Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2151 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2151 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2151 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2151

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/11 - Canh Ngọ
2

15/11 - Tân Mùi
3

16/11 - Nhâm Thân
4

17/11 - Quý Dậu
5

18/11 - Giáp Tuất
6

19/11 - Ất Hợi
7

20/11 - Bính Tý
8

21/11 - Đinh Sửu
9

22/11 - Mậu Dần
10

23/11 - Kỷ Mão
11

24/11 - Canh Thìn
12

25/11 - Tân Tỵ
13

26/11 - Nhâm Ngọ
14

27/11 - Quý Mùi
15

28/11 - Giáp Thân
16

29/11 - Ất Dậu
17

30/11 - Bính Tuất
18

1/12 - Đinh Hợi
19

2/12 - Mậu Tý
20

3/12 - Kỷ Sửu
21

4/12 - Canh Dần
22

5/12 - Tân Mão
23

6/12 - Nhâm Thìn
24

7/12 - Quý Tỵ
25

8/12 - Giáp Ngọ
26

9/12 - Ất Mùi
27

10/12 - Bính Thân
28

11/12 - Đinh Dậu
29

12/12 - Mậu Tuất
30

13/12 - Kỷ Hợi
31

14/12 - Canh Tý

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

15/12 - Tân Sửu
2

16/12 - Nhâm Dần
3

17/12 - Quý Mão
4

18/12 - Giáp Thìn
5

19/12 - Ất Tỵ
6

20/12 - Bính Ngọ
7

21/12 - Đinh Mùi
8

22/12 - Mậu Thân
9

23/12 - Kỷ Dậu
10

24/12 - Canh Tuất
11

25/12 - Tân Hợi
12

26/12 - Nhâm Tý
13

27/12 - Quý Sửu
14

28/12 - Giáp Dần
15

29/12 - Ất Mão
16

1/1 - Bính Thìn
17

2/1 - Đinh Tỵ
18

3/1 - Mậu Ngọ
19

4/1 - Kỷ Mùi
20

5/1 - Canh Thân
21

6/1 - Tân Dậu
22

7/1 - Nhâm Tuất
23

8/1 - Quý Hợi
24

9/1 - Giáp Tý
25

10/1 - Ất Sửu
26

11/1 - Bính Dần
27

12/1 - Đinh Mão
28

13/1 - Mậu Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

14/1 - Kỷ Tỵ
2

15/1 - Canh Ngọ
3

16/1 - Tân Mùi
4

17/1 - Nhâm Thân
5

18/1 - Quý Dậu
6

19/1 - Giáp Tuất
7

20/1 - Ất Hợi
8

21/1 - Bính Tý
9

22/1 - Đinh Sửu
10

23/1 - Mậu Dần
11

24/1 - Kỷ Mão
12

25/1 - Canh Thìn
13

26/1 - Tân Tỵ
14

27/1 - Nhâm Ngọ
15

28/1 - Quý Mùi
16

29/1 - Giáp Thân
17

30/1 - Ất Dậu
18

1/2 - Bính Tuất
19

2/2 - Đinh Hợi
20

3/2 - Mậu Tý
21

4/2 - Kỷ Sửu
22

5/2 - Canh Dần
23

6/2 - Tân Mão
24

7/2 - Nhâm Thìn
25

8/2 - Quý Tỵ
26

9/2 - Giáp Ngọ
27

10/2 - Ất Mùi
28

11/2 - Bính Thân
29

12/2 - Đinh Dậu
30

13/2 - Mậu Tuất
31

14/2 - Kỷ Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

15/2 - Canh Tý
2

16/2 - Tân Sửu
3

17/2 - Nhâm Dần
4

18/2 - Quý Mão
5

19/2 - Giáp Thìn
6

20/2 - Ất Tỵ
7

21/2 - Bính Ngọ
8

22/2 - Đinh Mùi
9

23/2 - Mậu Thân
10

24/2 - Kỷ Dậu
11

25/2 - Canh Tuất
12

26/2 - Tân Hợi
13

27/2 - Nhâm Tý
14

28/2 - Quý Sửu
15

29/2 - Giáp Dần
16

30/2 - Ất Mão
17

1/3 - Bính Thìn
18

2/3 - Đinh Tỵ
19

3/3 - Mậu Ngọ
20

4/3 - Kỷ Mùi
21

5/3 - Canh Thân
22

6/3 - Tân Dậu
23

7/3 - Nhâm Tuất
24

8/3 - Quý Hợi
25

9/3 - Giáp Tý
