Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2066 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2066 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2066 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2066

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

6/12 - Ất Tỵ
2

7/12 - Bính Ngọ
3

8/12 - Đinh Mùi
4

9/12 - Mậu Thân
5

10/12 - Kỷ Dậu
6

11/12 - Canh Tuất
7

12/12 - Tân Hợi
8

13/12 - Nhâm Tý
9

14/12 - Quý Sửu
10

15/12 - Giáp Dần
11

16/12 - Ất Mão
12

17/12 - Bính Thìn
13

18/12 - Đinh Tỵ
14

19/12 - Mậu Ngọ
15

20/12 - Kỷ Mùi
16

21/12 - Canh Thân
17

22/12 - Tân Dậu
18

23/12 - Nhâm Tuất
19

24/12 - Quý Hợi
20

25/12 - Giáp Tý
21

26/12 - Ất Sửu
22

27/12 - Bính Dần
23

28/12 - Đinh Mão
24

29/12 - Mậu Thìn
25

30/12 - Kỷ Tỵ
26

1/1 - Canh Ngọ
27

2/1 - Tân Mùi
28

3/1 - Nhâm Thân
29

4/1 - Quý Dậu
30

5/1 - Giáp Tuất
31

6/1 - Ất Hợi

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

7/1 - Bính Tý
2

8/1 - Đinh Sửu
3

9/1 - Mậu Dần
4

10/1 - Kỷ Mão
5

11/1 - Canh Thìn
6

12/1 - Tân Tỵ
7

13/1 - Nhâm Ngọ
8

14/1 - Quý Mùi
9

15/1 - Giáp Thân
10

16/1 - Ất Dậu
11

17/1 - Bính Tuất
12

18/1 - Đinh Hợi
13

19/1 - Mậu Tý
14

20/1 - Kỷ Sửu
15

21/1 - Canh Dần
16

22/1 - Tân Mão
17

23/1 - Nhâm Thìn
18

24/1 - Quý Tỵ
19

25/1 - Giáp Ngọ
20

26/1 - Ất Mùi
21

27/1 - Bính Thân
22

28/1 - Đinh Dậu
23

29/1 - Mậu Tuất
24

1/2 - Kỷ Hợi
25

2/2 - Canh Tý
26

3/2 - Tân Sửu
27

4/2 - Nhâm Dần
28

5/2 - Quý Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

6/2 - Giáp Thìn
2

7/2 - Ất Tỵ
3

8/2 - Bính Ngọ
4

9/2 - Đinh Mùi
5

10/2 - Mậu Thân
6

11/2 - Kỷ Dậu
7

12/2 - Canh Tuất
8

13/2 - Tân Hợi
9

14/2 - Nhâm Tý
10

15/2 - Quý Sửu
11

16/2 - Giáp Dần
12

17/2 - Ất Mão
13

18/2 - Bính Thìn
14

19/2 - Đinh Tỵ
15

20/2 - Mậu Ngọ
16

21/2 - Kỷ Mùi
17

22/2 - Canh Thân
18

23/2 - Tân Dậu
19

24/2 - Nhâm Tuất
20

25/2 - Quý Hợi
21

26/2 - Giáp Tý
22

27/2 - Ất Sửu
23

28/2 - Bính Dần
24

29/2 - Đinh Mão
25

30/2 - Mậu Thìn
26

1/3 - Kỷ Tỵ
27

2/3 - Canh Ngọ
28

3/3 - Tân Mùi
29

4/3 - Nhâm Thân
30

5/3 - Quý Dậu
31

6/3 - Giáp Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

7/3 - Ất Hợi
2

8/3 - Bính Tý
3

9/3 - Đinh Sửu
4

10/3 - Mậu Dần
5

11/3 - Kỷ Mão
6

12/3 - Canh Thìn
7

13/3 - Tân Tỵ
8

14/3 - Nhâm Ngọ
9

15/3 - Quý Mùi
10

16/3 - Giáp Thân
11

17/3 - Ất Dậu
12

18/3 - Bính Tuất
13

19/3 - Đinh Hợi
14

20/3 - Mậu Tý
15

21/3 - Kỷ Sửu
16

22/3 - Canh Dần
17

23/3 - Tân Mão
18

24/3 - Nhâm Thìn
19

25/3 - Quý Tỵ
20

26/3 - Giáp Ngọ
21

27/3 - Ất Mùi
22

28/3 - Bính Thân
23

29/3 - Đinh Dậu
24

1/4 - Mậu Tuất
25

2/4 - Kỷ Hợi
26

3/4 - Canh Tý
27

4/4 - Tân Sửu
28

5/4 - Nhâm Dần
29

6/4 - Quý Mão
30

7/4 - Giáp Thìn
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8/4 - Ất Tỵ
2

