Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2161 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2161 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2161 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2161

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

6/12 - Quý Hợi
2

7/12 - Giáp Tý
3

8/12 - Ất Sửu
4

9/12 - Bính Dần
5

10/12 - Đinh Mão
6

11/12 - Mậu Thìn
7

12/12 - Kỷ Tỵ
8

13/12 - Canh Ngọ
9

14/12 - Tân Mùi
10

15/12 - Nhâm Thân
11

16/12 - Quý Dậu
12

17/12 - Giáp Tuất
13

18/12 - Ất Hợi
14

19/12 - Bính Tý
15

20/12 - Đinh Sửu
16

21/12 - Mậu Dần
17

22/12 - Kỷ Mão
18

23/12 - Canh Thìn
19

24/12 - Tân Tỵ
20

25/12 - Nhâm Ngọ
21

26/12 - Quý Mùi
22

27/12 - Giáp Thân
23

28/12 - Ất Dậu
24

29/12 - Bính Tuất
25

30/12 - Đinh Hợi
26

1/1 - Mậu Tý
27

2/1 - Kỷ Sửu
28

3/1 - Canh Dần
29

4/1 - Tân Mão
30

5/1 - Nhâm Thìn
31

6/1 - Quý Tỵ
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

7/1 - Giáp Ngọ
2

8/1 - Ất Mùi
3

9/1 - Bính Thân
4

10/1 - Đinh Dậu
5

11/1 - Mậu Tuất
6

12/1 - Kỷ Hợi
7

13/1 - Canh Tý
8

14/1 - Tân Sửu
9

15/1 - Nhâm Dần
10

16/1 - Quý Mão
11

17/1 - Giáp Thìn
12

18/1 - Ất Tỵ
13

19/1 - Bính Ngọ
14

20/1 - Đinh Mùi
15

21/1 - Mậu Thân
16

22/1 - Kỷ Dậu
17

23/1 - Canh Tuất
18

24/1 - Tân Hợi
19

25/1 - Nhâm Tý
20

26/1 - Quý Sửu
21

27/1 - Giáp Dần
22

28/1 - Ất Mão
23

29/1 - Bính Thìn
24

30/1 - Đinh Tỵ
25

1/2 - Mậu Ngọ
26

2/2 - Kỷ Mùi
27

3/2 - Canh Thân
28

4/2 - Tân Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

5/2 - Nhâm Tuất
2

6/2 - Quý Hợi
3

7/2 - Giáp Tý
4

8/2 - Ất Sửu
5

9/2 - Bính Dần
6

10/2 - Đinh Mão
7

11/2 - Mậu Thìn
8

12/2 - Kỷ Tỵ
9

13/2 - Canh Ngọ
10

14/2 - Tân Mùi
11

15/2 - Nhâm Thân
12

16/2 - Quý Dậu
13

17/2 - Giáp Tuất
14

18/2 - Ất Hợi
15

19/2 - Bính Tý
16

20/2 - Đinh Sửu
17

21/2 - Mậu Dần
18

22/2 - Kỷ Mão
19

23/2 - Canh Thìn
20

24/2 - Tân Tỵ
21

25/2 - Nhâm Ngọ
22

26/2 - Quý Mùi
23

27/2 - Giáp Thân
24

28/2 - Ất Dậu
25

29/2 - Bính Tuất
26

30/2 - Đinh Hợi
27

1/3 - Mậu Tý
28

2/3 - Kỷ Sửu
29

3/3 - Canh Dần
30

4/3 - Tân Mão
31

5/3 - Nhâm Thìn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

6/3 - Quý Tỵ
2

7/3 - Giáp Ngọ
3

8/3 - Ất Mùi
4

9/3 - Bính Thân
5

10/3 - Đinh Dậu
6

11/3 - Mậu Tuất
7

12/3 - Kỷ Hợi
8

13/3 - Canh Tý
9

14/3 - Tân Sửu
10

15/3 - Nhâm Dần
11

16/3 - Quý Mão
