Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2116 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2116 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2116 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2116

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

17/11 - Bính Dần
2

18/11 - Đinh Mão
3

19/11 - Mậu Thìn
4

20/11 - Kỷ Tỵ
5

21/11 - Canh Ngọ
6

22/11 - Tân Mùi
7

23/11 - Nhâm Thân
8

24/11 - Quý Dậu
9

25/11 - Giáp Tuất
10

26/11 - Ất Hợi
11

27/11 - Bính Tý
12

28/11 - Đinh Sửu
13

29/11 - Mậu Dần
14

30/11 - Kỷ Mão
15

1/12 - Canh Thìn
16

2/12 - Tân Tỵ
17

3/12 - Nhâm Ngọ
18

4/12 - Quý Mùi
19

5/12 - Giáp Thân
20

6/12 - Ất Dậu
21

7/12 - Bính Tuất
22

8/12 - Đinh Hợi
23

9/12 - Mậu Tý
24

10/12 - Kỷ Sửu
25

11/12 - Canh Dần
26

12/12 - Tân Mão
27

13/12 - Nhâm Thìn
28

14/12 - Quý Tỵ
29

15/12 - Giáp Ngọ
30

16/12 - Ất Mùi
31

17/12 - Bính Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/12 - Đinh Dậu
2

19/12 - Mậu Tuất
3

20/12 - Kỷ Hợi
4

21/12 - Canh Tý
5

22/12 - Tân Sửu
6

23/12 - Nhâm Dần
7

24/12 - Quý Mão
8

25/12 - Giáp Thìn
9

26/12 - Ất Tỵ
10

27/12 - Bính Ngọ
11

28/12 - Đinh Mùi
12

29/12 - Mậu Thân
13

30/12 - Kỷ Dậu
14

1/1 - Canh Tuất
15

2/1 - Tân Hợi
16

3/1 - Nhâm Tý
17

4/1 - Quý Sửu
18

5/1 - Giáp Dần
19

6/1 - Ất Mão
20

7/1 - Bính Thìn
21

8/1 - Đinh Tỵ
22

9/1 - Mậu Ngọ
23

10/1 - Kỷ Mùi
24

11/1 - Canh Thân
25

12/1 - Tân Dậu
26

13/1 - Nhâm Tuất
27

14/1 - Quý Hợi
28

15/1 - Giáp Tý
29

16/1 - Ất Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

17/1 - Bính Dần
2

18/1 - Đinh Mão
3

19/1 - Mậu Thìn
4

20/1 - Kỷ Tỵ
5

21/1 - Canh Ngọ
6

22/1 - Tân Mùi
7

23/1 - Nhâm Thân
8

24/1 - Quý Dậu
9

25/1 - Giáp Tuất
10

26/1 - Ất Hợi
11

27/1 - Bính Tý
12

28/1 - Đinh Sửu
13

29/1 - Mậu Dần
14

1/2 - Kỷ Mão
15

2/2 - Canh Thìn
16

3/2 - Tân Tỵ
17

4/2 - Nhâm Ngọ
18

5/2 - Quý Mùi
19

6/2 - Giáp Thân
20

7/2 - Ất Dậu
21

8/2 - Bính Tuất
22

9/2 - Đinh Hợi
23

10/2 - Mậu Tý
24

11/2 - Kỷ Sửu
25

12/2 - Canh Dần
26

13/2 - Tân Mão
27

14/2 - Nhâm Thìn
28

15/2 - Quý Tỵ
29

16/2 - Giáp Ngọ
30

17/2 - Ất Mùi
31

18/2 - Bính Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

19/2 - Đinh Dậu
2

20/2 - Mậu Tuất
3

21/2 - Kỷ Hợi
4

22/2 - Canh Tý
5

23/2 - Tân Sửu
6

24/2 - Nhâm Dần
7

25/2 - Quý Mão
8

26/2 - Giáp Thìn
9

27/2 - Ất Tỵ
10

28/2 - Bính Ngọ
11

29/2 - Đinh Mùi
12

30/2 - Mậu Thân
13

1/3 - Kỷ Dậu
14

2/3 - Canh Tuất
15

3/3 - Tân Hợi
16

4/3 - Nhâm Tý
17

5/3 - Quý Sửu
18

6/3 - Giáp Dần
19

7/3 - Ất Mão
20

8/3 - Bính Thìn
21

9/3 - Đinh Tỵ
22

10/3 - Mậu Ngọ
23

11/3 - Kỷ Mùi
24

12/3 - Canh Thân
25

13/3 - Tân Dậu
26

14/3 - Nhâm Tuất
27

15/3 - Quý Hợi
28

16/3 - Giáp Tý
29

17/3 - Ất Sửu
30

18/3 - Bính Dần
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/3 - Đinh Mão
2

