Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2157 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2157 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2157 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2157

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

20/11 - Nhâm Dần
2

21/11 - Quý Mão
3

22/11 - Giáp Thìn
4

23/11 - Ất Tỵ
5

24/11 - Bính Ngọ
6

25/11 - Đinh Mùi
7

26/11 - Mậu Thân
8

27/11 - Kỷ Dậu
9

28/11 - Canh Tuất
10

29/11 - Tân Hợi
11

1/12 - Nhâm Tý
12

2/12 - Quý Sửu
13

3/12 - Giáp Dần
14

4/12 - Ất Mão
15

5/12 - Bính Thìn
16

6/12 - Đinh Tỵ
17

7/12 - Mậu Ngọ
18

8/12 - Kỷ Mùi
19

9/12 - Canh Thân
20

10/12 - Tân Dậu
21

11/12 - Nhâm Tuất
22

12/12 - Quý Hợi
23

13/12 - Giáp Tý
24

14/12 - Ất Sửu
25

15/12 - Bính Dần
26

16/12 - Đinh Mão
27

17/12 - Mậu Thìn
28

18/12 - Kỷ Tỵ
29

19/12 - Canh Ngọ
30

20/12 - Tân Mùi
31

21/12 - Nhâm Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

22/12 - Quý Dậu
2

23/12 - Giáp Tuất
3

24/12 - Ất Hợi
4

25/12 - Bính Tý
5

26/12 - Đinh Sửu
6

27/12 - Mậu Dần
7

28/12 - Kỷ Mão
8

29/12 - Canh Thìn
9

30/12 - Tân Tỵ
10

1/1 - Nhâm Ngọ
11

2/1 - Quý Mùi
12

3/1 - Giáp Thân
13

4/1 - Ất Dậu
14

5/1 - Bính Tuất
15

6/1 - Đinh Hợi
16

7/1 - Mậu Tý
17

8/1 - Kỷ Sửu
18

9/1 - Canh Dần
19

10/1 - Tân Mão
20

11/1 - Nhâm Thìn
21

12/1 - Quý Tỵ
22

13/1 - Giáp Ngọ
23

14/1 - Ất Mùi
24

15/1 - Bính Thân
25

16/1 - Đinh Dậu
26

17/1 - Mậu Tuất
27

18/1 - Kỷ Hợi
28

19/1 - Canh Tý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

20/1 - Tân Sửu
2

21/1 - Nhâm Dần
3

22/1 - Quý Mão
4

23/1 - Giáp Thìn
5

24/1 - Ất Tỵ
6

25/1 - Bính Ngọ
7

26/1 - Đinh Mùi
8

27/1 - Mậu Thân
9

28/1 - Kỷ Dậu
10

29/1 - Canh Tuất
11

1/2 - Tân Hợi
12

2/2 - Nhâm Tý
13

3/2 - Quý Sửu
14

4/2 - Giáp Dần
15

5/2 - Ất Mão
16

6/2 - Bính Thìn
17

7/2 - Đinh Tỵ
18

8/2 - Mậu Ngọ
19

9/2 - Kỷ Mùi
20

10/2 - Canh Thân
21

11/2 - Tân Dậu
22

12/2 - Nhâm Tuất
23

13/2 - Quý Hợi
24

14/2 - Giáp Tý
25

15/2 - Ất Sửu
26

16/2 - Bính Dần
27

17/2 - Đinh Mão
28

18/2 - Mậu Thìn
29

19/2 - Kỷ Tỵ
30

20/2 - Canh Ngọ
31

21/2 - Tân Mùi
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

22/2 - Nhâm Thân
2

23/2 - Quý Dậu
3

24/2 - Giáp Tuất
4

25/2 - Ất Hợi
5

26/2 - Bính Tý
6

27/2 - Đinh Sửu
7

28/2 - Mậu Dần
8

29/2 - Kỷ Mão
9

1/3 - Canh Thìn
10

2/3 - Tân Tỵ
11

3/3 - Nhâm Ngọ
12

4/3 - Quý Mùi
13

5/3 - Giáp Thân
14

6/3 - Ất Dậu
15

7/3 - Bính Tuất
16

8/3 - Đinh Hợi
17

9/3 - Mậu Tý
18

10/3 - Kỷ Sửu
19

11/3 - Canh Dần
20

12/3 - Tân Mão
21

13/3 - Nhâm Thìn
22

14/3 - Quý Tỵ
23

15/3 - Giáp Ngọ
24

16/3 - Ất Mùi
25

17/3 - Bính Thân
26

18/3 - Đinh Dậu
27

19/3 - Mậu Tuất
28

20/3 - Kỷ Hợi
29

21/3 - Canh Tý
30

22/3 - Tân Sửu
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/3 - Nhâm Dần
2