26

10/3 - Ất Sửu
27

11/3 - Bính Dần
28

12/3 - Đinh Mão
29

13/3 - Mậu Thìn
30

14/3 - Kỷ Tỵ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

15/3 - Canh Ngọ
2

16/3 - Tân Mùi
3

17/3 - Nhâm Thân
4

18/3 - Quý Dậu
5

19/3 - Giáp Tuất
6

20/3 - Ất Hợi
7

21/3 - Bính Tý
8

22/3 - Đinh Sửu
9

23/3 - Mậu Dần
10

24/3 - Kỷ Mão
11

25/3 - Canh Thìn
12

26/3 - Tân Tỵ
13

27/3 - Nhâm Ngọ
14

28/3 - Quý Mùi
15

29/3 - Giáp Thân
16

1/4 - Ất Dậu
17

2/4 - Bính Tuất
18

3/4 - Đinh Hợi
19

4/4 - Mậu Tý
20

5/4 - Kỷ Sửu
21

6/4 - Canh Dần
22

7/4 - Tân Mão
23

8/4 - Nhâm Thìn
24

9/4 - Quý Tỵ
25

10/4 - Giáp Ngọ
26

11/4 - Ất Mùi
27

12/4 - Bính Thân
28

13/4 - Đinh Dậu
29

14/4 - Mậu Tuất
30

15/4 - Kỷ Hợi
31

16/4 - Canh Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

17/4 - Tân Sửu
2

18/4 - Nhâm Dần
3

19/4 - Quý Mão
4

20/4 - Giáp Thìn
5

21/4 - Ất Tỵ
6

22/4 - Bính Ngọ
7

23/4 - Đinh Mùi
8

24/4 - Mậu Thân
9

25/4 - Kỷ Dậu
10

26/4 - Canh Tuất
11

27/4 - Tân Hợi
12

28/4 - Nhâm Tý
13

29/4 - Quý Sửu
14

30/4 - Giáp Dần
15

1/5 - Ất Mão
16

2/5 - Bính Thìn
17

3/5 - Đinh Tỵ
18

4/5 - Mậu Ngọ
19

5/5 - Kỷ Mùi
20

6/5 - Canh Thân
21

7/5 - Tân Dậu
22

8/5 - Nhâm Tuất
23

9/5 - Quý Hợi
24

10/5 - Giáp Tý
25

11/5 - Ất Sửu
26

12/5 - Bính Dần
27

13/5 - Đinh Mão
28

14/5 - Mậu Thìn
29

15/5 - Kỷ Tỵ
30

16/5 - Canh Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

17/5 - Tân Mùi
2

18/5 - Nhâm Thân
3

19/5 - Quý Dậu
4

20/5 - Giáp Tuất
5

21/5 - Ất Hợi
6

22/5 - Bính Tý
7

23/5 - Đinh Sửu
8

24/5 - Mậu Dần
9

25/5 - Kỷ Mão
10

26/5 - Canh Thìn
11

27/5 - Tân Tỵ
12

28/5 - Nhâm Ngọ
13

29/5 - Quý Mùi
14

1/6 - Giáp Thân
15

2/6 - Ất Dậu
16

3/6 - Bính Tuất
17

4/6 - Đinh Hợi
18

5/6 - Mậu Tý
19

6/6 - Kỷ Sửu
20

7/6 - Canh Dần
21

8/6 - Tân Mão
22

9/6 - Nhâm Thìn
23

10/6 - Quý Tỵ
24

11/6 - Giáp Ngọ
25

12/6 - Ất Mùi
26

13/6 - Bính Thân
27

14/6 - Đinh Dậu
28

15/6 - Mậu Tuất
29

16/6 - Kỷ Hợi
30

17/6 - Canh Tý
31

18/6 - Tân Sửu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

19/6 - Nhâm Dần
2

20/6 - Quý Mão
3

21/6 - Giáp Thìn
4

22/6 - Ất Tỵ
5

23/6 - Bính Ngọ
6

24/6 - Đinh Mùi
7

25/6 - Mậu Thân
8

26/6 - Kỷ Dậu
9

27/6 - Canh Tuất
10

28/6 - Tân Hợi
11

29/6 - Nhâm Tý
12

1/7 - Quý Sửu
13

2/7 - Giáp Dần
14

3/7 - Ất Mão
15

4/7 - Bính Thìn
16

5/7 - Đinh Tỵ
17

6/7 - Mậu Ngọ
18

7/7 - Kỷ Mùi
19

8/7 - Canh Thân
20

9/7 - Tân Dậu
21

10/7 - Nhâm Tuất
22

11/7 - Quý Hợi
23

12/7 - Giáp Tý
24

13/7 - Ất Sửu
25

14/7 - Bính Dần
26

15/7 - Đinh Mão
27

16/7 - Mậu Thìn
28

17/7 - Kỷ Tỵ
29

18/7 - Canh Ngọ
30

19/7 - Tân Mùi
31

20/7 - Nhâm Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

