Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2132 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2132 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2132 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2132

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

14/11 - Canh Dần
2

15/11 - Tân Mão
3

16/11 - Nhâm Thìn
4

17/11 - Quý Tỵ
5

18/11 - Giáp Ngọ
6

19/11 - Ất Mùi
7

20/11 - Bính Thân
8

21/11 - Đinh Dậu
9

22/11 - Mậu Tuất
10

23/11 - Kỷ Hợi
11

24/11 - Canh Tý
12

25/11 - Tân Sửu
13

26/11 - Nhâm Dần
14

27/11 - Quý Mão
15

28/11 - Giáp Thìn
16

29/11 - Ất Tỵ
17

30/11 - Bính Ngọ
18

1/12 - Đinh Mùi
19

2/12 - Mậu Thân
20

3/12 - Kỷ Dậu
21

4/12 - Canh Tuất
22

5/12 - Tân Hợi
23

6/12 - Nhâm Tý
24

7/12 - Quý Sửu
25

8/12 - Giáp Dần
26

9/12 - Ất Mão
27

10/12 - Bính Thìn
28

11/12 - Đinh Tỵ
29

12/12 - Mậu Ngọ
30

13/12 - Kỷ Mùi
31

14/12 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

15/12 - Tân Dậu
2

16/12 - Nhâm Tuất
3

17/12 - Quý Hợi
4

18/12 - Giáp Tý
5

19/12 - Ất Sửu
6

20/12 - Bính Dần
7

21/12 - Đinh Mão
8

22/12 - Mậu Thìn
9

23/12 - Kỷ Tỵ
10

24/12 - Canh Ngọ
11

25/12 - Tân Mùi
12

26/12 - Nhâm Thân
13

27/12 - Quý Dậu
14

28/12 - Giáp Tuất
15

29/12 - Ất Hợi
16

30/12 - Bính Tý
17

1/1 - Đinh Sửu
18

2/1 - Mậu Dần
19

3/1 - Kỷ Mão
20

4/1 - Canh Thìn
21

5/1 - Tân Tỵ
22

6/1 - Nhâm Ngọ
23

7/1 - Quý Mùi
24

8/1 - Giáp Thân
25

9/1 - Ất Dậu
26

10/1 - Bính Tuất
27

11/1 - Đinh Hợi
28

12/1 - Mậu Tý
29

13/1 - Kỷ Sửu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/1 - Canh Dần
2