9/4 - Bính Ngọ
3

10/4 - Đinh Mùi
4

11/4 - Mậu Thân
5

12/4 - Kỷ Dậu
6

13/4 - Canh Tuất
7

14/4 - Tân Hợi
8

15/4 - Nhâm Tý
9

16/4 - Quý Sửu
10

17/4 - Giáp Dần
11

18/4 - Ất Mão
12

19/4 - Bính Thìn
13

20/4 - Đinh Tỵ
14

21/4 - Mậu Ngọ
15

22/4 - Kỷ Mùi
16

23/4 - Canh Thân
17

24/4 - Tân Dậu
18

25/4 - Nhâm Tuất
19

26/4 - Quý Hợi
20

27/4 - Giáp Tý
21

28/4 - Ất Sửu
22

29/4 - Bính Dần
23

30/4 - Đinh Mão
24

1/5 - Mậu Thìn
25

2/5 - Kỷ Tỵ
26

3/5 - Canh Ngọ
27

4/5 - Tân Mùi
28

5/5 - Nhâm Thân
29

6/5 - Quý Dậu
30

7/5 - Giáp Tuất
31

8/5 - Ất Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

9/5 - Bính Tý
2

10/5 - Đinh Sửu
3

11/5 - Mậu Dần
4

12/5 - Kỷ Mão
5

13/5 - Canh Thìn
6

14/5 - Tân Tỵ
7

15/5 - Nhâm Ngọ
8

16/5 - Quý Mùi
9

17/5 - Giáp Thân
10

18/5 - Ất Dậu
11

19/5 - Bính Tuất
12

20/5 - Đinh Hợi
13

21/5 - Mậu Tý
14

22/5 - Kỷ Sửu
15

23/5 - Canh Dần
16

24/5 - Tân Mão
17

25/5 - Nhâm Thìn
18

26/5 - Quý Tỵ
19

27/5 - Giáp Ngọ
20

28/5 - Ất Mùi
21

29/5 - Bính Thân
22

30/5 - Đinh Dậu
23

1/5 - Mậu Tuất
24

2/5 - Kỷ Hợi
25

3/5 - Canh Tý
26

4/5 - Tân Sửu
27

5/5 - Nhâm Dần
28

6/5 - Quý Mão
29

7/5 - Giáp Thìn
30

8/5 - Ất Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

9/5 - Bính Ngọ
2

10/5 - Đinh Mùi
3

11/5 - Mậu Thân
4

12/5 - Kỷ Dậu
5

13/5 - Canh Tuất
6

14/5 - Tân Hợi
7

15/5 - Nhâm Tý
8

16/5 - Quý Sửu
9

17/5 - Giáp Dần
10

18/5 - Ất Mão
11

19/5 - Bính Thìn
12

20/5 - Đinh Tỵ
13

21/5 - Mậu Ngọ
14

22/5 - Kỷ Mùi
15

23/5 - Canh Thân
16

24/5 - Tân Dậu
17

25/5 - Nhâm Tuất
18

26/5 - Quý Hợi
19

27/5 - Giáp Tý
20

28/5 - Ất Sửu
21

29/5 - Bính Dần
22

1/6 - Đinh Mão
23

2/6 - Mậu Thìn
24

3/6 - Kỷ Tỵ
25

4/6 - Canh Ngọ
26

5/6 - Tân Mùi
27

6/6 - Nhâm Thân
28

7/6 - Quý Dậu
29

8/6 - Giáp Tuất
30

9/6 - Ất Hợi
31

10/6 - Bính Tý
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

11/6 - Đinh Sửu
2

12/6 - Mậu Dần
3

13/6 - Kỷ Mão
4

14/6 - Canh Thìn
5

15/6 - Tân Tỵ
6

16/6 - Nhâm Ngọ
7

17/6 - Quý Mùi
8

18/6 - Giáp Thân
9

19/6 - Ất Dậu
10

20/6 - Bính Tuất
11

21/6 - Đinh Hợi
12

22/6 - Mậu Tý
13

23/6 - Kỷ Sửu
14

24/6 - Canh Dần
15

25/6 - Tân Mão
16

26/6 - Nhâm Thìn
17

27/6 - Quý Tỵ
18

28/6 - Giáp Ngọ
19

29/6 - Ất Mùi
20

30/6 - Bính Thân
21

1/7 - Đinh Dậu
22

2/7 - Mậu Tuất
23

3/7 - Kỷ Hợi
24

4/7 - Canh Tý
25

5/7 - Tân Sửu
26

6/7 - Nhâm Dần
27

7/7 - Quý Mão
28

8/7 - Giáp Thìn
29

9/7 - Ất Tỵ
30

10/7 - Bính Ngọ
31

11/7 - Đinh Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

12/7 - Mậu Thân
2

13/7 - Kỷ Dậu
3

14/7 - Canh Tuất
4

