Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2035 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2035 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2035 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2035

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

22/11 - Nhâm Tuất
2

23/11 - Quý Hợi
3

24/11 - Giáp Tý
4

25/11 - Ất Sửu
5

26/11 - Bính Dần
6

27/11 - Đinh Mão
7

28/11 - Mậu Thìn
8

29/11 - Kỷ Tỵ
9

1/12 - Canh Ngọ
10

2/12 - Tân Mùi
11

3/12 - Nhâm Thân
12

4/12 - Quý Dậu
13

5/12 - Giáp Tuất
14

6/12 - Ất Hợi
15

7/12 - Bính Tý
16

8/12 - Đinh Sửu
17

9/12 - Mậu Dần
18

10/12 - Kỷ Mão
19

11/12 - Canh Thìn
20

12/12 - Tân Tỵ
21

13/12 - Nhâm Ngọ
22

14/12 - Quý Mùi
23

15/12 - Giáp Thân
24

16/12 - Ất Dậu
25

17/12 - Bính Tuất
26

18/12 - Đinh Hợi
27

19/12 - Mậu Tý
28

20/12 - Kỷ Sửu
29

21/12 - Canh Dần
30

22/12 - Tân Mão
31

23/12 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

24/12 - Quý Tỵ
2

25/12 - Giáp Ngọ
3

26/12 - Ất Mùi
4

27/12 - Bính Thân
5

28/12 - Đinh Dậu
6

29/12 - Mậu Tuất
7

30/12 - Kỷ Hợi
8

1/1 - Canh Tý
9

2/1 - Tân Sửu
10

3/1 - Nhâm Dần
11

4/1 - Quý Mão
12

5/1 - Giáp Thìn
13

6/1 - Ất Tỵ
14

7/1 - Bính Ngọ
15

8/1 - Đinh Mùi
16

9/1 - Mậu Thân
17

10/1 - Kỷ Dậu
18

11/1 - Canh Tuất
19

12/1 - Tân Hợi
20

13/1 - Nhâm Tý
21

14/1 - Quý Sửu
22

15/1 - Giáp Dần
23

16/1 - Ất Mão
24

17/1 - Bính Thìn
25

18/1 - Đinh Tỵ
26

19/1 - Mậu Ngọ
27

20/1 - Kỷ Mùi
28

21/1 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

22/1 - Tân Dậu
2

23/1 - Nhâm Tuất
3

24/1 - Quý Hợi
4

25/1 - Giáp Tý
5

26/1 - Ất Sửu
6

27/1 - Bính Dần
7

28/1 - Đinh Mão
8

29/1 - Mậu Thìn
9

30/1 - Kỷ Tỵ
10

1/2 - Canh Ngọ
11

2/2 - Tân Mùi
12

3/2 - Nhâm Thân
13

4/2 - Quý Dậu
14

5/2 - Giáp Tuất
15

6/2 - Ất Hợi
16

7/2 - Bính Tý
17

8/2 - Đinh Sửu
18

9/2 - Mậu Dần
19

10/2 - Kỷ Mão
20

11/2 - Canh Thìn
21

12/2 - Tân Tỵ
22

13/2 - Nhâm Ngọ
23

14/2 - Quý Mùi
24

15/2 - Giáp Thân
25

16/2 - Ất Dậu
26

17/2 - Bính Tuất
27

18/2 - Đinh Hợi
28

19/2 - Mậu Tý
29

20/2 - Kỷ Sửu
30

21/2 - Canh Dần
31

22/2 - Tân Mão
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/2 - Nhâm Thìn
2