15/1 - Tân Mão
3

16/1 - Nhâm Thìn
4

17/1 - Quý Tỵ
5

18/1 - Giáp Ngọ
6

19/1 - Ất Mùi
7

20/1 - Bính Thân
8

21/1 - Đinh Dậu
9

22/1 - Mậu Tuất
10

23/1 - Kỷ Hợi
11

24/1 - Canh Tý
12

25/1 - Tân Sửu
13

26/1 - Nhâm Dần
14

27/1 - Quý Mão
15

28/1 - Giáp Thìn
16

29/1 - Ất Tỵ
17

1/2 - Bính Ngọ
18

2/2 - Đinh Mùi
19

3/2 - Mậu Thân
20

4/2 - Kỷ Dậu
21

5/2 - Canh Tuất
22

6/2 - Tân Hợi
23

7/2 - Nhâm Tý
24

8/2 - Quý Sửu
25

9/2 - Giáp Dần
26

10/2 - Ất Mão
27

11/2 - Bính Thìn
28

12/2 - Đinh Tỵ
29

13/2 - Mậu Ngọ
30

14/2 - Kỷ Mùi
31

15/2 - Canh Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

16/2 - Tân Dậu
2

17/2 - Nhâm Tuất
3

18/2 - Quý Hợi
4

19/2 - Giáp Tý
5

20/2 - Ất Sửu
6

21/2 - Bính Dần
7

22/2 - Đinh Mão
8

23/2 - Mậu Thìn
9

24/2 - Kỷ Tỵ
10

25/2 - Canh Ngọ
11

26/2 - Tân Mùi
12

27/2 - Nhâm Thân
13

28/2 - Quý Dậu
14

29/2 - Giáp Tuất
15

30/2 - Ất Hợi
16

1/3 - Bính Tý
17

2/3 - Đinh Sửu
18

3/3 - Mậu Dần
19

4/3 - Kỷ Mão
20

5/3 - Canh Thìn
21

6/3 - Tân Tỵ
22

7/3 - Nhâm Ngọ
23

8/3 - Quý Mùi
24

9/3 - Giáp Thân
25

10/3 - Ất Dậu
26

11/3 - Bính Tuất
27

12/3 - Đinh Hợi
28

13/3 - Mậu Tý
29

14/3 - Kỷ Sửu
30

15/3 - Canh Dần
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

16/3 - Tân Mão
2

17/3 - Nhâm Thìn
3

18/3 - Quý Tỵ
4

19/3 - Giáp Ngọ
5

20/3 - Ất Mùi
6

21/3 - Bính Thân
7

22/3 - Đinh Dậu
8

23/3 - Mậu Tuất
9

24/3 - Kỷ Hợi
10

25/3 - Canh Tý
11

26/3 - Tân Sửu
12

27/3 - Nhâm Dần
13

28/3 - Quý Mão
14

29/3 - Giáp Thìn
15

1/4 - Ất Tỵ
16

2/4 - Bính Ngọ
17

3/4 - Đinh Mùi
18

4/4 - Mậu Thân
19

5/4 - Kỷ Dậu
20

6/4 - Canh Tuất
21

7/4 - Tân Hợi
22

8/4 - Nhâm Tý
23

9/4 - Quý Sửu
24

10/4 - Giáp Dần
25

11/4 - Ất Mão
26

12/4 - Bính Thìn
27

13/4 - Đinh Tỵ
28

14/4 - Mậu Ngọ
29

15/4 - Kỷ Mùi
30

16/4 - Canh Thân
31

17/4 - Tân Dậu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

18/4 - Nhâm Tuất
2

19/4 - Quý Hợi
3

20/4 - Giáp Tý
4

21/4 - Ất Sửu
5

22/4 - Bính Dần
6

23/4 - Đinh Mão
7

24/4 - Mậu Thìn
8

25/4 - Kỷ Tỵ
9

26/4 - Canh Ngọ
10

27/4 - Tân Mùi
11

28/4 - Nhâm Thân
12

29/4 - Quý Dậu
13

1/5 - Giáp Tuất
14

2/5 - Ất Hợi
15

3/5 - Bính Tý
16

4/5 - Đinh Sửu
17

5/5 - Mậu Dần
18

6/5 - Kỷ Mão
19

7/5 - Canh Thìn
20

8/5 - Tân Tỵ
21

9/5 - Nhâm Ngọ
22

10/5 - Quý Mùi
23

11/5 - Giáp Thân
24

12/5 - Ất Dậu
25

13/5 - Bính Tuất
26

14/5 - Đinh Hợi
27

15/5 - Mậu Tý
28

16/5 - Kỷ Sửu
29

17/5 - Canh Dần
30

18/5 - Tân Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

19/5 - Nhâm Thìn
2

20/5 - Quý Tỵ
3

21/5 - Giáp Ngọ
4

22/5 - Ất Mùi
5

23/5 - Bính Thân
6

24/5 - Đinh Dậu
7

25/5 - Mậu Tuất
8

26/5 - Kỷ Hợi
9

27/5 - Canh Tý
10

28/5 - Tân Sửu
11

29/5 - Nhâm Dần
12

30/5 - Quý Mão
13

1/6 - Giáp Thìn
14

2/6 - Ất Tỵ
15

3/6 - Bính Ngọ
16

4/6 - Đinh Mùi
17

5/6 - Mậu Thân
18

6/6 - Kỷ Dậu
19

7/6 - Canh Tuất
20

8/6 - Tân Hợi
21

9/6 - Nhâm Tý
22

10/6 - Quý Sửu
23

11/6 - Giáp Dần
24

12/6 - Ất Mão
25

13/6 - Bính Thìn
26

14/6 - Đinh Tỵ
27

15/6 - Mậu Ngọ
28

16/6 - Kỷ Mùi
29

17/6 - Canh Thân
30

18/6 - Tân Dậu
31

19/6 - Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/6 - Quý Hợi
2

21/6 - Giáp Tý
3

22/6 - Ất Sửu
4

23/6 - Bính Dần
