Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2108 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2108 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2108 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2108

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/11 - Giáp Thân
2

20/11 - Ất Dậu
3

21/11 - Bính Tuất
4

22/11 - Đinh Hợi
5

23/11 - Mậu Tý
6

24/11 - Kỷ Sửu
7

25/11 - Canh Dần
8

26/11 - Tân Mão
9

27/11 - Nhâm Thìn
10

28/11 - Quý Tỵ
11

29/11 - Giáp Ngọ
12

30/11 - Ất Mùi
13

1/12 - Bính Thân
14

2/12 - Đinh Dậu
15

3/12 - Mậu Tuất
16

4/12 - Kỷ Hợi
17

5/12 - Canh Tý
18

6/12 - Tân Sửu
19

7/12 - Nhâm Dần
20

8/12 - Quý Mão
21

9/12 - Giáp Thìn
22

10/12 - Ất Tỵ
23

11/12 - Bính Ngọ
24

12/12 - Đinh Mùi
25

13/12 - Mậu Thân
26

14/12 - Kỷ Dậu
27

15/12 - Canh Tuất
28

16/12 - Tân Hợi
29

17/12 - Nhâm Tý
30

18/12 - Quý Sửu
31

19/12 - Giáp Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

20/12 - Ất Mão
2

21/12 - Bính Thìn
3

22/12 - Đinh Tỵ
4

23/12 - Mậu Ngọ
5

24/12 - Kỷ Mùi
6

25/12 - Canh Thân
7

26/12 - Tân Dậu
8

27/12 - Nhâm Tuất
9

28/12 - Quý Hợi
10

29/12 - Giáp Tý
11

30/12 - Ất Sửu
12

1/1 - Bính Dần
13

2/1 - Đinh Mão
14

3/1 - Mậu Thìn
15

4/1 - Kỷ Tỵ
16

5/1 - Canh Ngọ
17

6/1 - Tân Mùi
18

7/1 - Nhâm Thân
19

8/1 - Quý Dậu
20

9/1 - Giáp Tuất
21

10/1 - Ất Hợi
22

11/1 - Bính Tý
23

12/1 - Đinh Sửu
24

13/1 - Mậu Dần
25

14/1 - Kỷ Mão
26

15/1 - Canh Thìn
27

16/1 - Tân Tỵ
28

17/1 - Nhâm Ngọ
29

18/1 - Quý Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

19/1 - Giáp Thân
2

20/1 - Ất Dậu
3

21/1 - Bính Tuất
4

22/1 - Đinh Hợi
5

23/1 - Mậu Tý
6

24/1 - Kỷ Sửu
7

25/1 - Canh Dần
8

26/1 - Tân Mão
9

27/1 - Nhâm Thìn
10

28/1 - Quý Tỵ
11

29/1 - Giáp Ngọ
12

30/1 - Ất Mùi
13

1/2 - Bính Thân
14

2/2 - Đinh Dậu
15

3/2 - Mậu Tuất
16

4/2 - Kỷ Hợi
17

5/2 - Canh Tý
18

6/2 - Tân Sửu
19

7/2 - Nhâm Dần
20

8/2 - Quý Mão
21

9/2 - Giáp Thìn
22

10/2 - Ất Tỵ
23

11/2 - Bính Ngọ
24

12/2 - Đinh Mùi
25

13/2 - Mậu Thân
26

14/2 - Kỷ Dậu
27

15/2 - Canh Tuất
28

16/2 - Tân Hợi
29

17/2 - Nhâm Tý
30

18/2 - Quý Sửu
31

19/2 - Giáp Dần
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/2 - Ất Mão
2

