Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2029 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2029 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2029 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2029

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

17/11 - Tân Mão
2

18/11 - Nhâm Thìn
3

19/11 - Quý Tỵ
4

20/11 - Giáp Ngọ
5

21/11 - Ất Mùi
6

22/11 - Bính Thân
7

23/11 - Đinh Dậu
8

24/11 - Mậu Tuất
9

25/11 - Kỷ Hợi
10

26/11 - Canh Tý
11

27/11 - Tân Sửu
12

28/11 - Nhâm Dần
13

29/11 - Quý Mão
14

30/11 - Giáp Thìn
15

1/12 - Ất Tỵ
16

2/12 - Bính Ngọ
17

3/12 - Đinh Mùi
18

4/12 - Mậu Thân
19

5/12 - Kỷ Dậu
20

6/12 - Canh Tuất
21

7/12 - Tân Hợi
22

8/12 - Nhâm Tý
23

9/12 - Quý Sửu
24

10/12 - Giáp Dần
25

11/12 - Ất Mão
26

12/12 - Bính Thìn
27

13/12 - Đinh Tỵ
28

14/12 - Mậu Ngọ
29

15/12 - Kỷ Mùi
30

16/12 - Canh Thân
31

17/12 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

18/12 - Nhâm Tuất
2

19/12 - Quý Hợi
3

20/12 - Giáp Tý
4

21/12 - Ất Sửu
5

22/12 - Bính Dần
6

23/12 - Đinh Mão
7

24/12 - Mậu Thìn
8

25/12 - Kỷ Tỵ
9

26/12 - Canh Ngọ
10

27/12 - Tân Mùi
11

28/12 - Nhâm Thân
12

29/12 - Quý Dậu
13

1/1 - Giáp Tuất
14

2/1 - Ất Hợi
15

3/1 - Bính Tý
16

4/1 - Đinh Sửu
17

5/1 - Mậu Dần
18

6/1 - Kỷ Mão
19

7/1 - Canh Thìn
20

8/1 - Tân Tỵ
21

9/1 - Nhâm Ngọ
22

10/1 - Quý Mùi
23

11/1 - Giáp Thân
24

12/1 - Ất Dậu
25

13/1 - Bính Tuất
26

14/1 - Đinh Hợi
27

15/1 - Mậu Tý
28

16/1 - Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

17/1 - Canh Dần
2

18/1 - Tân Mão
3

19/1 - Nhâm Thìn
4

20/1 - Quý Tỵ
5

21/1 - Giáp Ngọ
6

22/1 - Ất Mùi
7

23/1 - Bính Thân
8

24/1 - Đinh Dậu
9

25/1 - Mậu Tuất
10

26/1 - Kỷ Hợi
11

27/1 - Canh Tý
12

28/1 - Tân Sửu
13

29/1 - Nhâm Dần
14

30/1 - Quý Mão
15

1/2 - Giáp Thìn
16

2/2 - Ất Tỵ
17

3/2 - Bính Ngọ
18

4/2 - Đinh Mùi
19

5/2 - Mậu Thân
20

6/2 - Kỷ Dậu
21

7/2 - Canh Tuất
22

8/2 - Tân Hợi
23

9/2 - Nhâm Tý
24

10/2 - Quý Sửu
25

11/2 - Giáp Dần
26

12/2 - Ất Mão
27

13/2 - Bính Thìn
28

14/2 - Đinh Tỵ
29

15/2 - Mậu Ngọ
30

16/2 - Kỷ Mùi
31

17/2 - Canh Thân
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/2 - Tân Dậu
2

