Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2018 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2018 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2018 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2018

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

15/11 - Quý Tỵ
2

16/11 - Giáp Ngọ
3

17/11 - Ất Mùi
4

18/11 - Bính Thân
5

19/11 - Đinh Dậu
6

20/11 - Mậu Tuất
7

21/11 - Kỷ Hợi
8

22/11 - Canh Tý
9

23/11 - Tân Sửu
10

24/11 - Nhâm Dần
11

25/11 - Quý Mão
12

26/11 - Giáp Thìn
13

27/11 - Ất Tỵ
14

28/11 - Bính Ngọ
15

29/11 - Đinh Mùi
16

30/11 - Mậu Thân
17

1/12 - Kỷ Dậu
18

2/12 - Canh Tuất
19

3/12 - Tân Hợi
20

4/12 - Nhâm Tý
21

5/12 - Quý Sửu
22

6/12 - Giáp Dần
23

7/12 - Ất Mão
24

8/12 - Bính Thìn
25

9/12 - Đinh Tỵ
26

10/12 - Mậu Ngọ
27

11/12 - Kỷ Mùi
28

12/12 - Canh Thân
29

13/12 - Tân Dậu
30

14/12 - Nhâm Tuất
31

15/12 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

16/12 - Giáp Tý
2

17/12 - Ất Sửu
3

18/12 - Bính Dần
4

19/12 - Đinh Mão
5

20/12 - Mậu Thìn
6

21/12 - Kỷ Tỵ
7

22/12 - Canh Ngọ
8

23/12 - Tân Mùi
9

24/12 - Nhâm Thân
10

25/12 - Quý Dậu
11

26/12 - Giáp Tuất
12

27/12 - Ất Hợi
13

28/12 - Bính Tý
14

29/12 - Đinh Sửu
15

30/12 - Mậu Dần
16

1/1 - Kỷ Mão
17

2/1 - Canh Thìn
18

3/1 - Tân Tỵ
19

4/1 - Nhâm Ngọ
20

5/1 - Quý Mùi
21

6/1 - Giáp Thân
22

7/1 - Ất Dậu
23

8/1 - Bính Tuất
24

9/1 - Đinh Hợi
25

10/1 - Mậu Tý
26

11/1 - Kỷ Sửu
27

12/1 - Canh Dần
28

13/1 - Tân Mão
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

14/1 - Nhâm Thìn
2

15/1 - Quý Tỵ
3

16/1 - Giáp Ngọ
4

17/1 - Ất Mùi
5

18/1 - Bính Thân
6

19/1 - Đinh Dậu
7

20/1 - Mậu Tuất
8

21/1 - Kỷ Hợi
9

22/1 - Canh Tý
10

23/1 - Tân Sửu
11

24/1 - Nhâm Dần
12

25/1 - Quý Mão
13

26/1 - Giáp Thìn
14

27/1 - Ất Tỵ
15

28/1 - Bính Ngọ
16

29/1 - Đinh Mùi
17

1/2 - Mậu Thân
18

2/2 - Kỷ Dậu
19

3/2 - Canh Tuất
20

4/2 - Tân Hợi
21

5/2 - Nhâm Tý
22

6/2 - Quý Sửu
23

7/2 - Giáp Dần
24

8/2 - Ất Mão
25

9/2 - Bính Thìn
26

10/2 - Đinh Tỵ
27

11/2 - Mậu Ngọ
28

12/2 - Kỷ Mùi
29

13/2 - Canh Thân
30

14/2 - Tân Dậu
31

15/2 - Nhâm Tuất
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

16/2 - Quý Hợi
2

17/2 - Giáp Tý
3

18/2 - Ất Sửu
4

19/2 - Bính Dần
5

20/2 - Đinh Mão
6

21/2 - Mậu Thìn
7

22/2 - Kỷ Tỵ
8

23/2 - Canh Ngọ
9

24/2 - Tân Mùi
10

25/2 - Nhâm Thân
11

26/2 - Quý Dậu
12

27/2 - Giáp Tuất
13

28/2 - Ất Hợi
14

29/2 - Bính Tý
15

30/2 - Đinh Sửu
16

1/3 - Mậu Dần
17

2/3 - Kỷ Mão
18

3/3 - Canh Thìn
19

4/3 - Tân Tỵ
20

5/3 - Nhâm Ngọ
21

6/3 - Quý Mùi
22

7/3 - Giáp Thân
23

8/3 - Ất Dậu
24

9/3 - Bính Tuất
25

10/3 - Đinh Hợi
26

11/3 - Mậu Tý
27

12/3 - Kỷ Sửu
28

13/3 - Canh Dần
29

14/3 - Tân Mão
30

15/3 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

16/3 - Quý Tỵ
2

17/3 - Giáp Ngọ
3

18/3 - Ất Mùi
4

19/3 - Bính Thân
5

20/3 - Đinh Dậu
6

21/3 - Mậu Tuất
7

22/3 - Kỷ Hợi
8

23/3 - Canh Tý
9

24/3 - Tân Sửu
10

25/3 - Nhâm Dần
11

26/3 - Quý Mão
12

27/3 - Giáp Thìn
13

28/3 - Ất Tỵ
14

29/3 - Bính Ngọ
15

1/4 - Đinh Mùi
16

2/4 - Mậu Thân
17

3/4 - Kỷ Dậu
18

4/4 - Canh Tuất
19

5/4 - Tân Hợi
20

6/4 - Nhâm Tý
21

7/4 - Quý Sửu
22

8/4 - Giáp Dần
23

9/4 - Ất Mão
24

10/4 - Bính Thìn
25

11/4 - Đinh Tỵ
26

12/4 - Mậu Ngọ
27

13/4 - Kỷ Mùi
28

14/4 - Canh Thân
29

15/4 - Tân Dậu
30

16/4 - Nhâm Tuất
31

17/4 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/4 - Giáp Tý
2

19/4 - Ất Sửu
3

20/4 - Bính Dần
4

21/4 - Đinh Mão
5

22/4 - Mậu Thìn
6

23/4 - Kỷ Tỵ
7

24/4 - Canh Ngọ
8

25/4 - Tân Mùi
9

26/4 - Nhâm Thân
10

27/4 - Quý Dậu
11

28/4 - Giáp Tuất
12

29/4 - Ất Hợi
13

30/4 - Bính Tý
14

1/5 - Đinh Sửu
15

2/5 - Mậu Dần
16

3/5 - Kỷ Mão
17

4/5 - Canh Thìn
18

5/5 - Tân Tỵ
19

6/5 - Nhâm Ngọ
20

7/5 - Quý Mùi
21

8/5 - Giáp Thân
22

9/5 - Ất Dậu
23

10/5 - Bính Tuất
24

11/5 - Đinh Hợi
25

12/5 - Mậu Tý
26

13/5 - Kỷ Sửu
27

14/5 - Canh Dần
28

15/5 - Tân Mão
29

16/5 - Nhâm Thìn
30

17/5 - Quý Tỵ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/5 - Giáp Ngọ
2