5

24/6 - Đinh Mão
6

25/6 - Mậu Thìn
7

26/6 - Kỷ Tỵ
8

27/6 - Canh Ngọ
9

28/6 - Tân Mùi
10

29/6 - Nhâm Thân
11

1/7 - Quý Dậu
12

2/7 - Giáp Tuất
13

3/7 - Ất Hợi
14

4/7 - Bính Tý
15

5/7 - Đinh Sửu
16

6/7 - Mậu Dần
17

7/7 - Kỷ Mão
18

8/7 - Canh Thìn
19

9/7 - Tân Tỵ
20

10/7 - Nhâm Ngọ
21

11/7 - Quý Mùi
22

12/7 - Giáp Thân
23

13/7 - Ất Dậu
24

14/7 - Bính Tuất
25

15/7 - Đinh Hợi
26

16/7 - Mậu Tý
27

17/7 - Kỷ Sửu
28

18/7 - Canh Dần
29

19/7 - Tân Mão
30

20/7 - Nhâm Thìn
31

21/7 - Quý Tỵ

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

22/7 - Giáp Ngọ
2

23/7 - Ất Mùi
3

24/7 - Bính Thân
4

25/7 - Đinh Dậu
5

26/7 - Mậu Tuất
6

27/7 - Kỷ Hợi
7

28/7 - Canh Tý
8

29/7 - Tân Sửu
9

30/7 - Nhâm Dần
10

1/8 - Quý Mão
11

2/8 - Giáp Thìn
12

3/8 - Ất Tỵ
13

4/8 - Bính Ngọ
14

5/8 - Đinh Mùi
15

6/8 - Mậu Thân
16

7/8 - Kỷ Dậu
17

8/8 - Canh Tuất
18

9/8 - Tân Hợi
19

10/8 - Nhâm Tý
20

11/8 - Quý Sửu
21

12/8 - Giáp Dần
22

13/8 - Ất Mão
23

14/8 - Bính Thìn
24

15/8 - Đinh Tỵ
25

16/8 - Mậu Ngọ
26

17/8 - Kỷ Mùi
27

18/8 - Canh Thân
28

19/8 - Tân Dậu
29

20/8 - Nhâm Tuất
30

21/8 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

22/8 - Giáp Tý
2

23/8 - Ất Sửu
3

24/8 - Bính Dần
4

25/8 - Đinh Mão
5

26/8 - Mậu Thìn
6

27/8 - Kỷ Tỵ
7

28/8 - Canh Ngọ
8

29/8 - Tân Mùi
9

1/9 - Nhâm Thân
10

2/9 - Quý Dậu
11

3/9 - Giáp Tuất
12

4/9 - Ất Hợi
13

5/9 - Bính Tý
14

6/9 - Đinh Sửu
15

7/9 - Mậu Dần
16

8/9 - Kỷ Mão
17

9/9 - Canh Thìn
18

10/9 - Tân Tỵ
19

11/9 - Nhâm Ngọ
20

12/9 - Quý Mùi
21

13/9 - Giáp Thân
22

14/9 - Ất Dậu
23

15/9 - Bính Tuất
24

16/9 - Đinh Hợi
25

17/9 - Mậu Tý
26

18/9 - Kỷ Sửu
27

19/9 - Canh Dần
28

20/9 - Tân Mão
29

21/9 - Nhâm Thìn
30

22/9 - Quý Tỵ
31

23/9 - Giáp Ngọ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

24/9 - Ất Mùi
2

25/9 - Bính Thân
3

26/9 - Đinh Dậu
4

27/9 - Mậu Tuất
5

28/9 - Kỷ Hợi
6

29/9 - Canh Tý
7

30/9 - Tân Sửu
8

1/10 - Nhâm Dần
9

2/10 - Quý Mão
10

3/10 - Giáp Thìn
11

4/10 - Ất Tỵ
12

5/10 - Bính Ngọ
13

6/10 - Đinh Mùi
14

7/10 - Mậu Thân
15

8/10 - Kỷ Dậu
16

9/10 - Canh Tuất
17

10/10 - Tân Hợi
18

11/10 - Nhâm Tý
19

12/10 - Quý Sửu
20

13/10 - Giáp Dần
21

14/10 - Ất Mão
22

15/10 - Bính Thìn
23

16/10 - Đinh Tỵ
24

17/10 - Mậu Ngọ
25

18/10 - Kỷ Mùi
26

19/10 - Canh Thân
27

20/10 - Tân Dậu
28

21/10 - Nhâm Tuất
29

22/10 - Quý Hợi
30

23/10 - Giáp Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2132

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

24/10 - Ất Sửu
2

25/10 - Bính Dần
3

26/10 - Đinh Mão
4

27/10 - Mậu Thìn
5

28/10 - Kỷ Tỵ
6

29/10 - Canh Ngọ
7

1/11 - Tân Mùi
8

2/11 - Nhâm Thân
9

3/11 - Quý Dậu
10

4/11 - Giáp Tuất
11

5/11 - Ất Hợi
12

6/11 - Bính Tý
13

7/11 - Đinh Sửu
14

8/11 - Mậu Dần
15

9/11 - Kỷ Mão
16

10/11 - Canh Thìn
17

11/11 - Tân Tỵ
18

12/11 - Nhâm Ngọ
19

13/11 - Quý Mùi
20

14/11 - Giáp Thân
21

15/11 - Ất Dậu
22

16/11 - Bính Tuất
23

17/11 - Đinh Hợi
24

18/11 - Mậu Tý
25

19/11 - Kỷ Sửu
26

20/11 - Canh Dần
27

21/11 - Tân Mão
28

22/11 - Nhâm Thìn
29

23/11 - Quý Tỵ
30

24/11 - Giáp Ngọ
31

25/11 - Ất Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.