - Bính Thìn
25

7/5 - Đinh Tỵ
26

8/5 - Mậu Ngọ
27

9/5 - Kỷ Mùi
28

10/5 - Canh Thân
29

11/5 - Tân Dậu
30

12/5 - Nhâm Tuất
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

13/5 - Quý Hợi
2

14/5 - Giáp Tý
3

15/5 - Ất Sửu
4

16/5 - Bính Dần
5

17/5 - Đinh Mão
6

18/5 - Mậu Thìn
7

19/5 - Kỷ Tỵ
8

20/5 - Canh Ngọ
9

21/5 - Tân Mùi
10

22/5 - Nhâm Thân
11

23/5 - Quý Dậu
12

24/5 - Giáp Tuất
13

25/5 - Ất Hợi
14

26/5 - Bính Tý
15

27/5 - Đinh Sửu
16

28/5 - Mậu Dần
17

29/5 - Kỷ Mão
18

30/5 - Canh Thìn
19

1/6 - Tân Tỵ
20

2/6 - Nhâm Ngọ
21

3/6 - Quý Mùi
22

4/6 - Giáp Thân
23

5/6 - Ất Dậu
24

6/6 - Bính Tuất
25

7/6 - Đinh Hợi
26

8/6 - Mậu Tý
27

9/6 - Kỷ Sửu
28

10/6 - Canh Dần
29

11/6 - Tân Mão
30

12/6 - Nhâm Thìn
31

13/6 - Quý Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

14/6 - Giáp Ngọ
2

15/6 - Ất Mùi
3

16/6 - Bính Thân
4

17/6 - Đinh Dậu
5

18/6 - Mậu Tuất
6

19/6 - Kỷ Hợi
7

20/6 - Canh Tý
8

21/6 - Tân Sửu
9

22/6 - Nhâm Dần
10

23/6 - Quý Mão
11

24/6 - Giáp Thìn
12

25/6 - Ất Tỵ
13

26/6 - Bính Ngọ
14

27/6 - Đinh Mùi
15

28/6 - Mậu Thân
16

29/6 - Kỷ Dậu
17

1/7 - Canh Tuất
18

2/7 - Tân Hợi
19

3/7 - Nhâm Tý
20

4/7 - Quý Sửu
21

5/7 - Giáp Dần
22

6/7 - Ất Mão
23

7/7 - Bính Thìn
24

8/7 - Đinh Tỵ
25

9/7 - Mậu Ngọ
26

10/7 - Kỷ Mùi
27

11/7 - Canh Thân
28

12/7 - Tân Dậu
29

13/7 - Nhâm Tuất
30

14/7 - Quý Hợi
31

15/7 - Giáp Tý
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

16/7 - Ất Sửu
2

17/7 - Bính Dần
3

18/7 - Đinh Mão
4

19/7 - Mậu Thìn
5

20/7 - Kỷ Tỵ
6

21/7 - Canh Ngọ
7

22/7 - Tân Mùi
8

23/7 - Nhâm Thân
9

24/7 - Quý Dậu
10

25/7 - Giáp Tuất
11

26/7 - Ất Hợi
12

27/7 - Bính Tý
13

28/7 - Đinh Sửu
14

29/7 - Mậu Dần
15

30/7 - Kỷ Mão
16

1/8 - Canh Thìn
17

2/8 - Tân Tỵ
18

3/8 - Nhâm Ngọ
19

4/8 - Quý Mùi
20

5/8 - Giáp Thân
21

6/8 - Ất Dậu
22

7/8 - Bính Tuất
23

8/8 - Đinh Hợi
24

9/8 - Mậu Tý
25

10/8 - Kỷ Sửu
26

11/8 - Canh Dần
27

12/8 - Tân Mão
28

13/8 - Nhâm Thìn
29

14/8 - Quý Tỵ
30

15/8 - Giáp Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

16/8 - Ất Mùi
2

17/8 - Bính Thân
3

18/8 - Đinh Dậu
4

19/8 - Mậu Tuất
5

20/8 - Kỷ Hợi
6

21/8 - Canh Tý
7

22/8 - Tân Sửu
8

23/8 - Nhâm Dần
9

24/8 - Quý Mão
10

25/8 - Giáp Thìn
11

26/8 - Ất Tỵ
12

27/8 - Bính Ngọ
13

28/8 - Đinh Mùi
14

29/8 - Mậu Thân
15

1/9 - Kỷ Dậu
16

2/9 - Canh Tuất
17

3/9 - Tân Hợi
18

4/9 - Nhâm Tý
19

5/9 - Quý Sửu
20

6/9 - Giáp Dần
21

7/9 - Ất Mão
22

8/9 - Bính Thìn
23

9/9 - Đinh Tỵ
24

10/9 - Mậu Ngọ
25

11/9 - Kỷ Mùi
26

12/9 - Canh Thân
27

13/9 - Tân Dậu
28

14/9 - Nhâm Tuất
29

15/9 - Quý Hợi
30

16/9 - Giáp Tý
31

17/9 - Ất Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

18/9 - Bính Dần
2

19/9 - Đinh Mão
3

20/9 - Mậu Thìn
4

21/9 - Kỷ Tỵ
5

22/9 - Canh Ngọ
6

23/9 - Tân Mùi
7

24/9 - Nhâm Thân
8

25/9 - Quý Dậu
9

26/9 - Giáp Tuất
10

27/9 - Ất Hợi
11

28/9 - Bính Tý
12

29/9 - Đinh Sửu
13

30/9 - Mậu Dần
14

1/10 - Kỷ Mão
15

2/10 - Canh Thìn
16

3/10 - Tân Tỵ
17

4/10 - Nhâm Ngọ
18

5/10 - Quý Mùi
19

6/10 - Giáp Thân
20

7/10 - Ất Dậu
21

8/10 - Bính Tuất
22

9/10 - Đinh Hợi
23

10/10 - Mậu Tý
24

11/10 - Kỷ Sửu
25

12/10 - Canh Dần
26

13/10 - Tân Mão
27

14/10 - Nhâm Thìn
28

15/10 - Quý Tỵ
29

16/10 - Giáp Ngọ
30

17/10 - Ất Mùi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2012

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/10 - Bính Thân
2

19/10 - Đinh Dậu
3

20/10 - Mậu Tuất
4

21/10 - Kỷ Hợi
5

22/10 - Canh Tý
6

23/10 - Tân Sửu
7

24/10 - Nhâm Dần
8

25/10 - Quý Mão
9

26/10 - Giáp Thìn
10

27/10 - Ất Tỵ
11

28/10 - Bính Ngọ
12

29/10 - Đinh Mùi
13

1/11 - Mậu Thân
14

2/11 - Kỷ Dậu
15

3/11 - Canh Tuất
16

4/11 - Tân Hợi
17

5/11 - Nhâm Tý
18

6/11 - Quý Sửu
19

7/11 - Giáp Dần
20

8/11 - Ất Mão
21

9/11 - Bính Thìn
22

10/11 - Đinh Tỵ
23

11/11 - Mậu Ngọ
24

12/11 - Kỷ Mùi
25

13/11 - Canh Thân
26

14/11 - Tân Dậu
27

15/11 - Nhâm Tuất
28

16/11 - Quý Hợi
29

17/11 - Giáp Tý
30

18/11 - Ất Sửu
31

19/11 - Bính Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.