19/5 - Ất Mùi
3

20/5 - Bính Thân
4

21/5 - Đinh Dậu
5

22/5 - Mậu Tuất
6

23/5 - Kỷ Hợi
7

24/5 - Canh Tý
8

25/5 - Tân Sửu
9

26/5 - Nhâm Dần
10

27/5 - Quý Mão
11

28/5 - Giáp Thìn
12

29/5 - Ất Tỵ
13

1/6 - Bính Ngọ
14

2/6 - Đinh Mùi
15

3/6 - Mậu Thân
16

4/6 - Kỷ Dậu
17

5/6 - Canh Tuất
18

6/6 - Tân Hợi
19

7/6 - Nhâm Tý
20

8/6 - Quý Sửu
21

9/6 - Giáp Dần
22

10/6 - Ất Mão
23

11/6 - Bính Thìn
24

12/6 - Đinh Tỵ
25

13/6 - Mậu Ngọ
26

14/6 - Kỷ Mùi
27

15/6 - Canh Thân
28

16/6 - Tân Dậu
29

17/6 - Nhâm Tuất
30

18/6 - Quý Hợi
31

19/6 - Giáp Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

20/6 - Ất Sửu
2

21/6 - Bính Dần
3

22/6 - Đinh Mão
4

23/6 - Mậu Thìn
5

24/6 - Kỷ Tỵ
6

25/6 - Canh Ngọ
7

26/6 - Tân Mùi
8

27/6 - Nhâm Thân
9

28/6 - Quý Dậu
10

29/6 - Giáp Tuất
11

1/7 - Ất Hợi
12

2/7 - Bính Tý
13

3/7 - Đinh Sửu
14

4/7 - Mậu Dần
15

5/7 - Kỷ Mão
16

6/7 - Canh Thìn
17

7/7 - Tân Tỵ
18

8/7 - Nhâm Ngọ
19

9/7 - Quý Mùi
20

10/7 - Giáp Thân
21

11/7 - Ất Dậu
22

12/7 - Bính Tuất
23

13/7 - Đinh Hợi
24

14/7 - Mậu Tý
25

15/7 - Kỷ Sửu
26

16/7 - Canh Dần
27

17/7 - Tân Mão
28

18/7 - Nhâm Thìn
29

19/7 - Quý Tỵ
30

20/7 - Giáp Ngọ
31

21/7 - Ất Mùi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

22/7 - Bính Thân
2

23/7 - Đinh Dậu
3

24/7 - Mậu Tuất
4

25/7 - Kỷ Hợi
5

26/7 - Canh Tý
6

27/7 - Tân Sửu
7

28/7 - Nhâm Dần
8

29/7 - Quý Mão
9

30/7 - Giáp Thìn
10

1/8 - Ất Tỵ
11

2/8 - Bính Ngọ
12

3/8 - Đinh Mùi
13

4/8 - Mậu Thân
14

5/8 - Kỷ Dậu
15

6/8 - Canh Tuất
16

7/8 - Tân Hợi
17

8/8 - Nhâm Tý
18

9/8 - Quý Sửu
19

10/8 - Giáp Dần
20

11/8 - Ất Mão
21

12/8 - Bính Thìn
22

13/8 - Đinh Tỵ
23

14/8 - Mậu Ngọ
24

15/8 - Kỷ Mùi
25

16/8 - Canh Thân
26

17/8 - Tân Dậu
27

18/8 - Nhâm Tuất
28

19/8 - Quý Hợi
29

20/8 - Giáp Tý
30

21/8 - Ất Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

22/8 - Bính Dần
2

23/8 - Đinh Mão
3