21/7 - Quý Dậu
2

22/7 - Giáp Tuất
3

23/7 - Ất Hợi
4

24/7 - Bính Tý
5

25/7 - Đinh Sửu
6

26/7 - Mậu Dần
7

27/7 - Kỷ Mão
8

28/7 - Canh Thìn
9

29/7 - Tân Tỵ
10

1/8 - Nhâm Ngọ
11

2/8 - Quý Mùi
12

3/8 - Giáp Thân
13

4/8 - Ất Dậu
14

5/8 - Bính Tuất
15

6/8 - Đinh Hợi
16

7/8 - Mậu Tý
17

8/8 - Kỷ Sửu
18

9/8 - Canh Dần
19

10/8 - Tân Mão
20

11/8 - Nhâm Thìn
21

12/8 - Quý Tỵ
22

13/8 - Giáp Ngọ
23

14/8 - Ất Mùi
24

15/8 - Bính Thân
25

16/8 - Đinh Dậu
26

17/8 - Mậu Tuất
27

18/8 - Kỷ Hợi
28

19/8 - Canh Tý
29

20/8 - Tân Sửu
30

21/8 - Nhâm Dần
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

22/8 - Quý Mão
2

23/8 - Giáp Thìn
3

24/8 - Ất Tỵ
4

25/8 - Bính Ngọ
5

26/8 - Đinh Mùi
6

27/8 - Mậu Thân
7

28/8 - Kỷ Dậu
8

29/8 - Canh Tuất
9

30/8 - Tân Hợi
10

1/9 - Nhâm Tý
11

2/9 - Quý Sửu
12

3/9 - Giáp Dần
13

4/9 - Ất Mão
14

5/9 - Bính Thìn
15

6/9 - Đinh Tỵ
16

7/9 - Mậu Ngọ
17

8/9 - Kỷ Mùi
18

9/9 - Canh Thân
19

10/9 - Tân Dậu
20

11/9 - Nhâm Tuất
21

12/9 - Quý Hợi
22

13/9 - Giáp Tý
23

14/9 - Ất Sửu
24

15/9 - Bính Dần
25

16/9 - Đinh Mão
26

17/9 - Mậu Thìn
27

18/9 - Kỷ Tỵ
28

19/9 - Canh Ngọ
29

20/9 - Tân Mùi
30

21/9 - Nhâm Thân
31

22/9 - Quý Dậu

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

23/9 - Giáp Tuất
2

24/9 - Ất Hợi
3

25/9 - Bính Tý
4

26/9 - Đinh Sửu
5

27/9 - Mậu Dần
6

28/9 - Kỷ Mão
7

29/9 - Canh Thìn
8

1/10 - Tân Tỵ
9

2/10 - Nhâm Ngọ
10

3/10 - Quý Mùi
11

4/10 - Giáp Thân
12

5/10 - Ất Dậu
13

6/10 - Bính Tuất
14

7/10 - Đinh Hợi
15

8/10 - Mậu Tý
16

9/10 - Kỷ Sửu
17

10/10 - Canh Dần
18

11/10 - Tân Mão
19

12/10 - Nhâm Thìn
20

13/10 - Quý Tỵ
21

14/10 - Giáp Ngọ
22

15/10 - Ất Mùi
23

16/10 - Bính Thân
24

17/10 - Đinh Dậu
25

18/10 - Mậu Tuất
26

19/10 - Kỷ Hợi
27

20/10 - Canh Tý
28

21/10 - Tân Sửu
29

22/10 - Nhâm Dần
30

23/10 - Quý Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2151

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

24/10 - Giáp Thìn
2

25/10 - Ất Tỵ
3

26/10 - Bính Ngọ
4

27/10 - Đinh Mùi
5

28/10 - Mậu Thân
6

29/10 - Kỷ Dậu
7

30/10 - Canh Tuất
8

1/11 - Tân Hợi
9

2/11 - Nhâm Tý
10

3/11 - Quý Sửu
11

4/11 - Giáp Dần
12

5/11 - Ất Mão
13

6/11 - Bính Thìn
14

7/11 - Đinh Tỵ
15

8/11 - Mậu Ngọ
16

9/11 - Kỷ Mùi
17

10/11 - Canh Thân
18

11/11 - Tân Dậu
19

12/11 - Nhâm Tuất
20

13/11 - Quý Hợi
21

14/11 - Giáp Tý
22

15/11 - Ất Sửu
23

16/11 - Bính Dần
24

17/11 - Đinh Mão
25

18/11 - Mậu Thìn
26

19/11 - Kỷ Tỵ
27

20/11 - Canh Ngọ
28

21/11 - Tân Mùi
29

22/11 - Nhâm Thân
30

23/11 - Quý Dậu
31

24/11 - Giáp Tuất
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.