Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2102 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2102 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2102 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2102

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

13/11 - Quý Sửu
2

14/11 - Giáp Dần
3

15/11 - Ất Mão
4

16/11 - Bính Thìn
5

17/11 - Đinh Tỵ
6

18/11 - Mậu Ngọ
7

19/11 - Kỷ Mùi
8

20/11 - Canh Thân
9

21/11 - Tân Dậu
10

22/11 - Nhâm Tuất
11

23/11 - Quý Hợi
12

24/11 - Giáp Tý
13

25/11 - Ất Sửu
14

26/11 - Bính Dần
15

27/11 - Đinh Mão
16

28/11 - Mậu Thìn
17

29/11 - Kỷ Tỵ
18

30/11 - Canh Ngọ
19

1/12 - Tân Mùi
20

2/12 - Nhâm Thân
21

3/12 - Quý Dậu
22

4/12 - Giáp Tuất
23

5/12 - Ất Hợi
24

6/12 - Bính Tý
25

7/12 - Đinh Sửu
26

8/12 - Mậu Dần
27

9/12 - Kỷ Mão
28

10/12 - Canh Thìn
29

11/12 - Tân Tỵ
30

12/12 - Nhâm Ngọ
31

13/12 - Quý Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

14/12 - Giáp Thân
2

15/12 - Ất Dậu
3

16/12 - Bính Tuất
4

17/12 - Đinh Hợi
5

18/12 - Mậu Tý
6

19/12 - Kỷ Sửu
7

20/12 - Canh Dần
8

21/12 - Tân Mão
9

22/12 - Nhâm Thìn
10

23/12 - Quý Tỵ
11

24/12 - Giáp Ngọ
12

25/12 - Ất Mùi
13

26/12 - Bính Thân
14

27/12 - Đinh Dậu
15

28/12 - Mậu Tuất
16

29/12 - Kỷ Hợi
17

1/1 - Canh Tý
18

2/1 - Tân Sửu
19

3/1 - Nhâm Dần
20

4/1 - Quý Mão
21

5/1 - Giáp Thìn
22

6/1 - Ất Tỵ
23

7/1 - Bính Ngọ
24

8/1 - Đinh Mùi
25

9/1 - Mậu Thân
26

10/1 - Kỷ Dậu
27

11/1 - Canh Tuất
28

12/1 - Tân Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

13/1 - Nhâm Tý
2

14/1 - Quý Sửu
3

15/1 - Giáp Dần
4

16/1 - Ất Mão
5

17/1 - Bính Thìn
6

18/1 - Đinh Tỵ
7

19/1 - Mậu Ngọ
8

20/1 - Kỷ Mùi
9

21/1 - Canh Thân
10

22/1 - Tân Dậu
11

23/1 - Nhâm Tuất
12

24/1 - Quý Hợi
13

25/1 - Giáp Tý
14

26/1 - Ất Sửu
15

27/1 - Bính Dần
16

28/1 - Đinh Mão
17

29/1 - Mậu Thìn
18

30/1 - Kỷ Tỵ
19

1/2 - Canh Ngọ
20

2/2 - Tân Mùi
21

3/2 - Nhâm Thân
22

4/2 - Quý Dậu
23

5/2 - Giáp Tuất
24

6/2 - Ất Hợi
25

7/2 - Bính Tý
26

8/2 - Đinh Sửu
27

9/2 - Mậu Dần
28

10/2 - Kỷ Mão
29

11/2 - Canh Thìn
30

12/2 - Tân Tỵ
31

13/2 - Nhâm Ngọ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/2 - Quý Mùi
2