20/3 - Mậu Thìn
3

21/3 - Kỷ Tỵ
4

22/3 - Canh Ngọ
5

23/3 - Tân Mùi
6

24/3 - Nhâm Thân
7

25/3 - Quý Dậu
8

26/3 - Giáp Tuất
9

27/3 - Ất Hợi
10

28/3 - Bính Tý
11

29/3 - Đinh Sửu
12

1/4 - Mậu Dần
13

2/4 - Kỷ Mão
14

3/4 - Canh Thìn
15

4/4 - Tân Tỵ
16

5/4 - Nhâm Ngọ
17

6/4 - Quý Mùi
18

7/4 - Giáp Thân
19

8/4 - Ất Dậu
20

9/4 - Bính Tuất
21

10/4 - Đinh Hợi
22

11/4 - Mậu Tý
23

12/4 - Kỷ Sửu
24

13/4 - Canh Dần
25

14/4 - Tân Mão
26

15/4 - Nhâm Thìn
27

16/4 - Quý Tỵ
28

17/4 - Giáp Ngọ
29

18/4 - Ất Mùi
30

19/4 - Bính Thân
31

20/4 - Đinh Dậu

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

21/4 - Mậu Tuất
2

22/4 - Kỷ Hợi
3

23/4 - Canh Tý
4

24/4 - Tân Sửu
5

25/4 - Nhâm Dần
6

26/4 - Quý Mão
7

27/4 - Giáp Thìn
8

28/4 - Ất Tỵ
9

29/4 - Bính Ngọ
10

30/4 - Đinh Mùi
11

1/5 - Mậu Thân
12

2/5 - Kỷ Dậu
13

3/5 - Canh Tuất
14

4/5 - Tân Hợi
15

5/5 - Nhâm Tý
16

6/5 - Quý Sửu
17

7/5 - Giáp Dần
18

8/5 - Ất Mão
19

9/5 - Bính Thìn
20

10/5 - Đinh Tỵ
21

11/5 - Mậu Ngọ
22

12/5 - Kỷ Mùi
23

13/5 - Canh Thân
24

14/5 - Tân Dậu
25

15/5 - Nhâm Tuất
26

16/5 - Quý Hợi
27

17/5 - Giáp Tý
28

18/5 - Ất Sửu
29

19/5 - Bính Dần
30

20/5 - Đinh Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

21/5 - Mậu Thìn
2

22/5 - Kỷ Tỵ
3

23/5 - Canh Ngọ
4

24/5 - Tân Mùi
5

25/5 - Nhâm Thân
6

26/5 - Quý Dậu
7

27/5 - Giáp Tuất
8

28/5 - Ất Hợi
9

29/5 - Bính Tý
10

1/6 - Đinh Sửu
11

2/6 - Mậu Dần
12

3/6 - Kỷ Mão
13

4/6 - Canh Thìn
14

5/6 - Tân Tỵ
15

6/6 - Nhâm Ngọ
16

7/6 - Quý Mùi
17

8/6 - Giáp Thân
18

9/6 - Ất Dậu
19

10/6 - Bính Tuất
20

11/6 - Đinh Hợi
21

12/6 - Mậu Tý
22

13/6 - Kỷ Sửu
23

14/6 - Canh Dần
24

15/6 - Tân Mão
25

16/6 - Nhâm Thìn
26

17/6 - Quý Tỵ
27

18/6 - Giáp Ngọ
28

19/6 - Ất Mùi
29

20/6 - Bính Thân
30

21/6 - Đinh Dậu
31

22/6 - Mậu Tuất
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/6 - Kỷ Hợi
2

