Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2061 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2061 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2061 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2061

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

10/12 - Kỷ Mão
2

11/12 - Canh Thìn
3

12/12 - Tân Tỵ
4

13/12 - Nhâm Ngọ
5

14/12 - Quý Mùi
6

15/12 - Giáp Thân
7

16/12 - Ất Dậu
8

17/12 - Bính Tuất
9

18/12 - Đinh Hợi
10

19/12 - Mậu Tý
11

20/12 - Kỷ Sửu
12

21/12 - Canh Dần
13

22/12 - Tân Mão
14

23/12 - Nhâm Thìn
15

24/12 - Quý Tỵ
16

25/12 - Giáp Ngọ
17

26/12 - Ất Mùi
18

27/12 - Bính Thân
19

28/12 - Đinh Dậu
20

29/12 - Mậu Tuất
21

1/1 - Kỷ Hợi
22

2/1 - Canh Tý
23

3/1 - Tân Sửu
24

4/1 - Nhâm Dần
25

5/1 - Quý Mão
26

6/1 - Giáp Thìn
27

7/1 - Ất Tỵ
28

8/1 - Bính Ngọ
29

9/1 - Đinh Mùi
30

10/1 - Mậu Thân
31

11/1 - Kỷ Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

12/1 - Canh Tuất
2

13/1 - Tân Hợi
3

14/1 - Nhâm Tý
4

15/1 - Quý Sửu
5

16/1 - Giáp Dần
6

17/1 - Ất Mão
7

18/1 - Bính Thìn
8

19/1 - Đinh Tỵ
9

20/1 - Mậu Ngọ
10

21/1 - Kỷ Mùi
11

22/1 - Canh Thân
12

23/1 - Tân Dậu
13

24/1 - Nhâm Tuất
14

25/1 - Quý Hợi
15

26/1 - Giáp Tý
16

27/1 - Ất Sửu
17

28/1 - Bính Dần
18

29/1 - Đinh Mão
19

30/1 - Mậu Thìn
20

1/2 - Kỷ Tỵ
21

2/2 - Canh Ngọ
22

3/2 - Tân Mùi
23

4/2 - Nhâm Thân
24

5/2 - Quý Dậu
25

6/2 - Giáp Tuất
26

7/2 - Ất Hợi
27

8/2 - Bính Tý
28

9/2 - Đinh Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

10/2 - Mậu Dần
2

11/2 - Kỷ Mão
3

12/2 - Canh Thìn
4

13/2 - Tân Tỵ
5

14/2 - Nhâm Ngọ
6

15/2 - Quý Mùi
7

16/2 - Giáp Thân
8

17/2 - Ất Dậu
9

18/2 - Bính Tuất
10

19/2 - Đinh Hợi
11

20/2 - Mậu Tý
12

21/2 - Kỷ Sửu
13

22/2 - Canh Dần
14

23/2 - Tân Mão
15

24/2 - Nhâm Thìn
16

25/2 - Quý Tỵ
17

26/2 - Giáp Ngọ
18

27/2 - Ất Mùi
19

28/2 - Bính Thân
20

29/2 - Đinh Dậu
21

30/2 - Mậu Tuất
22

1/3 - Kỷ Hợi
23

2/3 - Canh Tý
24

3/3 - Tân Sửu
25

4/3 - Nhâm Dần
26

5/3 - Quý Mão
27

6/3 - Giáp Thìn
28

7/3 - Ất Tỵ
29

8/3 - Bính Ngọ
30

9/3 - Đinh Mùi
31

10/3 - Mậu Thân
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

11/3 - Kỷ Dậu
2

12/3 - Canh Tuất
3

13/3 - Tân Hợi
4

14/3 - Nhâm Tý
5

15/3 - Quý Sửu
6

16/3 - Giáp Dần
7

17/3 - Ất Mão
8

18/3 - Bính Thìn
9

19/3 - Đinh Tỵ
10

20/3 - Mậu Ngọ
11

21/3 - Kỷ Mùi
12

22/3 - Canh Thân
13

23/3 - Tân Dậu
14

24/3 - Nhâm Tuất
15

25/3 - Quý Hợi
16

26/3 - Giáp Tý
17

27/3 - Ất Sửu
18

28/3 - Bính Dần
19

29/3 - Đinh Mão
20

1/3 - Mậu Thìn
21

2/3 - Kỷ Tỵ
22

3/3 - Canh Ngọ
23

4/3 - Tân Mùi
24

5/3 - Nhâm Thân
25

6/3 - Quý Dậu
26

7/3 - Giáp Tuất
27

8/3 - Ất Hợi
28

9/3 - Bính Tý
29

10/3 - Đinh Sửu
30

11/3 - Mậu Dần
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

12/3 - Kỷ Mão
2

13/3 - Canh Thìn
3

14/3 - Tân Tỵ
4

15/3 - Nhâm Ngọ
5

16/3 - Quý Mùi
6

17/3 - Giáp Thân
7

18/3 - Ất Dậu
8

19/3 - Bính Tuất
9

20/3 - Đinh Hợi
10

21/3 - Mậu Tý
11

22/3 - Kỷ Sửu
12

23/3 - Canh Dần
13

24/3 - Tân Mão
14

25/3 - Nhâm Thìn
15

26/3 - Quý Tỵ
16

27/3 - Giáp Ngọ
17

28/3 - Ất Mùi
18

29/3 - Bính Thân
19

1/4 - Đinh Dậu
20

2/4 - Mậu Tuất
21

3/4 - Kỷ Hợi
22

4/4 - Canh Tý
23

5/4 - Tân Sửu
24

6/4 - Nhâm Dần
25

7/4 - Quý Mão
26

8/4 - Giáp Thìn
27

9/4 - Ất Tỵ
28

10/4 - Bính Ngọ
29

11/4 - Đinh Mùi
30

12/4 - Mậu Thân
31

13/4 - Kỷ Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

14/4 - Canh Tuất
2

15/4 - Tân Hợi
3

16/4 - Nhâm Tý
4

17/4 - Quý Sửu
5

18/4 - Giáp Dần
6

19/4 - Ất Mão
7

20/4 - Bính Thìn
8

21/4 - Đinh Tỵ
9

22/4 - Mậu Ngọ
10

23/4 - Kỷ Mùi
11

24/4 - Canh Thân
12

25/4 - Tân Dậu
13

26/4 - Nhâm Tuất
14

27/4 - Quý Hợi
15

28/4 - Giáp Tý
16

29/4 - Ất Sửu
17

30/4 - Bính Dần
18

1/5 - Đinh Mão
19

2/5 - Mậu Thìn
20

3/5 - Kỷ Tỵ
21

4/5 - Canh Ngọ
22

5/5 - Tân Mùi
23

6/5 - Nhâm Thân
24

7/5 - Quý Dậu
25

8/5 - Giáp Tuất
26

9/5 - Ất Hợi
27

10/5 - Bính Tý
28

11/5 - Đinh Sửu
29

12/5 - Mậu Dần
30

13/5 - Kỷ Mão
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/5 - Canh Thìn
2

