Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2072 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2072 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2072 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2072

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

12/11 - Bính Tý
2

13/11 - Đinh Sửu
3

14/11 - Mậu Dần
4

15/11 - Kỷ Mão
5

16/11 - Canh Thìn
6

17/11 - Tân Tỵ
7

18/11 - Nhâm Ngọ
8

19/11 - Quý Mùi
9

20/11 - Giáp Thân
10

21/11 - Ất Dậu
11

22/11 - Bính Tuất
12

23/11 - Đinh Hợi
13

24/11 - Mậu Tý
14

25/11 - Kỷ Sửu
15

26/11 - Canh Dần
16

27/11 - Tân Mão
17

28/11 - Nhâm Thìn
18

29/11 - Quý Tỵ
19

30/11 - Giáp Ngọ
20

1/12 - Ất Mùi
21

2/12 - Bính Thân
22

3/12 - Đinh Dậu
23

4/12 - Mậu Tuất
24

5/12 - Kỷ Hợi
25

6/12 - Canh Tý
26

7/12 - Tân Sửu
27

8/12 - Nhâm Dần
28

9/12 - Quý Mão
29

10/12 - Giáp Thìn
30

11/12 - Ất Tỵ
31

12/12 - Bính Ngọ

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

13/12 - Đinh Mùi
2

14/12 - Mậu Thân
3

15/12 - Kỷ Dậu
4

16/12 - Canh Tuất
5

17/12 - Tân Hợi
6

18/12 - Nhâm Tý
7

19/12 - Quý Sửu
8

20/12 - Giáp Dần
9

21/12 - Ất Mão
10

22/12 - Bính Thìn
11

23/12 - Đinh Tỵ
12

24/12 - Mậu Ngọ
13

25/12 - Kỷ Mùi
14

26/12 - Canh Thân
15

27/12 - Tân Dậu
16

28/12 - Nhâm Tuất
17

29/12 - Quý Hợi
18

30/12 - Giáp Tý
19

1/1 - Ất Sửu
20

2/1 - Bính Dần
21

3/1 - Đinh Mão
22

4/1 - Mậu Thìn
23

5/1 - Kỷ Tỵ
24

6/1 - Canh Ngọ
25

7/1 - Tân Mùi
26

8/1 - Nhâm Thân
27

9/1 - Quý Dậu
28

10/1 - Giáp Tuất
29

11/1 - Ất Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

12/1 - Bính Tý
2

13/1 - Đinh Sửu
3

14/1 - Mậu Dần
4

15/1 - Kỷ Mão
5

16/1 - Canh Thìn
6

17/1 - Tân Tỵ
7

18/1 - Nhâm Ngọ
8

19/1 - Quý Mùi
9

20/1 - Giáp Thân
10

21/1 - Ất Dậu
11

22/1 - Bính Tuất
12

23/1 - Đinh Hợi
13

24/1 - Mậu Tý
14

25/1 - Kỷ Sửu
15

26/1 - Canh Dần
16

27/1 - Tân Mão
17

28/1 - Nhâm Thìn
18

29/1 - Quý Tỵ
19

30/1 - Giáp Ngọ
20

1/2 - Ất Mùi
21

2/2 - Bính Thân
22

3/2 - Đinh Dậu
23

4/2 - Mậu Tuất
24

5/2 - Kỷ Hợi
25

6/2 - Canh Tý
26

7/2 - Tân Sửu
27

8/2 - Nhâm Dần
28

9/2 - Quý Mão
29

10/2 - Giáp Thìn
30

11/2 - Ất Tỵ
31

12/2 - Bính Ngọ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

13/2 - Đinh Mùi
2

14/2 - Mậu Thân
3

15/2 - Kỷ Dậu
4

16/2 - Canh Tuất
5

17/2 - Tân Hợi
6

18/2 - Nhâm Tý
7

19/2 - Quý Sửu
8

20/2 - Giáp Dần
9

21/2 - Ất Mão
10

22/2 - Bính Thìn
11

23/2 - Đinh Tỵ
12

24/2 - Mậu Ngọ
13

25/2 - Kỷ Mùi
14

26/2 - Canh Thân
15

27/2 - Tân Dậu
16

28/2 - Nhâm Tuất
17

29/2 - Quý Hợi
18

1/3 - Giáp Tý
19

2/3 - Ất Sửu
20

3/3 - Bính Dần
21

4/3 - Đinh Mão
22

5/3 - Mậu Thìn
23

6/3 - Kỷ Tỵ
24

7/3 - Canh Ngọ
25

8/3 - Tân Mùi
26

9/3 - Nhâm Thân
27

10/3 - Quý Dậu
28

11/3 - Giáp Tuất
29

12/3 - Ất Hợi
30

13/3 - Bính Tý
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/3 - Đinh Sửu
2

