Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2052 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2052 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2052 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2052

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

30/11 - Tân Mão
2

1/12 - Nhâm Thìn
3

2/12 - Quý Tỵ
4

3/12 - Giáp Ngọ
5

4/12 - Ất Mùi
6

5/12 - Bính Thân
7

6/12 - Đinh Dậu
8

7/12 - Mậu Tuất
9

8/12 - Kỷ Hợi
10

9/12 - Canh Tý
11

10/12 - Tân Sửu
12

11/12 - Nhâm Dần
13

12/12 - Quý Mão
14

13/12 - Giáp Thìn
15

14/12 - Ất Tỵ
16

15/12 - Bính Ngọ
17

16/12 - Đinh Mùi
18

17/12 - Mậu Thân
19

18/12 - Kỷ Dậu
20

19/12 - Canh Tuất
21

20/12 - Tân Hợi
22

21/12 - Nhâm Tý
23

22/12 - Quý Sửu
24

23/12 - Giáp Dần
25

24/12 - Ất Mão
26

25/12 - Bính Thìn
27

26/12 - Đinh Tỵ
28

27/12 - Mậu Ngọ
29

28/12 - Kỷ Mùi
30

29/12 - Canh Thân
31

30/12 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

1/1 - Nhâm Tuất
2

2/1 - Quý Hợi
3

3/1 - Giáp Tý
4

4/1 - Ất Sửu
5

5/1 - Bính Dần
6

6/1 - Đinh Mão
7

7/1 - Mậu Thìn
8

8/1 - Kỷ Tỵ
9

9/1 - Canh Ngọ
10

10/1 - Tân Mùi
11

11/1 - Nhâm Thân
12

12/1 - Quý Dậu
13

13/1 - Giáp Tuất
14

14/1 - Ất Hợi
15

15/1 - Bính Tý
16

16/1 - Đinh Sửu
17

17/1 - Mậu Dần
18

18/1 - Kỷ Mão
19

19/1 - Canh Thìn
20

20/1 - Tân Tỵ
21

21/1 - Nhâm Ngọ
22

22/1 - Quý Mùi
23

23/1 - Giáp Thân
24

24/1 - Ất Dậu
25

25/1 - Bính Tuất
26

26/1 - Đinh Hợi
27

27/1 - Mậu Tý
28

28/1 - Kỷ Sửu
29

29/1 - Canh Dần
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

1/2 - Tân Mão
2

2/2 - Nhâm Thìn
3

3/2 - Quý Tỵ
4

4/2 - Giáp Ngọ
5

5/2 - Ất Mùi
6

6/2 - Bính Thân
7

7/2 - Đinh Dậu
8

8/2 - Mậu Tuất
9

9/2 - Kỷ Hợi
10

10/2 - Canh Tý
11

11/2 - Tân Sửu
12

12/2 - Nhâm Dần
13

13/2 - Quý Mão
14

14/2 - Giáp Thìn
15

15/2 - Ất Tỵ
16

16/2 - Bính Ngọ
17

17/2 - Đinh Mùi
18

18/2 - Mậu Thân
19

19/2 - Kỷ Dậu
20

20/2 - Canh Tuất
21

21/2 - Tân Hợi
22

22/2 - Nhâm Tý
23

23/2 - Quý Sửu
24

24/2 - Giáp Dần
25

25/2 - Ất Mão
26

26/2 - Bính Thìn
27

27/2 - Đinh Tỵ
28

28/2 - Mậu Ngọ
29

29/2 - Kỷ Mùi
30

30/2 - Canh Thân
31

1/3 - Tân Dậu

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

2/3 - Nhâm Tuất
2

3/3 - Quý Hợi
3

4/3 - Giáp Tý
4

5/3 - Ất Sửu
5

6/3 - Bính Dần
6

7/3 - Đinh Mão
7

8/3 - Mậu Thìn
8

9/3 - Kỷ Tỵ
9

10/3 - Canh Ngọ
10

11/3 - Tân Mùi
11

12/3 - Nhâm Thân
12

13/3 - Quý Dậu
13

14/3 - Giáp Tuất
14

15/3 - Ất Hợi
15

16/3 - Bính Tý
16

17/3 - Đinh Sửu
17

18/3 - Mậu Dần
18

19/3 - Kỷ Mão
19

20/3 - Canh Thìn
20

21/3 - Tân Tỵ
21

22/3 - Nhâm Ngọ
22

23/3 - Quý Mùi
23

24/3 - Giáp Thân
24

25/3 - Ất Dậu