21/2 - Bính Thìn
3

22/2 - Đinh Tỵ
4

23/2 - Mậu Ngọ
5

24/2 - Kỷ Mùi
6

25/2 - Canh Thân
7

26/2 - Tân Dậu
8

27/2 - Nhâm Tuất
9

28/2 - Quý Hợi
10

29/2 - Giáp Tý
11

1/3 - Ất Sửu
12

2/3 - Bính Dần
13

3/3 - Đinh Mão
14

4/3 - Mậu Thìn
15

5/3 - Kỷ Tỵ
16

6/3 - Canh Ngọ
17

7/3 - Tân Mùi
18

8/3 - Nhâm Thân
19

9/3 - Quý Dậu
20

10/3 - Giáp Tuất
21

11/3 - Ất Hợi
22

12/3 - Bính Tý
23

13/3 - Đinh Sửu
24

14/3 - Mậu Dần
25

15/3 - Kỷ Mão
26

16/3 - Canh Thìn
27

17/3 - Tân Tỵ
28

18/3 - Nhâm Ngọ
29

19/3 - Quý Mùi
30

20/3 - Giáp Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

21/3 - Ất Dậu
2

22/3 - Bính Tuất
3

23/3 - Đinh Hợi
4

24/3 - Mậu Tý
5

25/3 - Kỷ Sửu
6

26/3 - Canh Dần
7

27/3 - Tân Mão
8

28/3 - Nhâm Thìn
9

29/3 - Quý Tỵ
10

30/3 - Giáp Ngọ
11

1/4 - Ất Mùi
12

2/4 - Bính Thân
13

3/4 - Đinh Dậu
14

4/4 - Mậu Tuất
15

5/4 - Kỷ Hợi
16

6/4 - Canh Tý
17

7/4 - Tân Sửu
18

8/4 - Nhâm Dần
19

9/4 - Quý Mão
20

10/4 - Giáp Thìn
21

11/4 - Ất Tỵ
22

12/4 - Bính Ngọ
23

13/4 - Đinh Mùi
24

14/4 - Mậu Thân
25

15/4 - Kỷ Dậu
26

16/4 - Canh Tuất
27

17/4 - Tân Hợi
28

18/4 - Nhâm Tý
29

19/4 - Quý Sửu
30

20/4 - Giáp Dần
31

21/4 - Ất Mão
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

22/4 - Bính Thìn
2

23/4 - Đinh Tỵ
3

24/4 - Mậu Ngọ
4

25/4 - Kỷ Mùi
5

26/4 - Canh Thân
6

27/4 - Tân Dậu
7

28/4 - Nhâm Tuất
8

29/4 - Quý Hợi
9

1/5 - Giáp Tý
10

2/5 - Ất Sửu
11

3/5 - Bính Dần
12

4/5 - Đinh Mão
13

5/5 - Mậu Thìn
14

6/5 - Kỷ Tỵ
15

7/5 - Canh Ngọ
16

8/5 - Tân Mùi
17

9/5 - Nhâm Thân
18

10/5 - Quý Dậu
19

11/5 - Giáp Tuất
20

12/5 - Ất Hợi
21

13/5 - Bính Tý
22

14/5 - Đinh Sửu
23

15/5 - Mậu Dần
24

16/5 - Kỷ Mão
25

17/5 - Canh Thìn
26

18/5 - Tân Tỵ
27

19/5 - Nhâm Ngọ
28

20/5 - Quý Mùi
29

21/5 - Giáp Thân
30

22/5 - Ất Dậu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/5 - Bính Tuất
2

24/5 - Đinh Hợi
3

25/5 - Mậu Tý
4

26/5 - Kỷ Sửu
5

27/5 - Canh Dần
6

28/5 - Tân Mão
7

29/5 - Nhâm Thìn
8

30/5 - Quý Tỵ
9

1/6 - Giáp Ngọ
10

2/6 - Ất Mùi
11

3/6 - Bính Thân
12

4/6 - Đinh Dậu
13

5/6 - Mậu Tuất
14

6/6 - Kỷ Hợi
15

7/6 - Canh Tý
16

8/6 - Tân Sửu
17

9/6 - Nhâm Dần
18

10/6 - Quý Mão
19

11/6 - Giáp Thìn
20

12/6 - Ất Tỵ
21

13/6 - Bính Ngọ
22

14/6 - Đinh Mùi
23

15/6 - Mậu Thân
24

16/6 - Kỷ Dậu
25

17/6 - Canh Tuất
26

18/6 - Tân Hợi
27

19/6 - Nhâm Tý
28

20/6 - Quý Sửu
29

21/6 - Giáp Dần
30

22/6 - Ất Mão
31

23/6 - Bính Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

24/6 - Đinh Tỵ
2

25/6 - Mậu Ngọ
3

26/6 - Kỷ Mùi
4

27/6 - Canh Thân
5

28/6 - Tân Dậu
6

29/6 - Nhâm Tuất
7

1/7 - Quý Hợi
8

2/7 - Giáp Tý
9

3/7 - Ất Sửu
10

4/7 - Bính Dần
11

5/7 - Đinh Mão
12

6/7 - Mậu Thìn
13

7/7 - Kỷ Tỵ
14

8/7 - Canh Ngọ
15

9/7 - Tân Mùi
16

10/7 - Nhâm Thân
17

11/7 - Quý Dậu
18

12/7 - Giáp Tuất
19

13/7 - Ất Hợi
20

14/7 - Bính Tý
21

15/7 - Đinh Sửu
22

16/7 - Mậu Dần
23

17/7 - Kỷ Mão
24

18/7 - Canh Thìn
25

19/7 - Tân Tỵ
26

20/7 - Nhâm Ngọ
27

21/7 - Quý Mùi
28

22/7 - Giáp Thân
29

23/7 - Ất Dậu
30

24/7 - Bính Tuất
31

25/7 - Đinh Hợi
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/7 - Mậu Tý
2