15/7 - Tân Hợi
5

16/7 - Nhâm Tý
6

17/7 - Quý Sửu
7

18/7 - Giáp Dần
8

19/7 - Ất Mão
9

20/7 - Bính Thìn
10

21/7 - Đinh Tỵ
11

22/7 - Mậu Ngọ
12

23/7 - Kỷ Mùi
13

24/7 - Canh Thân
14

25/7 - Tân Dậu
15

26/7 - Nhâm Tuất
16

27/7 - Quý Hợi
17

28/7 - Giáp Tý
18

29/7 - Ất Sửu
19

1/8 - Bính Dần
20

2/8 - Đinh Mão
21

3/8 - Mậu Thìn
22

4/8 - Kỷ Tỵ
23

5/8 - Canh Ngọ
24

6/8 - Tân Mùi
25

7/8 - Nhâm Thân
26

8/8 - Quý Dậu
27

9/8 - Giáp Tuất
28

10/8 - Ất Hợi
29

11/8 - Bính Tý
30

12/8 - Đinh Sửu
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

13/8 - Mậu Dần
2

14/8 - Kỷ Mão
3

15/8 - Canh Thìn
4

16/8 - Tân Tỵ
5

17/8 - Nhâm Ngọ
6

18/8 - Quý Mùi
7

19/8 - Giáp Thân
8

20/8 - Ất Dậu
9

21/8 - Bính Tuất
10

22/8 - Đinh Hợi
11

23/8 - Mậu Tý
12

24/8 - Kỷ Sửu
13

25/8 - Canh Dần
14

26/8 - Tân Mão
15

27/8 - Nhâm Thìn
16

28/8 - Quý Tỵ
17

29/8 - Giáp Ngọ
18

30/8 - Ất Mùi
19

1/9 - Bính Thân
20

2/9 - Đinh Dậu
21

3/9 - Mậu Tuất
22

4/9 - Kỷ Hợi
23

5/9 - Canh Tý
24

6/9 - Tân Sửu
25

7/9 - Nhâm Dần
26

8/9 - Quý Mão
27

9/9 - Giáp Thìn
28

10/9 - Ất Tỵ
29

11/9 - Bính Ngọ
30

12/9 - Đinh Mùi
31

13/9 - Mậu Thân

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

14/9 - Kỷ Dậu
2

15/9 - Canh Tuất
3

16/9 - Tân Hợi
4

17/9 - Nhâm Tý
5

18/9 - Quý Sửu
6

19/9 - Giáp Dần
7

20/9 - Ất Mão
8

21/9 - Bính Thìn
9

22/9 - Đinh Tỵ
10

23/9 - Mậu Ngọ
11

24/9 - Kỷ Mùi
12

25/9 - Canh Thân
13

26/9 - Tân Dậu
14

27/9 - Nhâm Tuất
15

28/9 - Quý Hợi
16

29/9 - Giáp Tý
17

1/10 - Ất Sửu
18

2/10 - Bính Dần
19

3/10 - Đinh Mão
20

4/10 - Mậu Thìn
21

5/10 - Kỷ Tỵ
22

6/10 - Canh Ngọ
23

7/10 - Tân Mùi
24

8/10 - Nhâm Thân
25

9/10 - Quý Dậu
26

10/10 - Giáp Tuất
27

11/10 - Ất Hợi
28

12/10 - Bính Tý
29

13/10 - Đinh Sửu
30

14/10 - Mậu Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2066

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

15/10 - Kỷ Mão
2

16/10 - Canh Thìn
3

17/10 - Tân Tỵ
4

18/10 - Nhâm Ngọ
5

19/10 - Quý Mùi
6

20/10 - Giáp Thân
7

21/10 - Ất Dậu
8

22/10 - Bính Tuất
9

23/10 - Đinh Hợi
10

24/10 - Mậu Tý
11

25/10 - Kỷ Sửu
12

26/10 - Canh Dần
13

27/10 - Tân Mão
14

28/10 - Nhâm Thìn
15

29/10 - Quý Tỵ
16

30/10 - Giáp Ngọ
17

1/11 - Ất Mùi
18

2/11 - Bính Thân
19

3/11 - Đinh Dậu
20

4/11 - Mậu Tuất
21

5/11 - Kỷ Hợi
22

6/11 - Canh Tý
23

7/11 - Tân Sửu
24

8/11 - Nhâm Dần
25

9/11 - Quý Mão
26

10/11 - Giáp Thìn
27

11/11 - Ất Tỵ
28

12/11 - Bính Ngọ
29

13/11 - Đinh Mùi
30

14/11 - Mậu Thân
31

15/11 - Kỷ Dậu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.