25

26/3 - Bính Tuất
26

27/3 - Đinh Hợi
27

28/3 - Mậu Tý
28

29/3 - Kỷ Sửu
29

1/4 - Canh Dần
30

2/4 - Tân Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

3/4 - Nhâm Thìn
2

4/4 - Quý Tỵ
3

5/4 - Giáp Ngọ
4

6/4 - Ất Mùi
5

7/4 - Bính Thân
6

8/4 - Đinh Dậu
7

9/4 - Mậu Tuất
8

10/4 - Kỷ Hợi
9

11/4 - Canh Tý
10

12/4 - Tân Sửu
11

13/4 - Nhâm Dần
12

14/4 - Quý Mão
13

15/4 - Giáp Thìn
14

16/4 - Ất Tỵ
15

17/4 - Bính Ngọ
16

18/4 - Đinh Mùi
17

19/4 - Mậu Thân
18

20/4 - Kỷ Dậu
19

21/4 - Canh Tuất
20

22/4 - Tân Hợi
21

23/4 - Nhâm Tý
22

24/4 - Quý Sửu
23

25/4 - Giáp Dần
24

26/4 - Ất Mão
25

27/4 - Bính Thìn
26

28/4 - Đinh Tỵ
27

29/4 - Mậu Ngọ
28

1/5 - Kỷ Mùi
29

2/5 - Canh Thân
30

3/5 - Tân Dậu
31

4/5 - Nhâm Tuất
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

5/5 - Quý Hợi
2

6/5 - Giáp Tý
3

7/5 - Ất Sửu
4

8/5 - Bính Dần
5

9/5 - Đinh Mão
6

10/5 - Mậu Thìn
7

11/5 - Kỷ Tỵ
8

12/5 - Canh Ngọ
9

13/5 - Tân Mùi
10

14/5 - Nhâm Thân
11

15/5 - Quý Dậu
12

16/5 - Giáp Tuất
13

17/5 - Ất Hợi
14

18/5 - Bính Tý
15

19/5 - Đinh Sửu
16

20/5 - Mậu Dần
17

21/5 - Kỷ Mão
18

22/5 - Canh Thìn
19

23/5 - Tân Tỵ
20

24/5 - Nhâm Ngọ
21

25/5 - Quý Mùi
22

26/5 - Giáp Thân
23

27/5 - Ất Dậu
24

28/5 - Bính Tuất
25

29/5 - Đinh Hợi
26

30/5 - Mậu Tý
27

1/6 - Kỷ Sửu
28

2/6 - Canh Dần
29

3/6 - Tân Mão
30

4/6 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

5/6 - Quý Tỵ
2

6/6 - Giáp Ngọ
3

7/6 - Ất Mùi
4

8/6 - Bính Thân
5

9/6 - Đinh Dậu
6

10/6 - Mậu Tuất
7

11/6 - Kỷ Hợi
8

12/6 - Canh Tý
9

13/6 - Tân Sửu
10

14/6 - Nhâm Dần
11

15/6 - Quý Mão
12

16/6 - Giáp Thìn
13

17/6 - Ất Tỵ
14

18/6 - Bính Ngọ
15

19/6 - Đinh Mùi
16

20/6 - Mậu Thân
17

21/6 - Kỷ Dậu
18

22/6 - Canh Tuất
19

23/6 - Tân Hợi
20

24/6 - Nhâm Tý
21

25/6 - Quý Sửu
22

26/6 - Giáp Dần
23

27/6 - Ất Mão
24

28/6 - Bính Thìn
25

29/6 - Đinh Tỵ
26

1/7 - Mậu Ngọ
27

2/7 - Kỷ Mùi
28

3/7 - Canh Thân
29

4/7 - Tân Dậu
30

5/7 - Nhâm Tuất
31

6/7 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

7/7 - Giáp Tý
2

8/7 - Ất Sửu
3

9/7 - Bính Dần
4

10/7 - Đinh Mão
5

11/7 - Mậu Thìn
6

12/7 - Kỷ Tỵ
7

13/7 - Canh Ngọ
8

14/7 - Tân Mùi
9

15/7 - Nhâm Thân
10

16/7 - Quý Dậu
11

17/7 - Giáp Tuất
12

18/7 - Ất Hợi
13

19/7 - Bính Tý
14

20/7 - Đinh Sửu
15

21/7 - Mậu Dần
16

22/7 - Kỷ Mão
17

23/7 - Canh Thìn
18

24/7 - Tân Tỵ
19

25/7 - Nhâm Ngọ
20

26/7 - Quý Mùi
21

27/7 - Giáp Thân
22

28/7 - Ất Dậu
23

29/7 - Bính Tuất
24

1/8 - Đinh Hợi
25

2/8 - Mậu Tý
26

3/8 - Kỷ Sửu
27

4/8 - Canh Dần
28

5/8 - Tân Mão
29

6/8 - Nhâm Thìn
30

7/8 - Quý Tỵ
31

8/8 - Giáp Ngọ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