15/3 - Mậu Dần
3

16/3 - Kỷ Mão
4

17/3 - Canh Thìn
5

18/3 - Tân Tỵ
6

19/3 - Nhâm Ngọ
7

20/3 - Quý Mùi
8

21/3 - Giáp Thân
9

22/3 - Ất Dậu
10

23/3 - Bính Tuất
11

24/3 - Đinh Hợi
12

25/3 - Mậu Tý
13

26/3 - Kỷ Sửu
14

27/3 - Canh Dần
15

28/3 - Tân Mão
16

29/3 - Nhâm Thìn
17

30/3 - Quý Tỵ
18

1/4 - Giáp Ngọ
19

2/4 - Ất Mùi
20

3/4 - Bính Thân
21

4/4 - Đinh Dậu
22

5/4 - Mậu Tuất
23

6/4 - Kỷ Hợi
24

7/4 - Canh Tý
25

8/4 - Tân Sửu
26

9/4 - Nhâm Dần
27

10/4 - Quý Mão
28

11/4 - Giáp Thìn
29

12/4 - Ất Tỵ
30

13/4 - Bính Ngọ
31

14/4 - Đinh Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

15/4 - Mậu Thân
2

16/4 - Kỷ Dậu
3

17/4 - Canh Tuất
4

18/4 - Tân Hợi
5

19/4 - Nhâm Tý
6

20/4 - Quý Sửu
7

21/4 - Giáp Dần
8

22/4 - Ất Mão
9

23/4 - Bính Thìn
10

24/4 - Đinh Tỵ
11

25/4 - Mậu Ngọ
12

26/4 - Kỷ Mùi
13

27/4 - Canh Thân
14

28/4 - Tân Dậu
15

29/4 - Nhâm Tuất
16

1/5 - Quý Hợi
17

2/5 - Giáp Tý
18

3/5 - Ất Sửu
19

4/5 - Bính Dần
20

5/5 - Đinh Mão
21

6/5 - Mậu Thìn
22

7/5 - Kỷ Tỵ
23

8/5 - Canh Ngọ
24

9/5 - Tân Mùi
25

10/5 - Nhâm Thân
26

11/5 - Quý Dậu
27

12/5 - Giáp Tuất
28

13/5 - Ất Hợi
29

14/5 - Bính Tý
30

15/5 - Đinh Sửu
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

16/5 - Mậu Dần
2

17/5 - Kỷ Mão
3

18/5 - Canh Thìn
4

19/5 - Tân Tỵ
5

20/5 - Nhâm Ngọ
6

21/5 - Quý Mùi
7

22/5 - Giáp Thân
8

23/5 - Ất Dậu
9

24/5 - Bính Tuất
10

25/5 - Đinh Hợi
11

26/5 - Mậu Tý
12

27/5 - Kỷ Sửu
13

28/5 - Canh Dần
14

29/5 - Tân Mão
15

30/5 - Nhâm Thìn
16

1/6 - Quý Tỵ
17

2/6 - Giáp Ngọ
18

3/6 - Ất Mùi
19

4/6 - Bính Thân
20

5/6 - Đinh Dậu
21

6/6 - Mậu Tuất
22

7/6 - Kỷ Hợi
23

8/6 - Canh Tý
24

9/6 - Tân Sửu
25

10/6 - Nhâm Dần
26

11/6 - Quý Mão
27

12/6 - Giáp Thìn
28

13/6 - Ất Tỵ
29

14/6 - Bính Ngọ
30

15/6 - Đinh Mùi
31

16/6 - Mậu Thân

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

17/6 - Kỷ Dậu
2

18/6 - Canh Tuất
3

19/6 - Tân Hợi
4

20/6 - Nhâm Tý
5

21/6 - Quý Sửu
6

22/6 - Giáp Dần
7

23/6 - Ất Mão
8

24/6 - Bính Thìn
9

25/6 - Đinh Tỵ
10

26/6 - Mậu Ngọ
11

27/6 - Kỷ Mùi
12

28/6 - Canh Thân
13

29/6 - Tân Dậu
14

1/7 - Nhâm Tuất
15

2/7 - Quý Hợi
16

3/7 - Giáp Tý
17

4/7 - Ất Sửu
18

5/7 - Bính Dần
19

6/7 - Đinh Mão
20

7/7 - Mậu Thìn
21

8/7 - Kỷ Tỵ
22

9/7 - Canh Ngọ
23

10/7 - Tân Mùi
24

11/7 - Nhâm Thân
25

12/7 - Quý Dậu
26

13/7 - Giáp Tuất
27

14/7 - Ất Hợi
28

15/7 - Bính Tý
29

16/7 - Đinh Sửu
30

17/7 - Mậu Dần
31

18/7 - Kỷ Mão
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

19/7 - Canh Thìn
2

20/7 - Tân Tỵ
3

21/7 - Nhâm Ngọ
