Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2146 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2146 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2146 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2146

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/11 - Giáp Thìn
2

20/11 - Ất Tỵ
3

21/11 - Bính Ngọ
4

22/11 - Đinh Mùi
5

23/11 - Mậu Thân
6

24/11 - Kỷ Dậu
7

25/11 - Canh Tuất
8

26/11 - Tân Hợi
9

27/11 - Nhâm Tý
10

28/11 - Quý Sửu
11

29/11 - Giáp Dần
12

1/12 - Ất Mão
13

2/12 - Bính Thìn
14

3/12 - Đinh Tỵ
15

4/12 - Mậu Ngọ
16

5/12 - Kỷ Mùi
17

6/12 - Canh Thân
18

7/12 - Tân Dậu
19

8/12 - Nhâm Tuất
20

9/12 - Quý Hợi
21

10/12 - Giáp Tý
22

11/12 - Ất Sửu
23

12/12 - Bính Dần
24

13/12 - Đinh Mão
25

14/12 - Mậu Thìn
26

15/12 - Kỷ Tỵ
27

16/12 - Canh Ngọ
28

17/12 - Tân Mùi
29

18/12 - Nhâm Thân
30

19/12 - Quý Dậu
31

20/12 - Giáp Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

21/12 - Ất Hợi
2

22/12 - Bính Tý
3

23/12 - Đinh Sửu
4

24/12 - Mậu Dần
5

25/12 - Kỷ Mão
6

26/12 - Canh Thìn
7

27/12 - Tân Tỵ
8

28/12 - Nhâm Ngọ
9

29/12 - Quý Mùi
10

30/12 - Giáp Thân
11

1/1 - Ất Dậu
12

2/1 - Bính Tuất
13

3/1 - Đinh Hợi
14

4/1 - Mậu Tý
15

5/1 - Kỷ Sửu
16

6/1 - Canh Dần
17

7/1 - Tân Mão
18

8/1 - Nhâm Thìn
19

9/1 - Quý Tỵ
20

10/1 - Giáp Ngọ
21

11/1 - Ất Mùi
22

12/1 - Bính Thân
23

13/1 - Đinh Dậu
24

14/1 - Mậu Tuất
25

15/1 - Kỷ Hợi
26

16/1 - Canh Tý
27

17/1 - Tân Sửu
28

18/1 - Nhâm Dần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

19/1 - Quý Mão
2

20/1 - Giáp Thìn
3

21/1 - Ất Tỵ
4

22/1 - Bính Ngọ
5

23/1 - Đinh Mùi
6

24/1 - Mậu Thân
7

25/1 - Kỷ Dậu
8

26/1 - Canh Tuất
9

27/1 - Tân Hợi
10

28/1 - Nhâm Tý
11

29/1 - Quý Sửu
12

1/2 - Giáp Dần
13

2/2 - Ất Mão
14

3/2 - Bính Thìn
15

4/2 - Đinh Tỵ
16

5/2 - Mậu Ngọ
17

6/2 - Kỷ Mùi
18

7/2 - Canh Thân
19

8/2 - Tân Dậu
20

9/2 - Nhâm Tuất
21

10/2 - Quý Hợi
22

11/2 - Giáp Tý
23

12/2 - Ất Sửu
24

13/2 - Bính Dần
25

14/2 - Đinh Mão
26

15/2 - Mậu Thìn
27