19/2 - Nhâm Tuất
3

20/2 - Quý Hợi
4

21/2 - Giáp Tý
5

22/2 - Ất Sửu
6

23/2 - Bính Dần
7

24/2 - Đinh Mão
8

25/2 - Mậu Thìn
9

26/2 - Kỷ Tỵ
10

27/2 - Canh Ngọ
11

28/2 - Tân Mùi
12

29/2 - Nhâm Thân
13

30/2 - Quý Dậu
14

1/3 - Giáp Tuất
15

2/3 - Ất Hợi
16

3/3 - Bính Tý
17

4/3 - Đinh Sửu
18

5/3 - Mậu Dần
19

6/3 - Kỷ Mão
20

7/3 - Canh Thìn
21

8/3 - Tân Tỵ
22

9/3 - Nhâm Ngọ
23

10/3 - Quý Mùi
24

11/3 - Giáp Thân
25

12/3 - Ất Dậu
26

13/3 - Bính Tuất
27

14/3 - Đinh Hợi
28

15/3 - Mậu Tý
29

16/3 - Kỷ Sửu
30

17/3 - Canh Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

18/3 - Tân Mão
2

19/3 - Nhâm Thìn
3

20/3 - Quý Tỵ
4

21/3 - Giáp Ngọ
5

22/3 - Ất Mùi
6

23/3 - Bính Thân
7

24/3 - Đinh Dậu
8

25/3 - Mậu Tuất
9

26/3 - Kỷ Hợi
10

27/3 - Canh Tý
11

28/3 - Tân Sửu
12

29/3 - Nhâm Dần
13

1/4 - Quý Mão
14

2/4 - Giáp Thìn
15

3/4 - Ất Tỵ
16

4/4 - Bính Ngọ
17

5/4 - Đinh Mùi
18

6/4 - Mậu Thân
19

7/4 - Kỷ Dậu
20

8/4 - Canh Tuất
21

9/4 - Tân Hợi
22

10/4 - Nhâm Tý
23

11/4 - Quý Sửu
24

12/4 - Giáp Dần
25

13/4 - Ất Mão
26

14/4 - Bính Thìn
27

15/4 - Đinh Tỵ
28

16/4 - Mậu Ngọ
29

17/4 - Kỷ Mùi
30

18/4 - Canh Thân
31

19/4 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/4 - Nhâm Tuất
2

21/4 - Quý Hợi
3

22/4 - Giáp Tý
4

23/4 - Ất Sửu
5

24/4 - Bính Dần
6

25/4 - Đinh Mão
7

26/4 - Mậu Thìn
8

27/4 - Kỷ Tỵ
9

28/4 - Canh Ngọ
10

29/4 - Tân Mùi
11

30/4 - Nhâm Thân
12

1/5 - Quý Dậu
13

2/5 - Giáp Tuất
14

3/5 - Ất Hợi
15

4/5 - Bính Tý
16

5/5 - Đinh Sửu
17

6/5 - Mậu Dần
18

7/5 - Kỷ Mão
19

8/5 - Canh Thìn
20

9/5 - Tân Tỵ
21

10/5 - Nhâm Ngọ
22

11/5 - Quý Mùi
23

12/5 - Giáp Thân
24

13/5 - Ất Dậu
25

14/5 - Bính Tuất
26

15/5 - Đinh Hợi
27

16/5 - Mậu Tý
28

17/5 - Kỷ Sửu
29

18/5 - Canh Dần
30

19/5 - Tân Mão
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/5 - Nhâm Thìn
2

21/5 - Quý Tỵ
3

22/5 - Giáp Ngọ
4

23/5 - Ất Mùi
5

24/5 - Bính Thân
6

25/5 - Đinh Dậu
7

26/5 - Mậu Tuất
8

27/5 - Kỷ Hợi
9

28/5 - Canh Tý
10

29/5 - Tân Sửu
11

1/6 - Nhâm Dần
12

2/6 - Quý Mão
13

3/6 - Giáp Thìn
14

4/6 - Ất Tỵ
15

5/6 - Bính Ngọ
16

6/6 - Đinh Mùi
17

7/6 - Mậu Thân
18

8/6 - Kỷ Dậu
19

9/6 - Canh Tuất
20

10/6 - Tân Hợi
21

11/6 - Nhâm Tý
22

12/6 - Quý Sửu
23

13/6 - Giáp Dần
24

14/6 - Ất Mão
25

15/6 - Bính Thìn
26

16/6 - Đinh Tỵ
27

17/6 - Mậu Ngọ
28

18/6 - Kỷ Mùi
29

19/6 - Canh Thân
30

20/6 - Tân Dậu
31

21/6 - Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

22/6 - Quý Hợi
2

23/6 - Giáp Tý
3

24/6 - Ất Sửu
4

25/6 - Bính Dần
5

26/6 - Đinh Mão
6

27/6 - Mậu Thìn
7

28/6 - Kỷ Tỵ
8

29/6 - Canh Ngọ
9

30/6 - Tân Mùi
10

1/7 - Nhâm Thân
11

2/7 - Quý Dậu
12

3/7 - Giáp Tuất
13

4/7 - Ất Hợi
14

5/7 - Bính Tý
15

6/7 - Đinh Sửu
16

7/7 - Mậu Dần
17

8/7 - Kỷ Mão
18

9/7 - Canh Thìn
19

10/7 - Tân Tỵ
20

11/7 - Nhâm Ngọ
21

12/7 - Quý Mùi
22

13/7 - Giáp Thân
23

14/7 - Ất Dậu
24

15/7 - Bính Tuất
25

16/7 - Đinh Hợi
26

17/7 - Mậu Tý
27

18/7 - Kỷ Sửu
28

19/7 - Canh Dần
29

20/7 - Tân Mão
30

21/7 - Nhâm Thìn
31

22/7 - Quý Tỵ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/7 - Giáp Ngọ
2

