Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2109 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2109 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2109 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2109

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

1/12 - Canh Dần
2

2/12 - Tân Mão
3

3/12 - Nhâm Thìn
4

4/12 - Quý Tỵ
5

5/12 - Giáp Ngọ
6

6/12 - Ất Mùi
7

7/12 - Bính Thân
8

8/12 - Đinh Dậu
9

9/12 - Mậu Tuất
10

10/12 - Kỷ Hợi
11

11/12 - Canh Tý
12

12/12 - Tân Sửu
13

13/12 - Nhâm Dần
14

14/12 - Quý Mão
15

15/12 - Giáp Thìn
16

16/12 - Ất Tỵ
17

17/12 - Bính Ngọ
18

18/12 - Đinh Mùi
19

19/12 - Mậu Thân
20

20/12 - Kỷ Dậu
21

21/12 - Canh Tuất
22

22/12 - Tân Hợi
23

23/12 - Nhâm Tý
24

24/12 - Quý Sửu
25

25/12 - Giáp Dần
26

26/12 - Ất Mão
27

27/12 - Bính Thìn
28

28/12 - Đinh Tỵ
29

29/12 - Mậu Ngọ
30

30/12 - Kỷ Mùi
31

1/1 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

2/1 - Tân Dậu
2

3/1 - Nhâm Tuất
3

4/1 - Quý Hợi
4

5/1 - Giáp Tý
5

6/1 - Ất Sửu
6

7/1 - Bính Dần
7

8/1 - Đinh Mão
8

9/1 - Mậu Thìn
9

10/1 - Kỷ Tỵ
10

11/1 - Canh Ngọ
11

12/1 - Tân Mùi
12

13/1 - Nhâm Thân
13

14/1 - Quý Dậu
14

15/1 - Giáp Tuất
15

16/1 - Ất Hợi
16

17/1 - Bính Tý
17

18/1 - Đinh Sửu
18

19/1 - Mậu Dần
19

20/1 - Kỷ Mão
20

21/1 - Canh Thìn
21

22/1 - Tân Tỵ
22

23/1 - Nhâm Ngọ
23

24/1 - Quý Mùi
24

25/1 - Giáp Thân
25

26/1 - Ất Dậu
26

27/1 - Bính Tuất
27

28/1 - Đinh Hợi
28

29/1 - Mậu Tý
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

30/1 - Kỷ Sửu
2

1/2 - Canh Dần
3

2/2 - Tân Mão
4

3/2 - Nhâm Thìn
5

4/2 - Quý Tỵ
6

5/2 - Giáp Ngọ
7

6/2 - Ất Mùi
8

7/2 - Bính Thân
9

8/2 - Đinh Dậu
10

9/2 - Mậu Tuất
11

10/2 - Kỷ Hợi
12

11/2 - Canh Tý
13

12/2 - Tân Sửu
14

13/2 - Nhâm Dần
15

14/2 - Quý Mão
16

15/2 - Giáp Thìn
17

16/2 - Ất Tỵ
18

17/2 - Bính Ngọ
19

18/2 - Đinh Mùi
20

19/2 - Mậu Thân
21

20/2 - Kỷ Dậu
22

21/2 - Canh Tuất
23

22/2 - Tân Hợi
24

23/2 - Nhâm Tý
25

24/2 - Quý Sửu
26

25/2 - Giáp Dần
27

26/2 - Ất Mão
28

27/2 - Bính Thìn
29

28/2 - Đinh Tỵ
30

29/2 - Mậu Ngọ
31

1/3 - Kỷ Mùi

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

2/3 - Canh Thân
2

3/3 - Tân Dậu
3

4/3 - Nhâm Tuất
4

5/3 - Quý Hợi
5

6/3 - Giáp Tý
6

7/3 - Ất Sửu
7

8/3 - Bính Dần
8

9/3 - Đinh Mão
9

10/3 - Mậu Thìn
10

11/3 - Kỷ Tỵ
11

12/3 - Canh Ngọ
12

13/3 - Tân Mùi
13

14/3 - Nhâm Thân
14

15/3 - Quý Dậu
15

16/3 - Giáp Tuất
16

17/3 - Ất Hợi
17

18/3 - Bính Tý
18

19/3 - Đinh Sửu
19

20/3 - Mậu Dần
20

21/3 - Kỷ Mão
21

22/3 - Canh Thìn
22

23/3 - Tân Tỵ
23

24/3 - Nhâm Ngọ
24

25/3 - Quý Mùi
25

26/3 - Giáp Thân