27/7 - Kỷ Sửu
3

28/7 - Canh Dần
4

29/7 - Tân Mão
5

1/8 - Nhâm Thìn
6

2/8 - Quý Tỵ
7

3/8 - Giáp Ngọ
8

4/8 - Ất Mùi
9

5/8 - Bính Thân
10

6/8 - Đinh Dậu
11

7/8 - Mậu Tuất
12

8/8 - Kỷ Hợi
13

9/8 - Canh Tý
14

10/8 - Tân Sửu
15

11/8 - Nhâm Dần
16

12/8 - Quý Mão
17

13/8 - Giáp Thìn
18

14/8 - Ất Tỵ
19

15/8 - Bính Ngọ
20

16/8 - Đinh Mùi
21

17/8 - Mậu Thân
22

18/8 - Kỷ Dậu
23

19/8 - Canh Tuất
24

20/8 - Tân Hợi
25

21/8 - Nhâm Tý
26

22/8 - Quý Sửu
27

23/8 - Giáp Dần
28

24/8 - Ất Mão
29

25/8 - Bính Thìn
30

26/8 - Đinh Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

27/8 - Mậu Ngọ
2

28/8 - Kỷ Mùi
3

29/8 - Canh Thân
4

30/8 - Tân Dậu
5

1/9 - Nhâm Tuất
6

2/9 - Quý Hợi
7

3/9 - Giáp Tý
8

4/9 - Ất Sửu
9

5/9 - Bính Dần
10

6/9 - Đinh Mão
11

7/9 - Mậu Thìn
12

8/9 - Kỷ Tỵ
13

9/9 - Canh Ngọ
14

10/9 - Tân Mùi
15

11/9 - Nhâm Thân
16

12/9 - Quý Dậu
17

13/9 - Giáp Tuất
18

14/9 - Ất Hợi
19

15/9 - Bính Tý
20

16/9 - Đinh Sửu
21

17/9 - Mậu Dần
22

18/9 - Kỷ Mão
23

19/9 - Canh Thìn
24

20/9 - Tân Tỵ
25

21/9 - Nhâm Ngọ
26

22/9 - Quý Mùi
27

23/9 - Giáp Thân
28

24/9 - Ất Dậu
29

25/9 - Bính Tuất
30

26/9 - Đinh Hợi
31

27/9 - Mậu Tý
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

28/9 - Kỷ Sửu
2

29/9 - Canh Dần
3

1/10 - Tân Mão
4

2/10 - Nhâm Thìn
5

3/10 - Quý Tỵ
6

4/10 - Giáp Ngọ
7

5/10 - Ất Mùi
8

6/10 - Bính Thân
9

7/10 - Đinh Dậu
10

8/10 - Mậu Tuất
11

9/10 - Kỷ Hợi
12

10/10 - Canh Tý
13

11/10 - Tân Sửu
14

12/10 - Nhâm Dần
15

13/10 - Quý Mão
16

14/10 - Giáp Thìn
17

15/10 - Ất Tỵ
18

16/10 - Bính Ngọ
19

17/10 - Đinh Mùi
20

18/10 - Mậu Thân
21

19/10 - Kỷ Dậu
22

20/10 - Canh Tuất
23

21/10 - Tân Hợi
24

22/10 - Nhâm Tý
25

23/10 - Quý Sửu
26

24/10 - Giáp Dần
27

25/10 - Ất Mão
28

26/10 - Bính Thìn
29

27/10 - Đinh Tỵ
30

28/10 - Mậu Ngọ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2108

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

29/10 - Kỷ Mùi
2

30/10 - Canh Thân
3

1/11 - Tân Dậu
4

2/11 - Nhâm Tuất
5

3/11 - Quý Hợi
6

4/11 - Giáp Tý
7

5/11 - Ất Sửu
8

6/11 - Bính Dần
9

7/11 - Đinh Mão
10

8/11 - Mậu Thìn
11

9/11 - Kỷ Tỵ
12

10/11 - Canh Ngọ
13

11/11 - Tân Mùi
14

12/11 - Nhâm Thân
15

13/11 - Quý Dậu
16

14/11 - Giáp Tuất
17

15/11 - Ất Hợi
18

16/11 - Bính Tý
19

17/11 - Đinh Sửu
20

18/11 - Mậu Dần
21

19/11 - Kỷ Mão
22

20/11 - Canh Thìn
23

21/11 - Tân Tỵ
24

22/11 - Nhâm Ngọ
25

23/11 - Quý Mùi
26

24/11 - Giáp Thân
27

25/11 - Ất Dậu
28

26/11 - Bính Tuất
29

27/11 - Đinh Hợi
30

28/11 - Mậu Tý
31

29/11 - Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.