Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2086 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2086 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2086 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2086

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

16/11 - Canh Dần
2

17/11 - Tân Mão
3

18/11 - Nhâm Thìn
4

19/11 - Quý Tỵ
5

20/11 - Giáp Ngọ
6

21/11 - Ất Mùi
7

22/11 - Bính Thân
8

23/11 - Đinh Dậu
9

24/11 - Mậu Tuất
10

25/11 - Kỷ Hợi
11

26/11 - Canh Tý
12

27/11 - Tân Sửu
13

28/11 - Nhâm Dần
14

29/11 - Quý Mão
15

1/12 - Giáp Thìn
16

2/12 - Ất Tỵ
17

3/12 - Bính Ngọ
18

4/12 - Đinh Mùi
19

5/12 - Mậu Thân
20

6/12 - Kỷ Dậu
21

7/12 - Canh Tuất
22

8/12 - Tân Hợi
23

9/12 - Nhâm Tý
24

10/12 - Quý Sửu
25

11/12 - Giáp Dần
26

12/12 - Ất Mão
27

13/12 - Bính Thìn
28

14/12 - Đinh Tỵ
29

15/12 - Mậu Ngọ
30

16/12 - Kỷ Mùi
31

17/12 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/12 - Tân Dậu
2

19/12 - Nhâm Tuất
3

20/12 - Quý Hợi
4

21/12 - Giáp Tý
5

22/12 - Ất Sửu
6

23/12 - Bính Dần
7

24/12 - Đinh Mão
8

25/12 - Mậu Thìn
9

26/12 - Kỷ Tỵ
10

27/12 - Canh Ngọ
11

28/12 - Tân Mùi
12

29/12 - Nhâm Thân
13

30/12 - Quý Dậu
14

1/1 - Giáp Tuất
15

2/1 - Ất Hợi
16

3/1 - Bính Tý
17

4/1 - Đinh Sửu
18

5/1 - Mậu Dần
19

6/1 - Kỷ Mão
20

7/1 - Canh Thìn
21

8/1 - Tân Tỵ
22

9/1 - Nhâm Ngọ
23

10/1 - Quý Mùi
24

11/1 - Giáp Thân
25

12/1 - Ất Dậu
26

13/1 - Bính Tuất
27

14/1 - Đinh Hợi
28

15/1 - Mậu Tý
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

16/1 - Kỷ Sửu
2

17/1 - Canh Dần
3

18/1 - Tân Mão
4

19/1 - Nhâm Thìn
5

20/1 - Quý Tỵ
6

21/1 - Giáp Ngọ
7

22/1 - Ất Mùi
8

23/1 - Bính Thân
9

24/1 - Đinh Dậu
10

25/1 - Mậu Tuất
11

26/1 - Kỷ Hợi
12

27/1 - Canh Tý
13

28/1 - Tân Sửu
14

29/1 - Nhâm Dần
15

1/2 - Quý Mão
16

2/2 - Giáp Thìn
17

3/2 - Ất Tỵ
18

4/2 - Bính Ngọ
19

5/2 - Đinh Mùi
20

6/2 - Mậu Thân
21

7/2 - Kỷ Dậu
22

8/2 - Canh Tuất
23

9/2 - Tân Hợi
24

10/2 - Nhâm Tý
25

11/2 - Quý Sửu
26

12/2 - Giáp Dần
27

13/2 - Ất Mão
28

14/2 - Bính Thìn
29

15/2 - Đinh Tỵ
30

16/2 - Mậu Ngọ
31

17/2 - Kỷ Mùi

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

18/2 - Canh Thân
2

19/2 - Tân Dậu
3

20/2 - Nhâm Tuất
4

21/2 - Quý Hợi
5

22/2 - Giáp Tý
6

23/2 - Ất Sửu
7

24/2 - Bính Dần
8

25/2 - Đinh Mão
9

26/2 - Mậu Thìn
10

27/2 - Kỷ Tỵ
11

28/2 - Canh Ngọ
12

29/2 - Tân Mùi
13

1/3 - Nhâm Thân
14

2/3 - Quý Dậu
15

3/3 - Giáp Tuất
16

4/3 - Ất Hợi
17

5/3 - Bính Tý
18

6/3 - Đinh Sửu
19

7/3 - Mậu Dần
20

8/3 - Kỷ Mão
21

9/3 - Canh Thìn
22

10/3 - Tân Tỵ
23

11/3 - Nhâm Ngọ
24

12/3 - Quý Mùi
25