26

27/3 - Ất Dậu
27

28/3 - Bính Tuất
28

29/3 - Đinh Hợi
29

30/3 - Mậu Tý
30

1/4 - Kỷ Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

2/4 - Canh Dần
2

3/4 - Tân Mão
3

4/4 - Nhâm Thìn
4

5/4 - Quý Tỵ
5

6/4 - Giáp Ngọ
6

7/4 - Ất Mùi
7

8/4 - Bính Thân
8

9/4 - Đinh Dậu
9

10/4 - Mậu Tuất
10

11/4 - Kỷ Hợi
11

12/4 - Canh Tý
12

13/4 - Tân Sửu
13

14/4 - Nhâm Dần
14

15/4 - Quý Mão
15

16/4 - Giáp Thìn
16

17/4 - Ất Tỵ
17

18/4 - Bính Ngọ
18

19/4 - Đinh Mùi
19

20/4 - Mậu Thân
20

21/4 - Kỷ Dậu
21

22/4 - Canh Tuất
22

23/4 - Tân Hợi
23

24/4 - Nhâm Tý
24

25/4 - Quý Sửu
25

26/4 - Giáp Dần
26

27/4 - Ất Mão
27

28/4 - Bính Thìn
28

29/4 - Đinh Tỵ
29

30/4 - Mậu Ngọ
30

1/5 - Kỷ Mùi
31

2/5 - Canh Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

3/5 - Tân Dậu
2

4/5 - Nhâm Tuất
3

5/5 - Quý Hợi
4

6/5 - Giáp Tý
5

7/5 - Ất Sửu
6

8/5 - Bính Dần
7

9/5 - Đinh Mão
8

10/5 - Mậu Thìn
9

11/5 - Kỷ Tỵ
10

12/5 - Canh Ngọ
11

13/5 - Tân Mùi
12

14/5 - Nhâm Thân
13

15/5 - Quý Dậu
14

16/5 - Giáp Tuất
15

17/5 - Ất Hợi
16

18/5 - Bính Tý
17

19/5 - Đinh Sửu
18

20/5 - Mậu Dần
19

21/5 - Kỷ Mão
20

22/5 - Canh Thìn
21

23/5 - Tân Tỵ
22

24/5 - Nhâm Ngọ
23

25/5 - Quý Mùi
24

26/5 - Giáp Thân
25

27/5 - Ất Dậu
26

28/5 - Bính Tuất
27

29/5 - Đinh Hợi
28

1/6 - Mậu Tý
29

2/6 - Kỷ Sửu
30

3/6 - Canh Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

4/6 - Tân Mão
2

5/6 - Nhâm Thìn
3

6/6 - Quý Tỵ
4

7/6 - Giáp Ngọ
5

8/6 - Ất Mùi
6

9/6 - Bính Thân
7

10/6 - Đinh Dậu
8

11/6 - Mậu Tuất
9

12/6 - Kỷ Hợi
10

13/6 - Canh Tý
11

14/6 - Tân Sửu
12

15/6 - Nhâm Dần
13

16/6 - Quý Mão
14

17/6 - Giáp Thìn
15

18/6 - Ất Tỵ
16

19/6 - Bính Ngọ
17

20/6 - Đinh Mùi
18

21/6 - Mậu Thân
19

22/6 - Kỷ Dậu
20

23/6 - Canh Tuất
21

24/6 - Tân Hợi
22

25/6 - Nhâm Tý
23

26/6 - Quý Sửu
24

27/6 - Giáp Dần
25

28/6 - Ất Mão
26

29/6 - Bính Thìn
27

30/6 - Đinh Tỵ
28

1/7 - Mậu Ngọ
29

2/7 - Kỷ Mùi
30

3/7 - Canh Thân
31

4/7 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

5/7 - Nhâm Tuất
2

6/7 - Quý Hợi
3

7/7 - Giáp Tý
4

8/7 - Ất Sửu
5

9/7 - Bính Dần
6

10/7 - Đinh Mão
7

11/7 - Mậu Thìn
8

12/7 - Kỷ Tỵ
9

13/7 - Canh Ngọ
10

14/7 - Tân Mùi
11

15/7 - Nhâm Thân
12

16/7 - Quý Dậu
13

17/7 - Giáp Tuất
14

18/7 - Ất Hợi
15

19/7 - Bính Tý
16

20/7 - Đinh Sửu
17

21/7 - Mậu Dần
18

22/7 - Kỷ Mão
19

23/7 - Canh Thìn
20

24/7 - Tân Tỵ
21

25/7 - Nhâm Ngọ
22

26/7 - Quý Mùi
23

27/7 - Giáp Thân
24

28/7 - Ất Dậu
25

29/7 - Bính Tuất
26

1/8 - Đinh Hợi
27

2/8 - Mậu Tý
28

3/8 - Kỷ Sửu
29

4/8 - Canh Dần
30

5/8 - Tân Mão
31

6/8 - Nhâm Thìn