15/5 - Tân Tỵ
3

16/5 - Nhâm Ngọ
4

17/5 - Quý Mùi
5

18/5 - Giáp Thân
6

19/5 - Ất Dậu
7

20/5 - Bính Tuất
8

21/5 - Đinh Hợi
9

22/5 - Mậu Tý
10

23/5 - Kỷ Sửu
11

24/5 - Canh Dần
12

25/5 - Tân Mão
13

26/5 - Nhâm Thìn
14

27/5 - Quý Tỵ
15

28/5 - Giáp Ngọ
16

29/5 - Ất Mùi
17

1/6 - Bính Thân
18

2/6 - Đinh Dậu
19

3/6 - Mậu Tuất
20

4/6 - Kỷ Hợi
21

5/6 - Canh Tý
22

6/6 - Tân Sửu
23

7/6 - Nhâm Dần
24

8/6 - Quý Mão
25

9/6 - Giáp Thìn
26

10/6 - Ất Tỵ
27

11/6 - Bính Ngọ
28

12/6 - Đinh Mùi
29

13/6 - Mậu Thân
30

14/6 - Kỷ Dậu
31

15/6 - Canh Tuất

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

16/6 - Tân Hợi
2

17/6 - Nhâm Tý
3

18/6 - Quý Sửu
4

19/6 - Giáp Dần
5

20/6 - Ất Mão
6

21/6 - Bính Thìn
7

22/6 - Đinh Tỵ
8

23/6 - Mậu Ngọ
9

24/6 - Kỷ Mùi
10

25/6 - Canh Thân
11

26/6 - Tân Dậu
12

27/6 - Nhâm Tuất
13

28/6 - Quý Hợi
14

29/6 - Giáp Tý
15

1/7 - Ất Sửu
16

2/7 - Bính Dần
17

3/7 - Đinh Mão
18

4/7 - Mậu Thìn
19

5/7 - Kỷ Tỵ
20

6/7 - Canh Ngọ
21

7/7 - Tân Mùi
22

8/7 - Nhâm Thân
23

9/7 - Quý Dậu
24

10/7 - Giáp Tuất
25

11/7 - Ất Hợi
26

12/7 - Bính Tý
27

13/7 - Đinh Sửu
28

14/7 - Mậu Dần
29

15/7 - Kỷ Mão
30

16/7 - Canh Thìn
31

17/7 - Tân Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

18/7 - Nhâm Ngọ
2

19/7 - Quý Mùi
3

20/7 - Giáp Thân
4

21/7 - Ất Dậu
5

22/7 - Bính Tuất
6

23/7 - Đinh Hợi
7

24/7 - Mậu Tý
8

25/7 - Kỷ Sửu
9

26/7 - Canh Dần
10

27/7 - Tân Mão
11

28/7 - Nhâm Thìn
12

29/7 - Quý Tỵ
13

30/7 - Giáp Ngọ
14

1/8 - Ất Mùi
15

2/8 - Bính Thân
16

3/8 - Đinh Dậu
17

4/8 - Mậu Tuất
18

5/8 - Kỷ Hợi
19

6/8 - Canh Tý
20

7/8 - Tân Sửu
21

8/8 - Nhâm Dần
22

9/8 - Quý Mão
23

10/8 - Giáp Thìn
24

11/8 - Ất Tỵ
25

12/8 - Bính Ngọ
26

13/8 - Đinh Mùi
27

14/8 - Mậu Thân
28

15/8 - Kỷ Dậu
29

16/8 - Canh Tuất
30

17/8 - Tân Hợi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/8 - Nhâm Tý
2

19/8 - Quý Sửu
3

20/8 - Giáp Dần
4

21/8 - Ất Mão