4

22/7 - Quý Mùi
5

23/7 - Giáp Thân
6

24/7 - Ất Dậu
7

25/7 - Bính Tuất
8

26/7 - Đinh Hợi
9

27/7 - Mậu Tý
10

28/7 - Kỷ Sửu
11

29/7 - Canh Dần
12

1/8 - Tân Mão
13

2/8 - Nhâm Thìn
14

3/8 - Quý Tỵ
15

4/8 - Giáp Ngọ
16

5/8 - Ất Mùi
17

6/8 - Bính Thân
18

7/8 - Đinh Dậu
19

8/8 - Mậu Tuất
20

9/8 - Kỷ Hợi
21

10/8 - Canh Tý
22

11/8 - Tân Sửu
23

12/8 - Nhâm Dần
24

13/8 - Quý Mão
25

14/8 - Giáp Thìn
26

15/8 - Ất Tỵ
27

16/8 - Bính Ngọ
28

17/8 - Đinh Mùi
29

18/8 - Mậu Thân
30

19/8 - Kỷ Dậu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/8 - Canh Tuất
2

21/8 - Tân Hợi
3

22/8 - Nhâm Tý
4

23/8 - Quý Sửu
5

24/8 - Giáp Dần
6

25/8 - Ất Mão
7

26/8 - Bính Thìn
8

27/8 - Đinh Tỵ
9

28/8 - Mậu Ngọ
10

29/8 - Kỷ Mùi
11

30/8 - Canh Thân
12

1/9 - Tân Dậu
13

2/9 - Nhâm Tuất
14

3/9 - Quý Hợi
15

4/9 - Giáp Tý
16

5/9 - Ất Sửu
17

6/9 - Bính Dần
18

7/9 - Đinh Mão
19

8/9 - Mậu Thìn
20

9/9 - Kỷ Tỵ
21

10/9 - Canh Ngọ
22

11/9 - Tân Mùi
23

12/9 - Nhâm Thân
24

13/9 - Quý Dậu
25

14/9 - Giáp Tuất
26

15/9 - Ất Hợi
27

16/9 - Bính Tý
28

17/9 - Đinh Sửu
29

18/9 - Mậu Dần
30

19/9 - Kỷ Mão
31

20/9 - Canh Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

21/9 - Tân Tỵ
2

22/9 - Nhâm Ngọ
3

23/9 - Quý Mùi
4

24/9 - Giáp Thân
5

25/9 - Ất Dậu
6

26/9 - Bính Tuất
7

27/9 - Đinh Hợi
8

28/9 - Mậu Tý
9

29/9 - Kỷ Sửu
10

1/10 - Canh Dần
11

2/10 - Tân Mão
12

3/10 - Nhâm Thìn
13

4/10 - Quý Tỵ
14

5/10 - Giáp Ngọ
15

6/10 - Ất Mùi
16

7/10 - Bính Thân
17

8/10 - Đinh Dậu
18

9/10 - Mậu Tuất
19

10/10 - Kỷ Hợi
20

11/10 - Canh Tý
21

12/10 - Tân Sửu
22

13/10 - Nhâm Dần
23

14/10 - Quý Mão
24

15/10 - Giáp Thìn
25

16/10 - Ất Tỵ
26

17/10 - Bính Ngọ
27

18/10 - Đinh Mùi
28

19/10 - Mậu Thân
29

20/10 - Kỷ Dậu
30

21/10 - Canh Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2072

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

22/10 - Tân Hợi
2

23/10 - Nhâm Tý
3

24/10 - Quý Sửu
4

25/10 - Giáp Dần
5

26/10 - Ất Mão
6

27/10 - Bính Thìn
7

28/10 - Đinh Tỵ
8

29/10 - Mậu Ngọ
9

30/10 - Kỷ Mùi
10

1/11 - Canh Thân
11

2/11 - Tân Dậu
12

3/11 - Nhâm Tuất
13

4/11 - Quý Hợi
14

5/11 - Giáp Tý
15

6/11 - Ất Sửu
16

7/11 - Bính Dần
17

8/11 - Đinh Mão
18

9/11 - Mậu Thìn
19

10/11 - Kỷ Tỵ
20

11/11 - Canh Ngọ
21

12/11 - Tân Mùi
22

13/11 - Nhâm Thân
23

14/11 - Quý Dậu
24

15/11 - Giáp Tuất
25

16/11 - Ất Hợi
26

17/11 - Bính Tý
27

18/11 - Đinh Sửu
28

19/11 - Mậu Dần
29

20/11 - Kỷ Mão
30

21/11 - Canh Thìn
31

22/11 - Tân Tỵ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.