16/2 - Kỷ Tỵ
28

17/2 - Canh Ngọ
29

18/2 - Tân Mùi
30

19/2 - Nhâm Thân
31

20/2 - Quý Dậu
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

21/2 - Giáp Tuất
2

22/2 - Ất Hợi
3

23/2 - Bính Tý
4

24/2 - Đinh Sửu
5

25/2 - Mậu Dần
6

26/2 - Kỷ Mão
7

27/2 - Canh Thìn
8

28/2 - Tân Tỵ
9

29/2 - Nhâm Ngọ
10

30/2 - Quý Mùi
11

1/3 - Giáp Thân
12

2/3 - Ất Dậu
13

3/3 - Bính Tuất
14

4/3 - Đinh Hợi
15

5/3 - Mậu Tý
16

6/3 - Kỷ Sửu
17

7/3 - Canh Dần
18

8/3 - Tân Mão
19

9/3 - Nhâm Thìn
20

10/3 - Quý Tỵ
21

11/3 - Giáp Ngọ
22

12/3 - Ất Mùi
23

13/3 - Bính Thân
24

14/3 - Đinh Dậu
25

15/3 - Mậu Tuất
26

16/3 - Kỷ Hợi
27

17/3 - Canh Tý
28

18/3 - Tân Sửu
29

19/3 - Nhâm Dần
30

20/3 - Quý Mão
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

21/3 - Giáp Thìn
2

22/3 - Ất Tỵ
3

23/3 - Bính Ngọ
4

24/3 - Đinh Mùi
5

25/3 - Mậu Thân
6

26/3 - Kỷ Dậu
7

27/3 - Canh Tuất
8

28/3 - Tân Hợi
9

29/3 - Nhâm Tý
10

30/3 - Quý Sửu
11

1/4 - Giáp Dần
12

2/4 - Ất Mão
13

3/4 - Bính Thìn
14

4/4 - Đinh Tỵ
15

5/4 - Mậu Ngọ
16

6/4 - Kỷ Mùi
17

7/4 - Canh Thân
18

8/4 - Tân Dậu
19

9/4 - Nhâm Tuất
20

10/4 - Quý Hợi
21

11/4 - Giáp Tý
22

12/4 - Ất Sửu
23

13/4 - Bính Dần
24

14/4 - Đinh Mão
25

15/4 - Mậu Thìn
26

16/4 - Kỷ Tỵ
27

17/4 - Canh Ngọ
28

18/4 - Tân Mùi
29

19/4 - Nhâm Thân
30

20/4 - Quý Dậu
31

21/4 - Giáp Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

22/4 - Ất Hợi
2

23/4 - Bính Tý
3

24/4 - Đinh Sửu
4

25/4 - Mậu Dần
5

26/4 - Kỷ Mão
6

27/4 - Canh Thìn
7

28/4 - Tân Tỵ
8

29/4 - Nhâm Ngọ
9

1/5 - Quý Mùi
10

2/5 - Giáp Thân
11

3/5 - Ất Dậu
12

4/5 - Bính Tuất
13

5/5 - Đinh Hợi
14

6/5 - Mậu Tý
15

7/5 - Kỷ Sửu
16

8/5 - Canh Dần
17

9/5 - Tân Mão
18

10/5 - Nhâm Thìn
19

11/5 - Quý Tỵ
20

12/5 - Giáp Ngọ
21

13/5 - Ất Mùi
22

14/5 - Bính Thân
23

15/5 - Đinh Dậu
24

16/5 - Mậu Tuất
25

17/5 - Kỷ Hợi
26

18/5 - Canh Tý
27

19/5 - Tân Sửu
28

20/5 - Nhâm Dần
29

21/5 - Quý Mão
30

22/5 - Giáp Thìn
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/5 - Ất Tỵ
2