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

7/8 - Quý Tỵ
2

8/8 - Giáp Ngọ
3

9/8 - Ất Mùi
4

10/8 - Bính Thân
5

11/8 - Đinh Dậu
6

12/8 - Mậu Tuất
7

13/8 - Kỷ Hợi
8

14/8 - Canh Tý
9

15/8 - Tân Sửu
10

16/8 - Nhâm Dần
11

17/8 - Quý Mão
12

18/8 - Giáp Thìn
13

19/8 - Ất Tỵ
14

20/8 - Bính Ngọ
15

21/8 - Đinh Mùi
16

22/8 - Mậu Thân
17

23/8 - Kỷ Dậu
18

24/8 - Canh Tuất
19

25/8 - Tân Hợi
20

26/8 - Nhâm Tý
21

27/8 - Quý Sửu
22

28/8 - Giáp Dần
23

29/8 - Ất Mão
24

30/8 - Bính Thìn
25

1/9 - Đinh Tỵ
26

2/9 - Mậu Ngọ
27

3/9 - Kỷ Mùi
28

4/9 - Canh Thân
29

5/9 - Tân Dậu
30

6/9 - Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

7/9 - Quý Hợi
2

8/9 - Giáp Tý
3

9/9 - Ất Sửu
4

10/9 - Bính Dần
5

11/9 - Đinh Mão
6

12/9 - Mậu Thìn
7

13/9 - Kỷ Tỵ
8

14/9 - Canh Ngọ
9

15/9 - Tân Mùi
10

16/9 - Nhâm Thân
11

17/9 - Quý Dậu
12

18/9 - Giáp Tuất
13

19/9 - Ất Hợi
14

20/9 - Bính Tý
15

21/9 - Đinh Sửu
16

22/9 - Mậu Dần
17

23/9 - Kỷ Mão
18

24/9 - Canh Thìn
19

25/9 - Tân Tỵ
20

26/9 - Nhâm Ngọ
21

27/9 - Quý Mùi
22

28/9 - Giáp Thân
23

29/9 - Ất Dậu
24

1/9 - Bính Tuất
25

2/9 - Đinh Hợi
26

3/9 - Mậu Tý
27

4/9 - Kỷ Sửu
28

5/9 - Canh Dần
29

6/9 - Tân Mão
30

7/9 - Nhâm Thìn
31

8/9 - Quý Tỵ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

9/9 - Giáp Ngọ
2

10/9 - Ất Mùi
3

11/9 - Bính Thân
4

12/9 - Đinh Dậu
5

13/9 - Mậu Tuất
6

14/9 - Kỷ Hợi
7

15/9 - Canh Tý
8

16/9 - Tân Sửu
9

17/9 - Nhâm Dần
10

18/9 - Quý Mão
11

19/9 - Giáp Thìn
12

20/9 - Ất Tỵ
13

21/9 - Bính Ngọ
14

22/9 - Đinh Mùi
15

23/9 - Mậu Thân
16

24/9 - Kỷ Dậu
17

25/9 - Canh Tuất
18

26/9 - Tân Hợi
19

27/9 - Nhâm Tý
20

28/9 - Quý Sửu
21

29/9 - Giáp Dần
22

1/10 - Ất Mão
23

2/10 - Bính Thìn
24

3/10 - Đinh Tỵ
25

4/10 - Mậu Ngọ
26

5/10 - Kỷ Mùi
27

6/10 - Canh Thân
28

7/10 - Tân Dậu
29

8/10 - Nhâm Tuất
30

9/10 - Quý Hợi
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2109

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

10/10 - Giáp Tý
2

11/10 - Ất Sửu
3

12/10 - Bính Dần
4

13/10 - Đinh Mão
5

14/10 - Mậu Thìn
6

15/10 - Kỷ Tỵ
7

16/10 - Canh Ngọ
8

17/10 - Tân Mùi
9

18/10 - Nhâm Thân
10

19/10 - Quý Dậu
11

20/10 - Giáp Tuất
12

21/10 - Ất Hợi
13

22/10 - Bính Tý
14

23/10 - Đinh Sửu
15

24/10 - Mậu Dần
16

25/10 - Kỷ Mão
17

26/10 - Canh Thìn
18

27/10 - Tân Tỵ
19

28/10 - Nhâm Ngọ
20

29/10 - Quý Mùi
21

30/10 - Giáp Thân
22

1/11 - Ất Dậu
23

2/11 - Bính Tuất
24

3/11 - Đinh Hợi
25

4/11 - Mậu Tý
26

5/11 - Kỷ Sửu
27

6/11 - Canh Dần
28

7/11 - Tân Mão
29

8/11 - Nhâm Thìn
30

9/11 - Quý Tỵ
31

10/11 - Giáp Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.