15/2 - Giáp Thân
3

16/2 - Ất Dậu
4

17/2 - Bính Tuất
5

18/2 - Đinh Hợi
6

19/2 - Mậu Tý
7

20/2 - Kỷ Sửu
8

21/2 - Canh Dần
9

22/2 - Tân Mão
10

23/2 - Nhâm Thìn
11

24/2 - Quý Tỵ
12

25/2 - Giáp Ngọ
13

26/2 - Ất Mùi
14

27/2 - Bính Thân
15

28/2 - Đinh Dậu
16

29/2 - Mậu Tuất
17

1/3 - Kỷ Hợi
18

2/3 - Canh Tý
19

3/3 - Tân Sửu
20

4/3 - Nhâm Dần
21

5/3 - Quý Mão
22

6/3 - Giáp Thìn
23

7/3 - Ất Tỵ
24

8/3 - Bính Ngọ
25

9/3 - Đinh Mùi
26

10/3 - Mậu Thân
27

11/3 - Kỷ Dậu
28

12/3 - Canh Tuất
29

13/3 - Tân Hợi
30

14/3 - Nhâm Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

15/3 - Quý Sửu
2

16/3 - Giáp Dần
3

17/3 - Ất Mão
4

18/3 - Bính Thìn
5

19/3 - Đinh Tỵ
6

20/3 - Mậu Ngọ
7

21/3 - Kỷ Mùi
8

22/3 - Canh Thân
9

23/3 - Tân Dậu
10

24/3 - Nhâm Tuất
11

25/3 - Quý Hợi
12

26/3 - Giáp Tý
13

27/3 - Ất Sửu
14

28/3 - Bính Dần
15

29/3 - Đinh Mão
16

30/3 - Mậu Thìn
17

1/4 - Kỷ Tỵ
18

2/4 - Canh Ngọ
19

3/4 - Tân Mùi
20

4/4 - Nhâm Thân
21

5/4 - Quý Dậu
22

6/4 - Giáp Tuất
23

7/4 - Ất Hợi
24

8/4 - Bính Tý
25

9/4 - Đinh Sửu
26

10/4 - Mậu Dần
27

11/4 - Kỷ Mão
28

12/4 - Canh Thìn
29

13/4 - Tân Tỵ
30

14/4 - Nhâm Ngọ
31

15/4 - Quý Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

16/4 - Giáp Thân
2

17/4 - Ất Dậu
3

18/4 - Bính Tuất
4

19/4 - Đinh Hợi
5

20/4 - Mậu Tý
6

21/4 - Kỷ Sửu
7

22/4 - Canh Dần
8

23/4 - Tân Mão
9

24/4 - Nhâm Thìn
10

25/4 - Quý Tỵ
11

26/4 - Giáp Ngọ
12

27/4 - Ất Mùi
13

28/4 - Bính Thân
14

29/4 - Đinh Dậu
15

1/5 - Mậu Tuất
16

2/5 - Kỷ Hợi
17

3/5 - Canh Tý
18

4/5 - Tân Sửu
19

5/5 - Nhâm Dần
20

6/5 - Quý Mão
21

7/5 - Giáp Thìn
22

8/5 - Ất Tỵ
23

9/5 - Bính Ngọ
24

10/5 - Đinh Mùi
25

11/5 - Mậu Thân
26

12/5 - Kỷ Dậu
27

13/5 - Canh Tuất
28

14/5 - Tân Hợi
29

15/5 - Nhâm Tý
30

16/5 - Quý Sửu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

17/5 - Giáp Dần
2

18/5 - Ất Mão
3

19/5 - Bính Thìn
4

20/5 - Đinh Tỵ
5

21/5 - Mậu Ngọ
6

22/5 - Kỷ Mùi
7

23/5 - Canh Thân
8

24/5 - Tân Dậu
9

25/5 - Nhâm Tuất
10

26/5 - Quý Hợi
11

27/5 - Giáp Tý
12

28/5 - Ất Sửu
13

29/5 - Bính Dần
14

30/5 - Đinh Mão
15

1/6 - Mậu Thìn
16

2/6 - Kỷ Tỵ
17

3/6 - Canh Ngọ
18

4/6 - Tân Mùi
19

5/6 - Nhâm Thân
20

6/6 - Quý Dậu
21

7/6 - Giáp Tuất
22

8/6 - Ất Hợi
23

9/6 - Bính Tý
24

10/6 - Đinh Sửu
25

11/6 - Mậu Dần
26

12/6 - Kỷ Mão
27

13/6 - Canh Thìn
28

14/6 - Tân Tỵ
29

15/6 - Nhâm Ngọ
30

16/6 - Quý Mùi
31

17/6 - Giáp Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

18/6 - Ất Dậu
2

19/6 - Bính Tuất
3

20/6 - Đinh Hợi
4

21/6 - Mậu Tý
5

22/6 - Kỷ Sửu
6

23/6 - Canh Dần
7

24/6 - Tân Mão
8

25/6 - Nhâm Thìn
9

26/6 - Quý Tỵ
10

27/6 - Giáp Ngọ
11

28/6 - Ất Mùi
12

29/6 - Bính Thân
13

30/6 - Đinh Dậu
14

1/7 - Mậu Tuất
15

2/7 - Kỷ Hợi
16

3/7 - Canh Tý
17

4/7 - Tân Sửu
18

5/7 - Nhâm Dần
19

6/7 - Quý Mão
20

7/7 - Giáp Thìn
21

8/7 - Ất Tỵ
22

9/7 - Bính Ngọ
23

10/7 - Đinh Mùi
24

11/7 - Mậu Thân
25

12/7 - Kỷ Dậu
26

13/7 - Canh Tuất
27

14/7 - Tân Hợi
28

15/7 - Nhâm Tý
29

16/7 - Quý Sửu
30

17/7 - Giáp Dần
31

18/7 - Ất Mão
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/7 - Bính Thìn
2