13/3 - Giáp Thân
26

14/3 - Ất Dậu
27

15/3 - Bính Tuất
28

16/3 - Đinh Hợi
29

17/3 - Mậu Tý
30

18/3 - Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

19/3 - Canh Dần
2

20/3 - Tân Mão
3

21/3 - Nhâm Thìn
4

22/3 - Quý Tỵ
5

23/3 - Giáp Ngọ
6

24/3 - Ất Mùi
7

25/3 - Bính Thân
8

26/3 - Đinh Dậu
9

27/3 - Mậu Tuất
10

28/3 - Kỷ Hợi
11

29/3 - Canh Tý
12

30/3 - Tân Sửu
13

1/4 - Nhâm Dần
14

2/4 - Quý Mão
15

3/4 - Giáp Thìn
16

4/4 - Ất Tỵ
17

5/4 - Bính Ngọ
18

6/4 - Đinh Mùi
19

7/4 - Mậu Thân
20

8/4 - Kỷ Dậu
21

9/4 - Canh Tuất
22

10/4 - Tân Hợi
23

11/4 - Nhâm Tý
24

12/4 - Quý Sửu
25

13/4 - Giáp Dần
26

14/4 - Ất Mão
27

15/4 - Bính Thìn
28

16/4 - Đinh Tỵ
29

17/4 - Mậu Ngọ
30

18/4 - Kỷ Mùi
31

19/4 - Canh Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/4 - Tân Dậu
2

21/4 - Nhâm Tuất
3

22/4 - Quý Hợi
4

23/4 - Giáp Tý
5

24/4 - Ất Sửu
6

25/4 - Bính Dần
7

26/4 - Đinh Mão
8

27/4 - Mậu Thìn
9

28/4 - Kỷ Tỵ
10

29/4 - Canh Ngọ
11

1/5 - Tân Mùi
12

2/5 - Nhâm Thân
13

3/5 - Quý Dậu
14

4/5 - Giáp Tuất
15

5/5 - Ất Hợi
16

6/5 - Bính Tý
17

7/5 - Đinh Sửu
18

8/5 - Mậu Dần
19

9/5 - Kỷ Mão
20

10/5 - Canh Thìn
21

11/5 - Tân Tỵ
22

12/5 - Nhâm Ngọ
23

13/5 - Quý Mùi
24

14/5 - Giáp Thân
25

15/5 - Ất Dậu
26

16/5 - Bính Tuất
27

17/5 - Đinh Hợi
28

18/5 - Mậu Tý
29

19/5 - Kỷ Sửu
30

20/5 - Canh Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

21/5 - Tân Mão
2

22/5 - Nhâm Thìn
3

23/5 - Quý Tỵ
4

24/5 - Giáp Ngọ
5

25/5 - Ất Mùi
6

26/5 - Bính Thân
7

27/5 - Đinh Dậu
8

28/5 - Mậu Tuất
9

29/5 - Kỷ Hợi
10

30/5 - Canh Tý
11

1/6 - Tân Sửu
12

2/6 - Nhâm Dần
13

3/6 - Quý Mão
14

4/6 - Giáp Thìn
15

5/6 - Ất Tỵ
16

6/6 - Bính Ngọ
17

7/6 - Đinh Mùi
18

8/6 - Mậu Thân
19

9/6 - Kỷ Dậu
20

10/6 - Canh Tuất
21

11/6 - Tân Hợi
22

12/6 - Nhâm Tý
23

13/6 - Quý Sửu
24

14/6 - Giáp Dần
25

15/6 - Ất Mão
26

16/6 - Bính Thìn
27

17/6 - Đinh Tỵ
28

18/6 - Mậu Ngọ
29

19/6 - Kỷ Mùi
30

20/6 - Canh Thân
31

21/6 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

22/6 - Nhâm Tuất
2

23/6 - Quý Hợi
3

24/6 - Giáp Tý
4

25/6 - Ất Sửu
5

26/6 - Bính Dần
6

27/6 - Đinh Mão
7

28/6 - Mậu Thìn
8

29/6 - Kỷ Tỵ
9

1/7 - Canh Ngọ
10

2/7 - Tân Mùi
11

3/7 - Nhâm Thân
12

4/7 - Quý Dậu
13

5/7 - Giáp Tuất
14

6/7 - Ất Hợi
15

7/7 - Bính Tý
16

8/7 - Đinh Sửu
17

9/7 - Mậu Dần
18

10/7 - Kỷ Mão
19

11/7 - Canh Thìn
20

12/7 - Tân Tỵ
21

13/7 - Nhâm Ngọ
22

14/7 - Quý Mùi
23

15/7 - Giáp Thân
24

16/7 - Ất Dậu
25

17/7 - Bính Tuất
26

18/7 - Đinh Hợi
27

19/7 - Mậu Tý
28

20/7 - Kỷ Sửu
29

21/7 - Canh Dần
30

22/7 - Tân Mão
31

23/7 - Nhâm Thìn