24/8 - Mậu Thìn
4

25/8 - Kỷ Tỵ
5

26/8 - Canh Ngọ
6

27/8 - Tân Mùi
7

28/8 - Nhâm Thân
8

29/8 - Quý Dậu
9

1/9 - Giáp Tuất
10

2/9 - Ất Hợi
11

3/9 - Bính Tý
12

4/9 - Đinh Sửu
13

5/9 - Mậu Dần
14

6/9 - Kỷ Mão
15

7/9 - Canh Thìn
16

8/9 - Tân Tỵ
17

9/9 - Nhâm Ngọ
18

10/9 - Quý Mùi
19

11/9 - Giáp Thân
20

12/9 - Ất Dậu
21

13/9 - Bính Tuất
22

14/9 - Đinh Hợi
23

15/9 - Mậu Tý
24

16/9 - Kỷ Sửu
25

17/9 - Canh Dần
26

18/9 - Tân Mão
27

19/9 - Nhâm Thìn
28

20/9 - Quý Tỵ
29

21/9 - Giáp Ngọ
30

22/9 - Ất Mùi
31

23/9 - Bính Thân
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

24/9 - Đinh Dậu
2

25/9 - Mậu Tuất
3

26/9 - Kỷ Hợi
4

27/9 - Canh Tý
5

28/9 - Tân Sửu
6

29/9 - Nhâm Dần
7

1/10 - Quý Mão
8

2/10 - Giáp Thìn
9

3/10 - Ất Tỵ
10

4/10 - Bính Ngọ
11

5/10 - Đinh Mùi
12

6/10 - Mậu Thân
13

7/10 - Kỷ Dậu
14

8/10 - Canh Tuất
15

9/10 - Tân Hợi
16

10/10 - Nhâm Tý
17

11/10 - Quý Sửu
18

12/10 - Giáp Dần
19

13/10 - Ất Mão
20

14/10 - Bính Thìn
21

15/10 - Đinh Tỵ
22

16/10 - Mậu Ngọ
23

17/10 - Kỷ Mùi
24

18/10 - Canh Thân
25

19/10 - Tân Dậu
26

20/10 - Nhâm Tuất
27

21/10 - Quý Hợi
28

22/10 - Giáp Tý
29

23/10 - Ất Sửu
30

24/10 - Bính Dần
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/10 - Đinh Mão
2

26/10 - Mậu Thìn
3

27/10 - Kỷ Tỵ
4

28/10 - Canh Ngọ
5

29/10 - Tân Mùi
6

30/10 - Nhâm Thân
7

1/11 - Quý Dậu
8

2/11 - Giáp Tuất
9

3/11 - Ất Hợi
10

4/11 - Bính Tý
11

5/11 - Đinh Sửu
12

6/11 - Mậu Dần
13

7/11 - Kỷ Mão
14

8/11 - Canh Thìn
15

9/11 - Tân Tỵ
16

10/11 - Nhâm Ngọ
17

11/11 - Quý Mùi
18

12/11 - Giáp Thân
19

13/11 - Ất Dậu
20

14/11 - Bính Tuất
21

15/11 - Đinh Hợi
22

16/11 - Mậu Tý
23

17/11 - Kỷ Sửu
24

18/11 - Canh Dần
25

19/11 - Tân Mão
26

20/11 - Nhâm Thìn
27

21/11 - Quý Tỵ
28

22/11 - Giáp Ngọ
29

23/11 - Ất Mùi
30

24/11 - Bính Thân
31

25/11 - Đinh Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.