20/7 - Đinh Tỵ
3

21/7 - Mậu Ngọ
4

22/7 - Kỷ Mùi
5

23/7 - Canh Thân
6

24/7 - Tân Dậu
7

25/7 - Nhâm Tuất
8

26/7 - Quý Hợi
9

27/7 - Giáp Tý
10

28/7 - Ất Sửu
11

29/7 - Bính Dần
12

1/8 - Đinh Mão
13

2/8 - Mậu Thìn
14

3/8 - Kỷ Tỵ
15

4/8 - Canh Ngọ
16

5/8 - Tân Mùi
17

6/8 - Nhâm Thân
18

7/8 - Quý Dậu
19

8/8 - Giáp Tuất
20

9/8 - Ất Hợi
21

10/8 - Bính Tý
22

11/8 - Đinh Sửu
23

12/8 - Mậu Dần
24

13/8 - Kỷ Mão
25

14/8 - Canh Thìn
26

15/8 - Tân Tỵ
27

16/8 - Nhâm Ngọ
28

17/8 - Quý Mùi
29

18/8 - Giáp Thân
30

19/8 - Ất Dậu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/8 - Bính Tuất
2

21/8 - Đinh Hợi
3

22/8 - Mậu Tý
4

23/8 - Kỷ Sửu
5

24/8 - Canh Dần
6

25/8 - Tân Mão
7

26/8 - Nhâm Thìn
8

27/8 - Quý Tỵ
9

28/8 - Giáp Ngọ
10

29/8 - Ất Mùi
11

30/8 - Bính Thân
12

1/9 - Đinh Dậu
13

2/9 - Mậu Tuất
14

3/9 - Kỷ Hợi
15

4/9 - Canh Tý
16

5/9 - Tân Sửu
17

6/9 - Nhâm Dần
18

7/9 - Quý Mão
19

8/9 - Giáp Thìn
20

9/9 - Ất Tỵ
21

10/9 - Bính Ngọ
22

11/9 - Đinh Mùi
23

12/9 - Mậu Thân
24

13/9 - Kỷ Dậu
25

14/9 - Canh Tuất
26

15/9 - Tân Hợi
27

16/9 - Nhâm Tý
28

17/9 - Quý Sửu
29

18/9 - Giáp Dần
30

19/9 - Ất Mão
31

20/9 - Bính Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

21/9 - Đinh Tỵ
2

22/9 - Mậu Ngọ
3

23/9 - Kỷ Mùi
4

24/9 - Canh Thân
5

25/9 - Tân Dậu
6

26/9 - Nhâm Tuất
7

27/9 - Quý Hợi
8

28/9 - Giáp Tý
9

29/9 - Ất Sửu
10

30/9 - Bính Dần
11

1/10 - Đinh Mão
12

2/10 - Mậu Thìn
13

3/10 - Kỷ Tỵ
14

4/10 - Canh Ngọ
15

5/10 - Tân Mùi
16

6/10 - Nhâm Thân
17

7/10 - Quý Dậu
18

8/10 - Giáp Tuất
19

9/10 - Ất Hợi
20

10/10 - Bính Tý
21

11/10 - Đinh Sửu
22

12/10 - Mậu Dần
23

13/10 - Kỷ Mão
24

14/10 - Canh Thìn
25

15/10 - Tân Tỵ
26

16/10 - Nhâm Ngọ
27

17/10 - Quý Mùi
28

18/10 - Giáp Thân
29

19/10 - Ất Dậu
30

20/10 - Bính Tuất
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2102

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

21/10 - Đinh Hợi
2

22/10 - Mậu Tý
3

23/10 - Kỷ Sửu
4

24/10 - Canh Dần
5

25/10 - Tân Mão
6

26/10 - Nhâm Thìn
7

27/10 - Quý Tỵ
8

28/10 - Giáp Ngọ
9

29/10 - Ất Mùi
10

1/11 - Bính Thân
11

2/11 - Đinh Dậu
12

3/11 - Mậu Tuất
13

4/11 - Kỷ Hợi
14

5/11 - Canh Tý
15

6/11 - Tân Sửu
16

7/11 - Nhâm Dần
17

8/11 - Quý Mão
18

9/11 - Giáp Thìn
19

10/11 - Ất Tỵ
20

11/11 - Bính Ngọ
21

12/11 - Đinh Mùi
22

13/11 - Mậu Thân
23

14/11 - Kỷ Dậu
24

15/11 - Canh Tuất
25

16/11 - Tân Hợi
26

17/11 - Nhâm Tý
27

18/11 - Quý Sửu
28

19/11 - Giáp Dần
29

20/11 - Ất Mão
30

21/11 - Bính Thìn
31

22/11 - Đinh Tỵ

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.