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

24/7 - Quý Tỵ
2

25/7 - Giáp Ngọ
3

26/7 - Ất Mùi
4

27/7 - Bính Thân
5

28/7 - Đinh Dậu
6

29/7 - Mậu Tuất
7

30/7 - Kỷ Hợi
8

1/8 - Canh Tý
9

2/8 - Tân Sửu
10

3/8 - Nhâm Dần
11

4/8 - Quý Mão
12

5/8 - Giáp Thìn
13

6/8 - Ất Tỵ
14

7/8 - Bính Ngọ
15

8/8 - Đinh Mùi
16

9/8 - Mậu Thân
17

10/8 - Kỷ Dậu
18

11/8 - Canh Tuất
19

12/8 - Tân Hợi
20

13/8 - Nhâm Tý
21

14/8 - Quý Sửu
22

15/8 - Giáp Dần
23

16/8 - Ất Mão
24

17/8 - Bính Thìn
25

18/8 - Đinh Tỵ
26

19/8 - Mậu Ngọ
27

20/8 - Kỷ Mùi
28

21/8 - Canh Thân
29

22/8 - Tân Dậu
30

23/8 - Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

24/8 - Quý Hợi
2

25/8 - Giáp Tý
3

26/8 - Ất Sửu
4

27/8 - Bính Dần
5

28/8 - Đinh Mão
6

29/8 - Mậu Thìn
7

30/8 - Kỷ Tỵ
8

1/9 - Canh Ngọ
9

2/9 - Tân Mùi
10

3/9 - Nhâm Thân
11

4/9 - Quý Dậu
12

5/9 - Giáp Tuất
13

6/9 - Ất Hợi
14

7/9 - Bính Tý
15

8/9 - Đinh Sửu
16

9/9 - Mậu Dần
17

10/9 - Kỷ Mão
18

11/9 - Canh Thìn
19

12/9 - Tân Tỵ
20

13/9 - Nhâm Ngọ
21

14/9 - Quý Mùi
22

15/9 - Giáp Thân
23

16/9 - Ất Dậu
24

17/9 - Bính Tuất
25

18/9 - Đinh Hợi
26

19/9 - Mậu Tý
27

20/9 - Kỷ Sửu
28

21/9 - Canh Dần
29

22/9 - Tân Mão
30

23/9 - Nhâm Thìn
31

24/9 - Quý Tỵ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/9 - Giáp Ngọ
2

26/9 - Ất Mùi
3

27/9 - Bính Thân
4

28/9 - Đinh Dậu
5

29/9 - Mậu Tuất
6

1/10 - Kỷ Hợi
7

2/10 - Canh Tý
8

3/10 - Tân Sửu
9

4/10 - Nhâm Dần
10

5/10 - Quý Mão
11

6/10 - Giáp Thìn
12

7/10 - Ất Tỵ
13

8/10 - Bính Ngọ
14

9/10 - Đinh Mùi
15

10/10 - Mậu Thân
16

11/10 - Kỷ Dậu
17

12/10 - Canh Tuất
18

13/10 - Tân Hợi
19

14/10 - Nhâm Tý
20

15/10 - Quý Sửu
21

16/10 - Giáp Dần
22

17/10 - Ất Mão
23

18/10 - Bính Thìn
24

19/10 - Đinh Tỵ
25

20/10 - Mậu Ngọ
26

21/10 - Kỷ Mùi
27

22/10 - Canh Thân
28

23/10 - Tân Dậu
29

24/10 - Nhâm Tuất
30

25/10 - Quý Hợi
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2086

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/10 - Giáp Tý
2

27/10 - Ất Sửu
3

28/10 - Bính Dần
4

29/10 - Đinh Mão
5

30/10 - Mậu Thìn
6

1/11 - Kỷ Tỵ
7

2/11 - Canh Ngọ
8

3/11 - Tân Mùi
9

4/11 - Nhâm Thân
10

5/11 - Quý Dậu
11

6/11 - Giáp Tuất
12

7/11 - Ất Hợi
13

8/11 - Bính Tý
14

9/11 - Đinh Sửu
15

10/11 - Mậu Dần
16

11/11 - Kỷ Mão
17

12/11 - Canh Thìn
18

13/11 - Tân Tỵ
19

14/11 - Nhâm Ngọ
20

15/11 - Quý Mùi
21

16/11 - Giáp Thân
22

17/11 - Ất Dậu
23

18/11 - Bính Tuất
24

19/11 - Đinh Hợi
25

20/11 - Mậu Tý
26

21/11 - Kỷ Sửu
27

22/11 - Canh Dần
28

23/11 - Tân Mão
29

24/11 - Nhâm Thìn
30

25/11 - Quý Tỵ
31

26/11 - Giáp Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.