24/3 - Quý Mão
3

25/3 - Giáp Thìn
4

26/3 - Ất Tỵ
5

27/3 - Bính Ngọ
6

28/3 - Đinh Mùi
7

29/3 - Mậu Thân
8

30/3 - Kỷ Dậu
9

1/4 - Canh Tuất
10

2/4 - Tân Hợi
11

3/4 - Nhâm Tý
12

4/4 - Quý Sửu
13

5/4 - Giáp Dần
14

6/4 - Ất Mão
15

7/4 - Bính Thìn
16

8/4 - Đinh Tỵ
17

9/4 - Mậu Ngọ
18

10/4 - Kỷ Mùi
19

11/4 - Canh Thân
20

12/4 - Tân Dậu
21

13/4 - Nhâm Tuất
22

14/4 - Quý Hợi
23

15/4 - Giáp Tý
24

16/4 - Ất Sửu
25

17/4 - Bính Dần
26

18/4 - Đinh Mão
27

19/4 - Mậu Thìn
28

20/4 - Kỷ Tỵ
29

21/4 - Canh Ngọ
30

22/4 - Tân Mùi
31

23/4 - Nhâm Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

24/4 - Quý Dậu
2

25/4 - Giáp Tuất
3

26/4 - Ất Hợi
4

27/4 - Bính Tý
5

28/4 - Đinh Sửu
6

29/4 - Mậu Dần
7

1/5 - Kỷ Mão
8

2/5 - Canh Thìn
9

3/5 - Tân Tỵ
10

4/5 - Nhâm Ngọ
11

5/5 - Quý Mùi
12

6/5 - Giáp Thân
13

7/5 - Ất Dậu
14

8/5 - Bính Tuất
15

9/5 - Đinh Hợi
16

10/5 - Mậu Tý
17

11/5 - Kỷ Sửu
18

12/5 - Canh Dần
19

13/5 - Tân Mão
20

14/5 - Nhâm Thìn
21

15/5 - Quý Tỵ
22

16/5 - Giáp Ngọ
23

17/5 - Ất Mùi
24

18/5 - Bính Thân
25

19/5 - Đinh Dậu
26

20/5 - Mậu Tuất
27

21/5 - Kỷ Hợi
28

22/5 - Canh Tý
29

23/5 - Tân Sửu
30

24/5 - Nhâm Dần
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/5 - Quý Mão
2

