Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2136 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2136 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2136 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2136

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

28/11 - Tân Hợi
2

29/11 - Nhâm Tý
3

1/12 - Quý Sửu
4

2/12 - Giáp Dần
5

3/12 - Ất Mão
6

4/12 - Bính Thìn
7

5/12 - Đinh Tỵ
8

6/12 - Mậu Ngọ
9

7/12 - Kỷ Mùi
10

8/12 - Canh Thân
11

9/12 - Tân Dậu
12

10/12 - Nhâm Tuất
13

11/12 - Quý Hợi
14

12/12 - Giáp Tý
15

13/12 - Ất Sửu
16

14/12 - Bính Dần
17

15/12 - Đinh Mão
18

16/12 - Mậu Thìn
19

17/12 - Kỷ Tỵ
20

18/12 - Canh Ngọ
21

19/12 - Tân Mùi
22

20/12 - Nhâm Thân
23

21/12 - Quý Dậu
24

22/12 - Giáp Tuất
25

23/12 - Ất Hợi
26

24/12 - Bính Tý
27

25/12 - Đinh Sửu
28

26/12 - Mậu Dần
29

27/12 - Kỷ Mão
30

28/12 - Canh Thìn
31

29/12 - Tân Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

30/12 - Nhâm Ngọ
2

1/1 - Quý Mùi
3

2/1 - Giáp Thân
4

3/1 - Ất Dậu
5

4/1 - Bính Tuất
6

5/1 - Đinh Hợi
7

6/1 - Mậu Tý
8

7/1 - Kỷ Sửu
9

8/1 - Canh Dần
10

9/1 - Tân Mão
11

10/1 - Nhâm Thìn
12

11/1 - Quý Tỵ
13

12/1 - Giáp Ngọ
14

13/1 - Ất Mùi
15

14/1 - Bính Thân
16

15/1 - Đinh Dậu
17

16/1 - Mậu Tuất
18

17/1 - Kỷ Hợi
19

18/1 - Canh Tý
20

19/1 - Tân Sửu
21

20/1 - Nhâm Dần
22

21/1 - Quý Mão
23

22/1 - Giáp Thìn
24

23/1 - Ất Tỵ
25

24/1 - Bính Ngọ
26

25/1 - Đinh Mùi
27

26/1 - Mậu Thân
28

27/1 - Kỷ Dậu
29

28/1 - Canh Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

29/1 - Tân Hợi
2

30/1 - Nhâm Tý
3

1/2 - Quý Sửu
4

2/2 - Giáp Dần
5

3/2 - Ất Mão
6

4/2 - Bính Thìn
7

5/2 - Đinh Tỵ
8

6/2 - Mậu Ngọ
9

7/2 - Kỷ Mùi
10

8/2 - Canh Thân
11

9/2 - Tân Dậu
12

10/2 - Nhâm Tuất
13

11/2 - Quý Hợi
14

12/2 - Giáp Tý
15

13/2 - Ất Sửu
16

14/2 - Bính Dần
17

15/2 - Đinh Mão
18

16/2 - Mậu Thìn
19

17/2 - Kỷ Tỵ
20

18/2 - Canh Ngọ
21

19/2 - Tân Mùi
22

20/2 - Nhâm Thân
23

21/2 - Quý Dậu
24

22/2 - Giáp Tuất
25

23/2 - Ất Hợi
26

24/2 - Bính Tý
27

25/2 - Đinh Sửu
28

26/2 - Mậu Dần
29

27/2 - Kỷ Mão
30

28/2 - Canh Thìn
31

29/2 - Tân Tỵ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

1/3 - Nhâm Ngọ
2

2/3 - Quý Mùi
3

3/3 - Giáp Thân
4

4/3 - Ất Dậu
5

5/3 - Bính Tuất
6

6/3 - Đinh Hợi
7

7/3 - Mậu Tý
8

8/3 - Kỷ Sửu
9

9/3 - Canh Dần
10

10/3 - Tân Mão
11

11/3 - Nhâm Thìn
12

12/3 - Quý Tỵ
13

13/3 - Giáp Ngọ
14

14/3 - Ất Mùi
15

15/3 - Bính Thân
16

16/3 - Đinh Dậu
17

17/3 - Mậu Tuất
18

18/3 - Kỷ Hợi
19

19/3 - Canh Tý
20

20/3 - Tân Sửu
21

21/3 - Nhâm Dần
22

22/3 - Quý Mão
23

23/3 - Giáp Thìn
24

24/3 - Ất Tỵ
25

25/3 - Bính Ngọ