24/2 - Quý Tỵ
3

25/2 - Giáp Ngọ
4

26/2 - Ất Mùi
5

27/2 - Bính Thân
6

28/2 - Đinh Dậu
7

29/2 - Mậu Tuất
8

1/3 - Kỷ Hợi
9

2/3 - Canh Tý
10

3/3 - Tân Sửu
11

4/3 - Nhâm Dần
12

5/3 - Quý Mão
13

6/3 - Giáp Thìn
14

7/3 - Ất Tỵ
15

8/3 - Bính Ngọ
16

9/3 - Đinh Mùi
17

10/3 - Mậu Thân
18

11/3 - Kỷ Dậu
19

12/3 - Canh Tuất
20

13/3 - Tân Hợi
21

14/3 - Nhâm Tý
22

15/3 - Quý Sửu
23

16/3 - Giáp Dần
24

17/3 - Ất Mão
25

18/3 - Bính Thìn
26

19/3 - Đinh Tỵ
27

20/3 - Mậu Ngọ
28

21/3 - Kỷ Mùi
29

22/3 - Canh Thân
30

23/3 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

24/3 - Nhâm Tuất
2

25/3 - Quý Hợi
3

26/3 - Giáp Tý
4

27/3 - Ất Sửu
5

28/3 - Bính Dần
6

29/3 - Đinh Mão
7

30/3 - Mậu Thìn
8

1/4 - Kỷ Tỵ
9

2/4 - Canh Ngọ
10

3/4 - Tân Mùi
11

4/4 - Nhâm Thân
12

5/4 - Quý Dậu
13

6/4 - Giáp Tuất
14

7/4 - Ất Hợi
15

8/4 - Bính Tý
16

9/4 - Đinh Sửu
17

10/4 - Mậu Dần
18

11/4 - Kỷ Mão
19

12/4 - Canh Thìn
20

13/4 - Tân Tỵ
21

14/4 - Nhâm Ngọ
22

15/4 - Quý Mùi
23

16/4 - Giáp Thân
24

17/4 - Ất Dậu
25

18/4 - Bính Tuất
26

19/4 - Đinh Hợi
27

20/4 - Mậu Tý
28

21/4 - Kỷ Sửu
29

22/4 - Canh Dần
30

23/4 - Tân Mão
31

24/4 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/4 - Quý Tỵ
2

26/4 - Giáp Ngọ
3

27/4 - Ất Mùi
4

28/4 - Bính Thân
5

29/4 - Đinh Dậu
6

1/5 - Mậu Tuất
7

2/5 - Kỷ Hợi
8

3/5 - Canh Tý
9

4/5 - Tân Sửu
10

5/5 - Nhâm Dần
11

6/5 - Quý Mão
12

7/5 - Giáp Thìn
13

8/5 - Ất Tỵ
14

9/5 - Bính Ngọ
15

10/5 - Đinh Mùi
16

11/5 - Mậu Thân
17

12/5 - Kỷ Dậu
18

13/5 - Canh Tuất
19

14/5 - Tân Hợi
20

15/5 - Nhâm Tý
21

16/5 - Quý Sửu
22

17/5 - Giáp Dần
23

18/5 - Ất Mão
24

19/5 - Bính Thìn
25

20/5 - Đinh Tỵ
26

21/5 - Mậu Ngọ
27

22/5 - Kỷ Mùi
28

23/5 - Canh Thân
29

24/5 - Tân Dậu
30

25/5 - Nhâm Tuất
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/5 - Quý Hợi
2