26/5 - Giáp Thìn
3

27/5 - Ất Tỵ
4

28/5 - Bính Ngọ
5

29/5 - Đinh Mùi
6

30/5 - Mậu Thân
7

1/6 - Kỷ Dậu
8

2/6 - Canh Tuất
9

3/6 - Tân Hợi
10

4/6 - Nhâm Tý
11

5/6 - Quý Sửu
12

6/6 - Giáp Dần
13

7/6 - Ất Mão
14

8/6 - Bính Thìn
15

9/6 - Đinh Tỵ
16

10/6 - Mậu Ngọ
17

11/6 - Kỷ Mùi
18

12/6 - Canh Thân
19

13/6 - Tân Dậu
20

14/6 - Nhâm Tuất
21

15/6 - Quý Hợi
22

16/6 - Giáp Tý
23

17/6 - Ất Sửu
24

18/6 - Bính Dần
25

19/6 - Đinh Mão
26

20/6 - Mậu Thìn
27

21/6 - Kỷ Tỵ
28

22/6 - Canh Ngọ
29

23/6 - Tân Mùi
30

24/6 - Nhâm Thân
31

25/6 - Quý Dậu

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

26/6 - Giáp Tuất
2

27/6 - Ất Hợi
3

28/6 - Bính Tý
4

29/6 - Đinh Sửu
5

1/7 - Mậu Dần
6

2/7 - Kỷ Mão
7

3/7 - Canh Thìn
8

4/7 - Tân Tỵ
9

5/7 - Nhâm Ngọ
10

6/7 - Quý Mùi
11

7/7 - Giáp Thân
12

8/7 - Ất Dậu
13

9/7 - Bính Tuất
14

10/7 - Đinh Hợi
15

11/7 - Mậu Tý
16

12/7 - Kỷ Sửu
17

13/7 - Canh Dần
18

14/7 - Tân Mão
19

15/7 - Nhâm Thìn
20

16/7 - Quý Tỵ
21

17/7 - Giáp Ngọ
22

18/7 - Ất Mùi
23

19/7 - Bính Thân
24

20/7 - Đinh Dậu
25

21/7 - Mậu Tuất
26

22/7 - Kỷ Hợi
27

23/7 - Canh Tý
28

24/7 - Tân Sửu
29

25/7 - Nhâm Dần
30

26/7 - Quý Mão
31

27/7 - Giáp Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

28/7 - Ất Tỵ
2

29/7 - Bính Ngọ
3

30/7 - Đinh Mùi
4

1/8 - Mậu Thân
5

2/8 - Kỷ Dậu
6

3/8 - Canh Tuất
7

4/8 - Tân Hợi
8

5/8 - Nhâm Tý
9

6/8 - Quý Sửu
10

7/8 - Giáp Dần
11

8/8 - Ất Mão
12

9/8 - Bính Thìn
13

10/8 - Đinh Tỵ
14

11/8 - Mậu Ngọ
15

12/8 - Kỷ Mùi
16

13/8 - Canh Thân
17

14/8 - Tân Dậu
18

15/8 - Nhâm Tuất
19

16/8 - Quý Hợi
20

17/8 - Giáp Tý
21

18/8 - Ất Sửu
22

19/8 - Bính Dần
23

20/8 - Đinh Mão
24

21/8 - Mậu Thìn
25

22/8 - Kỷ Tỵ
26

23/8 - Canh Ngọ
27

24/8 - Tân Mùi
28

25/8 - Nhâm Thân
29

26/8 - Quý Dậu
30

27/8 - Giáp Tuất
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

28/8 - Ất Hợi
2

29/8 - Bính Tý
3

1/9 - Đinh Sửu
4

2/9 - Mậu Dần
5

3/9 - Kỷ Mão
6

4/9 - Canh Thìn
7

5/9 - Tân Tỵ
8

6/9 - Nhâm Ngọ
9

7/9 - Quý Mùi
10

8/9 - Giáp Thân
11

9/9 - Ất Dậu
12

10/9 - Bính Tuất
13

11/9 - Đinh Hợi
14

12/9 - Mậu Tý
15

13/9 - Kỷ Sửu
16

14/9 - Canh Dần
17

15/9 - Tân Mão
18

16/9 - Nhâm Thìn
19

17/9 - Quý Tỵ
20

18/9 - Giáp Ngọ
21

19/9 - Ất Mùi
22

20/9 - Bính Thân
23

21/9 - Đinh Dậu
24

22/9 - Mậu Tuất
25

23/9 - Kỷ Hợi
26

24/9 - Canh Tý
27

25/9 - Tân Sửu
28

26/9 - Nhâm Dần
29

27/9 - Quý Mão
30

28/9 - Giáp Thìn
31

29/9 - Ất Tỵ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

30/9 - Bính Ngọ
2

1/10 - Đinh Mùi
3

2/10 - Mậu Thân
4

3/10 - Kỷ Dậu
5

4/10 - Canh Tuất
6

5/10 - Tân Hợi
7

6/10 - Nhâm Tý
8

7/10 - Quý Sửu
9

8/10 - Giáp Dần
10

9/10 - Ất Mão
11

10/10 - Bính Thìn
12

11/10 - Đinh Tỵ
13

12/10 - Mậu Ngọ
14

13/10 - Kỷ Mùi
15

14/10 - Canh Thân
16

15/10 - Tân Dậu
17

16/10 - Nhâm Tuất
18

17/10 - Quý Hợi
19

18/10 - Giáp Tý
20

19/10 - Ất Sửu
21

20/10 - Bính Dần
22

21/10 - Đinh Mão
23

22/10 - Mậu Thìn
24

23/10 - Kỷ Tỵ
25

24/10 - Canh Ngọ
26

25/10 - Tân Mùi
27

26/10 - Nhâm Thân
28

27/10 - Quý Dậu
29

28/10 - Giáp Tuất
30

29/10 - Ất Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2157

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

30/10 - Bính Tý
2

1/11 - Đinh Sửu
3

2/11 - Mậu Dần
4

3/11 - Kỷ Mão
5

4/11 - Canh Thìn
6

5/11 - Tân Tỵ
7

6/11 - Nhâm Ngọ
8

7/11 - Quý Mùi
9

8/11 - Giáp Thân
10

9/11 - Ất Dậu
11

10/11 - Bính Tuất
12

11/11 - Đinh Hợi
13

12/11 - Mậu Tý
14

13/11 - Kỷ Sửu
15

14/11 - Canh Dần
16

15/11 - Tân Mão
17

16/11 - Nhâm Thìn
18

17/11 - Quý Tỵ
19

18/11 - Giáp Ngọ
20

19/11 - Ất Mùi
21

20/11 - Bính Thân
22

21/11 - Đinh Dậu
23

22/11 - Mậu Tuất
24

23/11 - Kỷ Hợi
25

24/11 - Canh Tý
26

25/11 - Tân Sửu
27

26/11 - Nhâm Dần
28

27/11 - Quý Mão
29

28/11 - Giáp Thìn
30

29/11 - Ất Tỵ
31

30/11 - Bính Ngọ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.