24/6 - Canh Tý
3

25/6 - Tân Sửu
4

26/6 - Nhâm Dần
5

27/6 - Quý Mão
6

28/6 - Giáp Thìn
7

29/6 - Ất Tỵ
8

1/7 - Bính Ngọ
9

2/7 - Đinh Mùi
10

3/7 - Mậu Thân
11

4/7 - Kỷ Dậu
12

5/7 - Canh Tuất
13

6/7 - Tân Hợi
14

7/7 - Nhâm Tý
15

8/7 - Quý Sửu
16

9/7 - Giáp Dần
17

10/7 - Ất Mão
18

11/7 - Bính Thìn
19

12/7 - Đinh Tỵ
20

13/7 - Mậu Ngọ
21

14/7 - Kỷ Mùi
22

15/7 - Canh Thân
23

16/7 - Tân Dậu
24

17/7 - Nhâm Tuất
25

18/7 - Quý Hợi
26

19/7 - Giáp Tý
27

20/7 - Ất Sửu
28

21/7 - Bính Dần
29

22/7 - Đinh Mão
30

23/7 - Mậu Thìn
31

24/7 - Kỷ Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

25/7 - Canh Ngọ
2

26/7 - Tân Mùi
3

27/7 - Nhâm Thân
4

28/7 - Quý Dậu
5

29/7 - Giáp Tuất
6

30/7 - Ất Hợi
7

1/8 - Bính Tý
8

2/8 - Đinh Sửu
9

3/8 - Mậu Dần
10

4/8 - Kỷ Mão
11

5/8 - Canh Thìn
12

6/8 - Tân Tỵ
13

7/8 - Nhâm Ngọ
14

8/8 - Quý Mùi
15

9/8 - Giáp Thân
16

10/8 - Ất Dậu
17

11/8 - Bính Tuất
18

12/8 - Đinh Hợi
19

13/8 - Mậu Tý
20

14/8 - Kỷ Sửu
21

15/8 - Canh Dần
22

16/8 - Tân Mão
23

17/8 - Nhâm Thìn
24

18/8 - Quý Tỵ
25

19/8 - Giáp Ngọ
26

20/8 - Ất Mùi
27

21/8 - Bính Thân
28

22/8 - Đinh Dậu
29

23/8 - Mậu Tuất
30

24/8 - Kỷ Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

25/8 - Canh Tý
2

26/8 - Tân Sửu
3

27/8 - Nhâm Dần
4

28/8 - Quý Mão
5

29/8 - Giáp Thìn
6

1/9 - Ất Tỵ
7

2/9 - Bính Ngọ
8

3/9 - Đinh Mùi
9

4/9 - Mậu Thân
10

5/9 - Kỷ Dậu
11

6/9 - Canh Tuất
12

7/9 - Tân Hợi
13

8/9 - Nhâm Tý
14

9/9 - Quý Sửu
15

10/9 - Giáp Dần
16

11/9 - Ất Mão
17

12/9 - Bính Thìn
18

13/9 - Đinh Tỵ
19

14/9 - Mậu Ngọ
20

15/9 - Kỷ Mùi
21

16/9 - Canh Thân
22

17/9 - Tân Dậu
23

18/9 - Nhâm Tuất
24

19/9 - Quý Hợi
25

20/9 - Giáp Tý
26

21/9 - Ất Sửu
27

22/9 - Bính Dần
28

23/9 - Đinh Mão
29

24/9 - Mậu Thìn
30

25/9 - Kỷ Tỵ
31

26/9 - Canh Ngọ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

27/9 - Tân Mùi
2

28/9 - Nhâm Thân
3

29/9 - Quý Dậu
4

30/9 - Giáp Tuất
5

1/10 - Ất Hợi
6

2/10 - Bính Tý
7

3/10 - Đinh Sửu
8

4/10 - Mậu Dần
9

5/10 - Kỷ Mão
10

6/10 - Canh Thìn
11

7/10 - Tân Tỵ
12

8/10 - Nhâm Ngọ
13

9/10 - Quý Mùi
14

10/10 - Giáp Thân
15

11/10 - Ất Dậu
16

12/10 - Bính Tuất
17

13/10 - Đinh Hợi
18

14/10 - Mậu Tý
19

15/10 - Kỷ Sửu
20

16/10 - Canh Dần
21

17/10 - Tân Mão
22

18/10 - Nhâm Thìn
23

19/10 - Quý Tỵ
24

20/10 - Giáp Ngọ
25

21/10 - Ất Mùi
26

22/10 - Bính Thân
27

23/10 - Đinh Dậu
28

24/10 - Mậu Tuất
29

25/10 - Kỷ Hợi
30

26/10 - Canh Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2116

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

27/10 - Tân Sửu
2

28/10 - Nhâm Dần
3

29/10 - Quý Mão
4

1/11 - Giáp Thìn
5

2/11 - Ất Tỵ
6

3/11 - Bính Ngọ
7

4/11 - Đinh Mùi
8

5/11 - Mậu Thân
9

6/11 - Kỷ Dậu
10

7/11 - Canh Tuất
11

8/11 - Tân Hợi
12

9/11 - Nhâm Tý
13

10/11 - Quý Sửu
14

11/11 - Giáp Dần
15

12/11 - Ất Mão
16

13/11 - Bính Thìn
17

14/11 - Đinh Tỵ
18

15/11 - Mậu Ngọ
19

16/11 - Kỷ Mùi
20

17/11 - Canh Thân
21

18/11 - Tân Dậu
22

19/11 - Nhâm Tuất
23

20/11 - Quý Hợi
24

21/11 - Giáp Tý
25

22/11 - Ất Sửu
26

23/11 - Bính Dần
27

24/11 - Đinh Mão
28

25/11 - Mậu Thìn
29

26/11 - Kỷ Tỵ
30

27/11 - Canh Ngọ
31

28/11 - Tân Mùi
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.