24/7 - Ất Mùi
3

25/7 - Bính Thân
4

26/7 - Đinh Dậu
5

27/7 - Mậu Tuất
6

28/7 - Kỷ Hợi
7

29/7 - Canh Tý
8

1/8 - Tân Sửu
9

2/8 - Nhâm Dần
10

3/8 - Quý Mão
11

4/8 - Giáp Thìn
12

5/8 - Ất Tỵ
13

6/8 - Bính Ngọ
14

7/8 - Đinh Mùi
15

8/8 - Mậu Thân
16

9/8 - Kỷ Dậu
17

10/8 - Canh Tuất
18

11/8 - Tân Hợi
19

12/8 - Nhâm Tý
20

13/8 - Quý Sửu
21

14/8 - Giáp Dần
22

15/8 - Ất Mão
23

16/8 - Bính Thìn
24

17/8 - Đinh Tỵ
25

18/8 - Mậu Ngọ
26

19/8 - Kỷ Mùi
27

20/8 - Canh Thân
28

21/8 - Tân Dậu
29

22/8 - Nhâm Tuất
30

23/8 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

24/8 - Giáp Tý
2

25/8 - Ất Sửu
3

26/8 - Bính Dần
4

27/8 - Đinh Mão
5

28/8 - Mậu Thìn
6

29/8 - Kỷ Tỵ
7

30/8 - Canh Ngọ
8

1/9 - Tân Mùi
9

2/9 - Nhâm Thân
10

3/9 - Quý Dậu
11

4/9 - Giáp Tuất
12

5/9 - Ất Hợi
13

6/9 - Bính Tý
14

7/9 - Đinh Sửu
15

8/9 - Mậu Dần
16

9/9 - Kỷ Mão
17

10/9 - Canh Thìn
18

11/9 - Tân Tỵ
19

12/9 - Nhâm Ngọ
20

13/9 - Quý Mùi
21

14/9 - Giáp Thân
22

15/9 - Ất Dậu
23

16/9 - Bính Tuất
24

17/9 - Đinh Hợi
25

18/9 - Mậu Tý
26

19/9 - Kỷ Sửu
27

20/9 - Canh Dần
28

21/9 - Tân Mão
29

22/9 - Nhâm Thìn
30

23/9 - Quý Tỵ
31

24/9 - Giáp Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

25/9 - Ất Mùi
2

26/9 - Bính Thân
3

27/9 - Đinh Dậu
4

28/9 - Mậu Tuất
5

29/9 - Kỷ Hợi
6

1/10 - Canh Tý
7

2/10 - Tân Sửu
8

3/10 - Nhâm Dần
9

4/10 - Quý Mão
10

5/10 - Giáp Thìn
11

6/10 - Ất Tỵ
12

7/10 - Bính Ngọ
13

8/10 - Đinh Mùi
14

9/10 - Mậu Thân
15

10/10 - Kỷ Dậu
16

11/10 - Canh Tuất
17

12/10 - Tân Hợi
18

13/10 - Nhâm Tý
19

14/10 - Quý Sửu
20

15/10 - Giáp Dần
21

16/10 - Ất Mão
22

17/10 - Bính Thìn
23

18/10 - Đinh Tỵ
24

19/10 - Mậu Ngọ
25

20/10 - Kỷ Mùi
26

21/10 - Canh Thân
27

22/10 - Tân Dậu
28

23/10 - Nhâm Tuất
29

24/10 - Quý Hợi
30

25/10 - Giáp Tý
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2029

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/10 - Ất Sửu
2

27/10 - Bính Dần
3

28/10 - Đinh Mão
4

29/10 - Mậu Thìn
5

1/11 - Kỷ Tỵ
6

2/11 - Canh Ngọ
7

3/11 - Tân Mùi
8

4/11 - Nhâm Thân
9

5/11 - Quý Dậu
10

6/11 - Giáp Tuất
11

7/11 - Ất Hợi
12

8/11 - Bính Tý
13

9/11 - Đinh Sửu
14

10/11 - Mậu Dần
15

11/11 - Kỷ Mão
16

12/11 - Canh Thìn
17

13/11 - Tân Tỵ
18

14/11 - Nhâm Ngọ
19

15/11 - Quý Mùi
20

16/11 - Giáp Thân
21

17/11 - Ất Dậu
22

18/11 - Bính Tuất
23

19/11 - Đinh Hợi
24

20/11 - Mậu Tý
25

21/11 - Kỷ Sửu
26

22/11 - Canh Dần
27

23/11 - Tân Mão
28

24/11 - Nhâm Thìn
29

25/11 - Quý Tỵ
30

26/11 - Giáp Ngọ
31

27/11 - Ất Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.