5

22/8 - Bính Thìn
6

23/8 - Đinh Tỵ
7

24/8 - Mậu Ngọ
8

25/8 - Kỷ Mùi
9

26/8 - Canh Thân
10

27/8 - Tân Dậu
11

28/8 - Nhâm Tuất
12

29/8 - Quý Hợi
13

1/9 - Giáp Tý
14

2/9 - Ất Sửu
15

3/9 - Bính Dần
16

4/9 - Đinh Mão
17

5/9 - Mậu Thìn
18

6/9 - Kỷ Tỵ
19

7/9 - Canh Ngọ
20

8/9 - Tân Mùi
21

9/9 - Nhâm Thân
22

10/9 - Quý Dậu
23

11/9 - Giáp Tuất
24

12/9 - Ất Hợi
25

13/9 - Bính Tý
26

14/9 - Đinh Sửu
27

15/9 - Mậu Dần
28

16/9 - Kỷ Mão
29

17/9 - Canh Thìn
30

18/9 - Tân Tỵ
31

19/9 - Nhâm Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

20/9 - Quý Mùi
2

21/9 - Giáp Thân
3

22/9 - Ất Dậu
4

23/9 - Bính Tuất
5

24/9 - Đinh Hợi
6

25/9 - Mậu Tý
7

26/9 - Kỷ Sửu
8

27/9 - Canh Dần
9

28/9 - Tân Mão
10

29/9 - Nhâm Thìn
11

30/9 - Quý Tỵ
12

1/10 - Giáp Ngọ
13

2/10 - Ất Mùi
14

3/10 - Bính Thân
15

4/10 - Đinh Dậu
16

5/10 - Mậu Tuất
17

6/10 - Kỷ Hợi
18

7/10 - Canh Tý
19

8/10 - Tân Sửu
20

9/10 - Nhâm Dần
21

10/10 - Quý Mão
22

11/10 - Giáp Thìn
23

12/10 - Ất Tỵ
24

13/10 - Bính Ngọ
25

14/10 - Đinh Mùi
26

15/10 - Mậu Thân
27

16/10 - Kỷ Dậu
28

17/10 - Canh Tuất
29

18/10 - Tân Hợi
30

19/10 - Nhâm Tý
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2061

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

20/10 - Quý Sửu
2

21/10 - Giáp Dần
3

22/10 - Ất Mão
4

23/10 - Bính Thìn
5

24/10 - Đinh Tỵ
6

25/10 - Mậu Ngọ
7

26/10 - Kỷ Mùi
8

27/10 - Canh Thân
9

28/10 - Tân Dậu
10

29/10 - Nhâm Tuất
11

30/10 - Quý Hợi
12

1/11 - Giáp Tý
13

2/11 - Ất Sửu
14

3/11 - Bính Dần
15

4/11 - Đinh Mão
16

5/11 - Mậu Thìn
17

6/11 - Kỷ Tỵ
18

7/11 - Canh Ngọ
19

8/11 - Tân Mùi
20

9/11 - Nhâm Thân
21

10/11 - Quý Dậu
22

11/11 - Giáp Tuất
23

12/11 - Ất Hợi
24

13/11 - Bính Tý
25

14/11 - Đinh Sửu
26

15/11 - Mậu Dần
27

16/11 - Kỷ Mão
28

17/11 - Canh Thìn
29

18/11 - Tân Tỵ
30

19/11 - Nhâm Ngọ
31

20/11 - Quý Mùi
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.