26

26/3 - Đinh Mùi
27

27/3 - Mậu Thân
28

28/3 - Kỷ Dậu
29

29/3 - Canh Tuất
30

30/3 - Tân Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

1/4 - Nhâm Tý
2

2/4 - Quý Sửu
3

3/4 - Giáp Dần
4

4/4 - Ất Mão
5

5/4 - Bính Thìn
6

6/4 - Đinh Tỵ
7

7/4 - Mậu Ngọ
8

8/4 - Kỷ Mùi
9

9/4 - Canh Thân
10

10/4 - Tân Dậu
11

11/4 - Nhâm Tuất
12

12/4 - Quý Hợi
13

13/4 - Giáp Tý
14

14/4 - Ất Sửu
15

15/4 - Bính Dần
16

16/4 - Đinh Mão
17

17/4 - Mậu Thìn
18

18/4 - Kỷ Tỵ
19

19/4 - Canh Ngọ
20

20/4 - Tân Mùi
21

21/4 - Nhâm Thân
22

22/4 - Quý Dậu
23

23/4 - Giáp Tuất
24

24/4 - Ất Hợi
25

25/4 - Bính Tý
26

26/4 - Đinh Sửu
27

27/4 - Mậu Dần
28

28/4 - Kỷ Mão
29

29/4 - Canh Thìn
30

30/4 - Tân Tỵ
31

1/5 - Nhâm Ngọ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

2/5 - Quý Mùi
2

3/5 - Giáp Thân
3

4/5 - Ất Dậu
4

5/5 - Bính Tuất
5

6/5 - Đinh Hợi
6

7/5 - Mậu Tý
7

8/5 - Kỷ Sửu
8

9/5 - Canh Dần
9

10/5 - Tân Mão
10

11/5 - Nhâm Thìn
11

12/5 - Quý Tỵ
12

13/5 - Giáp Ngọ
13

14/5 - Ất Mùi
14

15/5 - Bính Thân
15

16/5 - Đinh Dậu
16

17/5 - Mậu Tuất
17

18/5 - Kỷ Hợi
18

19/5 - Canh Tý
19

20/5 - Tân Sửu
20

21/5 - Nhâm Dần
21

22/5 - Quý Mão
22

23/5 - Giáp Thìn
23

24/5 - Ất Tỵ
24

25/5 - Bính Ngọ
25

26/5 - Đinh Mùi
26

27/5 - Mậu Thân
27

28/5 - Kỷ Dậu
28

29/5 - Canh Tuất
29

1/6 - Tân Hợi
30

2/6 - Nhâm Tý
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

3/6 - Quý Sửu
2

4/6 - Giáp Dần
3

5/6 - Ất Mão
4

6/6 - Bính Thìn
5

7/6 - Đinh Tỵ
6

8/6 - Mậu Ngọ
7

9/6 - Kỷ Mùi
8

10/6 - Canh Thân
9

11/6 - Tân Dậu
10

12/6 - Nhâm Tuất
11

13/6 - Quý Hợi
12

14/6 - Giáp Tý
13

15/6 - Ất Sửu
14

16/6 - Bính Dần
15

17/6 - Đinh Mão
16

18/6 - Mậu Thìn
17

19/6 - Kỷ Tỵ
18

20/6 - Canh Ngọ
19

21/6 - Tân Mùi
20

22/6 - Nhâm Thân
21

23/6 - Quý Dậu
22

24/6 - Giáp Tuất
23

25/6 - Ất Hợi
24

26/6 - Bính Tý
25

27/6 - Đinh Sửu
26

28/6 - Mậu Dần
27

29/6 - Kỷ Mão
28

30/6 - Canh Thìn
29

1/7 - Tân Tỵ
30

2/7 - Nhâm Ngọ
31

3/7 - Quý Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

4/7 - Giáp Thân
2

5/7 - Ất Dậu
3

6/7 - Bính Tuất
4

7/7 - Đinh Hợi
5

8/7 - Mậu Tý
6

9/7 - Kỷ Sửu
7

10/7 - Canh Dần
8

11/7 - Tân Mão
9

12/7 - Nhâm Thìn
10

13/7 - Quý Tỵ
11

14/7 - Giáp Ngọ
12

15/7 - Ất Mùi
13

16/7 - Bính Thân
14

17/7 - Đinh Dậu
15

18/7 - Mậu Tuất
16

19/7 - Kỷ Hợi
17

20/7 - Canh Tý
18

21/7 - Tân Sửu
19

22/7 - Nhâm Dần
20

23/7 - Quý Mão
21

24/7 - Giáp Thìn
22

25/7 - Ất Tỵ
23

26/7 - Bính Ngọ
24

27/7 - Đinh Mùi
25

28/7 - Mậu Thân
26

29/7 - Kỷ Dậu
27

1/8 - Canh Tuất
28

2/8 - Tân Hợi
29

3/8 - Nhâm Tý
30

4/8 - Quý Sửu
31

5/8 - Giáp Dần
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