9/8 - Ất Mùi
2

10/8 - Bính Thân
3

11/8 - Đinh Dậu
4

12/8 - Mậu Tuất
5

13/8 - Kỷ Hợi
6

14/8 - Canh Tý
7

15/8 - Tân Sửu
8

16/8 - Nhâm Dần
9

17/8 - Quý Mão
10

18/8 - Giáp Thìn
11

19/8 - Ất Tỵ
12

20/8 - Bính Ngọ
13

21/8 - Đinh Mùi
14

22/8 - Mậu Thân
15

23/8 - Kỷ Dậu
16

24/8 - Canh Tuất
17

25/8 - Tân Hợi
18

26/8 - Nhâm Tý
19

27/8 - Quý Sửu
20

28/8 - Giáp Dần
21

29/8 - Ất Mão
22

30/8 - Bính Thìn
23

1/8 - Đinh Tỵ
24

2/8 - Mậu Ngọ
25

3/8 - Kỷ Mùi
26

4/8 - Canh Thân
27

5/8 - Tân Dậu
28

6/8 - Nhâm Tuất
29

7/8 - Quý Hợi
30

8/8 - Giáp Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

9/8 - Ất Sửu
2

10/8 - Bính Dần
3

11/8 - Đinh Mão
4

12/8 - Mậu Thìn
5

13/8 - Kỷ Tỵ
6

14/8 - Canh Ngọ
7

15/8 - Tân Mùi
8

16/8 - Nhâm Thân
9

17/8 - Quý Dậu
10

18/8 - Giáp Tuất
11

19/8 - Ất Hợi
12

20/8 - Bính Tý
13

21/8 - Đinh Sửu
14

22/8 - Mậu Dần
15

23/8 - Kỷ Mão
16

24/8 - Canh Thìn
17

25/8 - Tân Tỵ
18

26/8 - Nhâm Ngọ
19

27/8 - Quý Mùi
20

28/8 - Giáp Thân
21

29/8 - Ất Dậu
22

1/9 - Bính Tuất
23

2/9 - Đinh Hợi
24

3/9 - Mậu Tý
25

4/9 - Kỷ Sửu
26

5/9 - Canh Dần
27

6/9 - Tân Mão
28

7/9 - Nhâm Thìn
29

8/9 - Quý Tỵ
30

9/9 - Giáp Ngọ
31

10/9 - Ất Mùi
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

11/9 - Bính Thân
2

12/9 - Đinh Dậu
3

13/9 - Mậu Tuất
4

14/9 - Kỷ Hợi
5

15/9 - Canh Tý
6

16/9 - Tân Sửu
7

17/9 - Nhâm Dần
8

18/9 - Quý Mão
9

19/9 - Giáp Thìn
10

20/9 - Ất Tỵ
11

21/9 - Bính Ngọ
12

22/9 - Đinh Mùi
13

23/9 - Mậu Thân
14

24/9 - Kỷ Dậu
15

25/9 - Canh Tuất
16

26/9 - Tân Hợi
17

27/9 - Nhâm Tý
18

28/9 - Quý Sửu
19

29/9 - Giáp Dần
20

30/9 - Ất Mão
21

1/10 - Bính Thìn
22

2/10 - Đinh Tỵ
23

3/10 - Mậu Ngọ
24

4/10 - Kỷ Mùi
25

5/10 - Canh Thân
26

6/10 - Tân Dậu
27

7/10 - Nhâm Tuất
28

8/10 - Quý Hợi
29

9/10 - Giáp Tý
30

10/10 - Ất Sửu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2052

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

11/10 - Bính Dần
2

12/10 - Đinh Mão
3

13/10 - Mậu Thìn
4

14/10 - Kỷ Tỵ
5

15/10 - Canh Ngọ
6

16/10 - Tân Mùi
7

17/10 - Nhâm Thân
8

18/10 - Quý Dậu
9

19/10 - Giáp Tuất
10

20/10 - Ất Hợi
11

21/10 - Bính Tý
12

22/10 - Đinh Sửu
13

23/10 - Mậu Dần
14

24/10 - Kỷ Mão
15

25/10 - Canh Thìn
16

26/10 - Tân Tỵ
17

27/10 - Nhâm Ngọ
18

28/10 - Quý Mùi
19

29/10 - Giáp Thân
20

30/10 - Ất Dậu
21

1/11 - Bính Tuất
22

2/11 - Đinh Hợi
23

3/11 - Mậu Tý
24

4/11 - Kỷ Sửu
25

5/11 - Canh Dần
26

6/11 - Tân Mão
27

7/11 - Nhâm Thìn
28

8/11 - Quý Tỵ
29

9/11 - Giáp Ngọ
30

10/11 - Ất Mùi
31

11/11 - Bính Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.