27/5 - Giáp Tý
3

28/5 - Ất Sửu
4

29/5 - Bính Dần
5

1/6 - Đinh Mão
6

2/6 - Mậu Thìn
7

3/6 - Kỷ Tỵ
8

4/6 - Canh Ngọ
9

5/6 - Tân Mùi
10

6/6 - Nhâm Thân
11

7/6 - Quý Dậu
12

8/6 - Giáp Tuất
13

9/6 - Ất Hợi
14

10/6 - Bính Tý
15

11/6 - Đinh Sửu
16

12/6 - Mậu Dần
17

13/6 - Kỷ Mão
18

14/6 - Canh Thìn
19

15/6 - Tân Tỵ
20

16/6 - Nhâm Ngọ
21

17/6 - Quý Mùi
22

18/6 - Giáp Thân
23

19/6 - Ất Dậu
24

20/6 - Bính Tuất
25

21/6 - Đinh Hợi
26

22/6 - Mậu Tý
27

23/6 - Kỷ Sửu
28

24/6 - Canh Dần
29

25/6 - Tân Mão
30

26/6 - Nhâm Thìn
31

27/6 - Quý Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

28/6 - Giáp Ngọ
2

29/6 - Ất Mùi
3

30/6 - Bính Thân
4

1/7 - Đinh Dậu
5

2/7 - Mậu Tuất
6

3/7 - Kỷ Hợi
7

4/7 - Canh Tý
8

5/7 - Tân Sửu
9

6/7 - Nhâm Dần
10

7/7 - Quý Mão
11

8/7 - Giáp Thìn
12

9/7 - Ất Tỵ
13

10/7 - Bính Ngọ
14

11/7 - Đinh Mùi
15

12/7 - Mậu Thân
16

13/7 - Kỷ Dậu
17

14/7 - Canh Tuất
18

15/7 - Tân Hợi
19

16/7 - Nhâm Tý
20

17/7 - Quý Sửu
21

18/7 - Giáp Dần
22

19/7 - Ất Mão
23

20/7 - Bính Thìn
24

21/7 - Đinh Tỵ
25

22/7 - Mậu Ngọ
26

23/7 - Kỷ Mùi
27

24/7 - Canh Thân
28

25/7 - Tân Dậu
29

26/7 - Nhâm Tuất
30

27/7 - Quý Hợi
31

28/7 - Giáp Tý
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

29/7 - Ất Sửu
2

1/8 - Bính Dần
3

2/8 - Đinh Mão
4

3/8 - Mậu Thìn
5

4/8 - Kỷ Tỵ
6

5/8 - Canh Ngọ
7

6/8 - Tân Mùi
8

7/8 - Nhâm Thân
9

8/8 - Quý Dậu
10

9/8 - Giáp Tuất
11

10/8 - Ất Hợi
12

11/8 - Bính Tý
13

12/8 - Đinh Sửu
14

13/8 - Mậu Dần
15

14/8 - Kỷ Mão
16

15/8 - Canh Thìn
17

16/8 - Tân Tỵ
18

17/8 - Nhâm Ngọ
19

18/8 - Quý Mùi
20

19/8 - Giáp Thân
21

20/8 - Ất Dậu
22

21/8 - Bính Tuất
23

22/8 - Đinh Hợi
24

23/8 - Mậu Tý
25

24/8 - Kỷ Sửu
26

25/8 - Canh Dần
27

26/8 - Tân Mão
28

27/8 - Nhâm Thìn
29

28/8 - Quý Tỵ
30

29/8 - Giáp Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

1/9 - Ất Mùi
2

2/9 - Bính Thân
3

3/9 - Đinh Dậu
4

4/9 - Mậu Tuất
5

5/9 - Kỷ Hợi
6

6/9 - Canh Tý
7

7/9 - Tân Sửu
8

8/9 - Nhâm Dần
9

9/9 - Quý Mão
10

10/9 - Giáp Thìn
11

11/9 - Ất Tỵ
12

12/9 - Bính Ngọ
13

13/9 - Đinh Mùi
14

14/9 - Mậu Thân
15

15/9 - Kỷ Dậu
16

16/9 - Canh Tuất
17

17/9 - Tân Hợi
18

18/9 - Nhâm Tý
19

19/9 - Quý Sửu
20

20/9 - Giáp Dần
21

21/9 - Ất Mão
22

22/9 - Bính Thìn
23

23/9 - Đinh Tỵ
24

24/9 - Mậu Ngọ
25

25/9 - Kỷ Mùi
26

26/9 - Canh Thân
27

27/9 - Tân Dậu
28

28/9 - Nhâm Tuất
29

29/9 - Quý Hợi
30

30/9 - Giáp Tý
31

1/10 - Ất Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

2/10 - Bính Dần
2

3/10 - Đinh Mão
3

4/10 - Mậu Thìn
4

5/10 - Kỷ Tỵ
5

6/10 - Canh Ngọ
6

7/10 - Tân Mùi
7

8/10 - Nhâm Thân
8

9/10 - Quý Dậu
9

10/10 - Giáp Tuất
10

11/10 - Ất Hợi
11

12/10 - Bính Tý
12

13/10 - Đinh Sửu
13

14/10 - Mậu Dần
14

15/10 - Kỷ Mão
15

16/10 - Canh Thìn
16

17/10 - Tân Tỵ
17

18/10 - Nhâm Ngọ
18

19/10 - Quý Mùi
19

20/10 - Giáp Thân
20

21/10 - Ất Dậu
21

22/10 - Bính Tuất
22

23/10 - Đinh Hợi
23

24/10 - Mậu Tý
24

25/10 - Kỷ Sửu
25

26/10 - Canh Dần
26

27/10 - Tân Mão
27

28/10 - Nhâm Thìn
28

29/10 - Quý Tỵ
29

30/10 - Giáp Ngọ
30

1/11 - Ất Mùi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2035

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

2/11 - Bính Thân
2

3/11 - Đinh Dậu
3

4/11 - Mậu Tuất
4

5/11 - Kỷ Hợi
5

6/11 - Canh Tý
6

7/11 - Tân Sửu
7

8/11 - Nhâm Dần
8

9/11 - Quý Mão
9

10/11 - Giáp Thìn
10

11/11 - Ất Tỵ
11

12/11 - Bính Ngọ
12

13/11 - Đinh Mùi
13

14/11 - Mậu Thân
14

15/11 - Kỷ Dậu
15

16/11 - Canh Tuất
16

17/11 - Tân Hợi
17

18/11 - Nhâm Tý
18

19/11 - Quý Sửu
19

20/11 - Giáp Dần
20

21/11 - Ất Mão
21

22/11 - Bính Thìn
22

23/11 - Đinh Tỵ
23

24/11 - Mậu Ngọ
24

25/11 - Kỷ Mùi
25

26/11 - Canh Thân
26

27/11 - Tân Dậu
27

28/11 - Nhâm Tuất
28

29/11 - Quý Hợi
29

1/12 - Giáp Tý
30

2/12 - Ất Sửu
31

3/12 - Bính Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.