6/8 - Ất Mão
2

7/8 - Bính Thìn
3

8/8 - Đinh Tỵ
4

9/8 - Mậu Ngọ
5

10/8 - Kỷ Mùi
6

11/8 - Canh Thân
7

12/8 - Tân Dậu
8

13/8 - Nhâm Tuất
9

14/8 - Quý Hợi
10

15/8 - Giáp Tý
11

16/8 - Ất Sửu
12

17/8 - Bính Dần
13

18/8 - Đinh Mão
14

19/8 - Mậu Thìn
15

20/8 - Kỷ Tỵ
16

21/8 - Canh Ngọ
17

22/8 - Tân Mùi
18

23/8 - Nhâm Thân
19

24/8 - Quý Dậu
20

25/8 - Giáp Tuất
21

26/8 - Ất Hợi
22

27/8 - Bính Tý
23

28/8 - Đinh Sửu
24

29/8 - Mậu Dần
25

30/8 - Kỷ Mão
26

1/9 - Canh Thìn
27

2/9 - Tân Tỵ
28

3/9 - Nhâm Ngọ
29

4/9 - Quý Mùi
30

5/9 - Giáp Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

6/9 - Ất Dậu
2

7/9 - Bính Tuất
3

8/9 - Đinh Hợi
4

9/9 - Mậu Tý
5

10/9 - Kỷ Sửu
6

11/9 - Canh Dần
7

12/9 - Tân Mão
8

13/9 - Nhâm Thìn
9

14/9 - Quý Tỵ
10

15/9 - Giáp Ngọ
11

16/9 - Ất Mùi
12

17/9 - Bính Thân
13

18/9 - Đinh Dậu
14

19/9 - Mậu Tuất
15

20/9 - Kỷ Hợi
16

21/9 - Canh Tý
17

22/9 - Tân Sửu
18

23/9 - Nhâm Dần
19

24/9 - Quý Mão
20

25/9 - Giáp Thìn
21

26/9 - Ất Tỵ
22

27/9 - Bính Ngọ
23

28/9 - Đinh Mùi
24

29/9 - Mậu Thân
25

1/10 - Kỷ Dậu
26

2/10 - Canh Tuất
27

3/10 - Tân Hợi
28

4/10 - Nhâm Tý
29

5/10 - Quý Sửu
30

6/10 - Giáp Dần
31

7/10 - Ất Mão
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

8/10 - Bính Thìn
2

9/10 - Đinh Tỵ
3

10/10 - Mậu Ngọ
4

11/10 - Kỷ Mùi
5

12/10 - Canh Thân
6

13/10 - Tân Dậu
7

14/10 - Nhâm Tuất
8

15/10 - Quý Hợi
9

16/10 - Giáp Tý
10

17/10 - Ất Sửu
11

18/10 - Bính Dần
12

19/10 - Đinh Mão
13

20/10 - Mậu Thìn
14

21/10 - Kỷ Tỵ
15

22/10 - Canh Ngọ
16

23/10 - Tân Mùi
17

24/10 - Nhâm Thân
18

25/10 - Quý Dậu
19

26/10 - Giáp Tuất
20

27/10 - Ất Hợi
21

28/10 - Bính Tý
22

29/10 - Đinh Sửu
23

30/10 - Mậu Dần
24

1/11 - Kỷ Mão
25

2/11 - Canh Thìn
26

3/11 - Tân Tỵ
27

4/11 - Nhâm Ngọ
28

5/11 - Quý Mùi
29

6/11 - Giáp Thân
30

7/11 - Ất Dậu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2136

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

8/11 - Bính Tuất
2

9/11 - Đinh Hợi
3

10/11 - Mậu Tý
4

11/11 - Kỷ Sửu
5

12/11 - Canh Dần
6

13/11 - Tân Mão
7

14/11 - Nhâm Thìn
8

15/11 - Quý Tỵ
9

16/11 - Giáp Ngọ
10

17/11 - Ất Mùi
11

18/11 - Bính Thân
12

19/11 - Đinh Dậu
13

20/11 - Mậu Tuất
14

21/11 - Kỷ Hợi
15

22/11 - Canh Tý
16

23/11 - Tân Sửu
17

24/11 - Nhâm Dần
18

25/11 - Quý Mão
19

26/11 - Giáp Thìn
20

27/11 - Ất Tỵ
21

28/11 - Bính Ngọ
22

29/11 - Đinh Mùi
23

1/12 - Mậu Thân
24

2/12 - Kỷ Dậu
25

3/12 - Canh Tuất
26

4/12 - Tân Hợi
27

5/12 - Nhâm Tý
28

6/12 - Quý Sửu
29

7/12 - Giáp Dần
30

8/12 - Ất Mão
31

9/12 - Bính Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.