24/5 - Bính Ngọ
3

25/5 - Đinh Mùi
4

26/5 - Mậu Thân
5

27/5 - Kỷ Dậu
6

28/5 - Canh Tuất
7

29/5 - Tân Hợi
8

30/5 - Nhâm Tý
9

1/6 - Quý Sửu
10

2/6 - Giáp Dần
11

3/6 - Ất Mão
12

4/6 - Bính Thìn
13

5/6 - Đinh Tỵ
14

6/6 - Mậu Ngọ
15

7/6 - Kỷ Mùi
16

8/6 - Canh Thân
17

9/6 - Tân Dậu
18

10/6 - Nhâm Tuất
19

11/6 - Quý Hợi
20

12/6 - Giáp Tý
21

13/6 - Ất Sửu
22

14/6 - Bính Dần
23

15/6 - Đinh Mão
24

16/6 - Mậu Thìn
25

17/6 - Kỷ Tỵ
26

18/6 - Canh Ngọ
27

19/6 - Tân Mùi
28

20/6 - Nhâm Thân
29

21/6 - Quý Dậu
30

22/6 - Giáp Tuất
31

23/6 - Ất Hợi

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

24/6 - Bính Tý
2

25/6 - Đinh Sửu
3

26/6 - Mậu Dần
4

27/6 - Kỷ Mão
5

28/6 - Canh Thìn
6

29/6 - Tân Tỵ
7

1/7 - Nhâm Ngọ
8

2/7 - Quý Mùi
9

3/7 - Giáp Thân
10

4/7 - Ất Dậu
11

5/7 - Bính Tuất
12

6/7 - Đinh Hợi
13

7/7 - Mậu Tý
14

8/7 - Kỷ Sửu
15

9/7 - Canh Dần
16

10/7 - Tân Mão
17

11/7 - Nhâm Thìn
18

12/7 - Quý Tỵ
19

13/7 - Giáp Ngọ
20

14/7 - Ất Mùi
21

15/7 - Bính Thân
22

16/7 - Đinh Dậu
23

17/7 - Mậu Tuất
24

18/7 - Kỷ Hợi
25

19/7 - Canh Tý
26

20/7 - Tân Sửu
27

21/7 - Nhâm Dần
28

22/7 - Quý Mão
29

23/7 - Giáp Thìn
30

24/7 - Ất Tỵ
31

25/7 - Bính Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

26/7 - Đinh Mùi
2

27/7 - Mậu Thân
3

28/7 - Kỷ Dậu
4

29/7 - Canh Tuất
5

30/7 - Tân Hợi
6

1/8 - Nhâm Tý
7

2/8 - Quý Sửu
8

3/8 - Giáp Dần
9

4/8 - Ất Mão
10

5/8 - Bính Thìn
11

6/8 - Đinh Tỵ
12

7/8 - Mậu Ngọ
13

8/8 - Kỷ Mùi
14

9/8 - Canh Thân
15

10/8 - Tân Dậu
16

11/8 - Nhâm Tuất
17

12/8 - Quý Hợi
18

13/8 - Giáp Tý
19

14/8 - Ất Sửu
20

15/8 - Bính Dần
21

16/8 - Đinh Mão
22

17/8 - Mậu Thìn
23

18/8 - Kỷ Tỵ
24

19/8 - Canh Ngọ
25

20/8 - Tân Mùi
26

21/8 - Nhâm Thân
27

22/8 - Quý Dậu
28

23/8 - Giáp Tuất
29

24/8 - Ất Hợi
30

25/8 - Bính Tý
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/8 - Đinh Sửu
2

27/8 - Mậu Dần
3

28/8 - Kỷ Mão
4

29/8 - Canh Thìn
5

30/8 - Tân Tỵ
6

1/9 - Nhâm Ngọ
7

2/9 - Quý Mùi
8

3/9 - Giáp Thân
9

4/9 - Ất Dậu
10

5/9 - Bính Tuất
11

6/9 - Đinh Hợi
12

7/9 - Mậu Tý
13

8/9 - Kỷ Sửu
14

9/9 - Canh Dần
15

10/9 - Tân Mão
16

11/9 - Nhâm Thìn
17

12/9 - Quý Tỵ
18

13/9 - Giáp Ngọ
19

14/9 - Ất Mùi
20

15/9 - Bính Thân
21

16/9 - Đinh Dậu
22

17/9 - Mậu Tuất
23

18/9 - Kỷ Hợi
24

19/9 - Canh Tý
25

20/9 - Tân Sửu
26

21/9 - Nhâm Dần
27

22/9 - Quý Mão
28

23/9 - Giáp Thìn
29

24/9 - Ất Tỵ
30

25/9 - Bính Ngọ
31

26/9 - Đinh Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

27/9 - Mậu Thân
2

28/9 - Kỷ Dậu
3

29/9 - Canh Tuất
4

1/10 - Tân Hợi
5

2/10 - Nhâm Tý
6

3/10 - Quý Sửu
7

4/10 - Giáp Dần
8

5/10 - Ất Mão
9

6/10 - Bính Thìn
10

7/10 - Đinh Tỵ
11

8/10 - Mậu Ngọ
12

9/10 - Kỷ Mùi
13

10/10 - Canh Thân
14

11/10 - Tân Dậu
15

12/10 - Nhâm Tuất
16

13/10 - Quý Hợi
17

14/10 - Giáp Tý
18

15/10 - Ất Sửu
19

16/10 - Bính Dần
20

17/10 - Đinh Mão
21

18/10 - Mậu Thìn
22

19/10 - Kỷ Tỵ
23

20/10 - Canh Ngọ
24

21/10 - Tân Mùi
25

22/10 - Nhâm Thân
26

23/10 - Quý Dậu
27

24/10 - Giáp Tuất
28

25/10 - Ất Hợi
29

26/10 - Bính Tý
30

27/10 - Đinh Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2146

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

28/10 - Mậu Dần
2

29/10 - Kỷ Mão
3

30/10 - Canh Thìn
4

1/11 - Tân Tỵ
5

2/11 - Nhâm Ngọ
6

3/11 - Quý Mùi
7

4/11 - Giáp Thân
8

5/11 - Ất Dậu
9

6/11 - Bính Tuất
10

7/11 - Đinh Hợi
11

8/11 - Mậu Tý
12

9/11 - Kỷ Sửu
13

10/11 - Canh Dần
14

11/11 - Tân Mão
15

12/11 - Nhâm Thìn
16

13/11 - Quý Tỵ
17

14/11 - Giáp Ngọ
18

15/11 - Ất Mùi
19

16/11 - Bính Thân
20

17/11 - Đinh Dậu
21

18/11 - Mậu Tuất
22

19/11 - Kỷ Hợi
23

20/11 - Canh Tý
24

21/11 - Tân Sửu
25

22/11 - Nhâm Dần
26

23/11 - Quý Mão
27

24/11 - Giáp Thìn
28

25/11 - Ất Tỵ
29

26/11 - Bính Ngọ
30

27/11 - Đinh Mùi
31

28/11 - Mậu Thân
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.