12

17/3 - Giáp Thìn
13

18/3 - Ất Tỵ
14

19/3 - Bính Ngọ
15

20/3 - Đinh Mùi
16

21/3 - Mậu Thân
17

22/3 - Kỷ Dậu
18

23/3 - Canh Tuất
19

24/3 - Tân Hợi
20

25/3 - Nhâm Tý
21

26/3 - Quý Sửu
22

27/3 - Giáp Dần
23

28/3 - Ất Mão
24

29/3 - Bính Thìn
25

1/4 - Đinh Tỵ
26

2/4 - Mậu Ngọ
27

3/4 - Kỷ Mùi
28

4/4 - Canh Thân
29

5/4 - Tân Dậu
30

6/4 - Nhâm Tuất
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

7/4 - Quý Hợi
2

8/4 - Giáp Tý
3

9/4 - Ất Sửu
4

10/4 - Bính Dần
5

11/4 - Đinh Mão
6

12/4 - Mậu Thìn
7

13/4 - Kỷ Tỵ
8

14/4 - Canh Ngọ
9

15/4 - Tân Mùi
10

16/4 - Nhâm Thân
11

17/4 - Quý Dậu
12

18/4 - Giáp Tuất
13

19/4 - Ất Hợi
14

20/4 - Bính Tý
15

21/4 - Đinh Sửu
16

22/4 - Mậu Dần
17

23/4 - Kỷ Mão
18

24/4 - Canh Thìn
19

25/4 - Tân Tỵ
20

26/4 - Nhâm Ngọ
21

27/4 - Quý Mùi
22

28/4 - Giáp Thân
23

29/4 - Ất Dậu
24

30/4 - Bính Tuất
25

1/5 - Đinh Hợi
26

2/5 - Mậu Tý
27

3/5 - Kỷ Sửu
28

4/5 - Canh Dần
29

5/5 - Tân Mão
30

6/5 - Nhâm Thìn
31

7/5 - Quý Tỵ

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

8/5 - Giáp Ngọ
2

9/5 - Ất Mùi
3

10/5 - Bính Thân
4

11/5 - Đinh Dậu
5

12/5 - Mậu Tuất
6

13/5 - Kỷ Hợi
7

14/5 - Canh Tý
8

15/5 - Tân Sửu
9

16/5 - Nhâm Dần
10

17/5 - Quý Mão
11

18/5 - Giáp Thìn
12

19/5 - Ất Tỵ
13

20/5 - Bính Ngọ
14

21/5 - Đinh Mùi
15

22/5 - Mậu Thân
16

23/5 - Kỷ Dậu
17

24/5 - Canh Tuất
18

25/5 - Tân Hợi
19

26/5 - Nhâm Tý
20

27/5 - Quý Sửu
21

28/5 - Giáp Dần
22

29/5 - Ất Mão
23

1/6 - Bính Thìn
24

2/6 - Đinh Tỵ
25

3/6 - Mậu Ngọ
26

4/6 - Kỷ Mùi
27

5/6 - Canh Thân
28

6/6 - Tân Dậu
29

7/6 - Nhâm Tuất
30

8/6 - Quý Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

9/6 - Giáp Tý
2

10/6 - Ất Sửu
3

11/6 - Bính Dần
4

12/6 - Đinh Mão
5

13/6 - Mậu Thìn
6

14/6 - Kỷ Tỵ
7

15/6 - Canh Ngọ
8

16/6 - Tân Mùi
9

17/6 - Nhâm Thân
10

18/6 - Quý Dậu
11

19/6 - Giáp Tuất
12

20/6 - Ất Hợi
13

21/6 - Bính Tý
14

22/6 - Đinh Sửu
15

23/6 - Mậu Dần
16

24/6 - Kỷ Mão
17

25/6 - Canh Thìn
18

26/6 - Tân Tỵ
19

27/6 - Nhâm Ngọ
20

28/6 - Quý Mùi
21

29/6 - Giáp Thân
22

30/6 - Ất Dậu
23

1/6 - Bính Tuất
24

2/6 - Đinh Hợi
25

3/6 - Mậu Tý
26

4/6 - Kỷ Sửu
27

5/6 - Canh Dần
28

6/6 - Tân Mão
29

7/6 - Nhâm Thìn
30

8/6 - Quý Tỵ
31

9/6 - Giáp Ngọ
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

10/6 - Ất Mùi
2

11/6 - Bính Thân
3

12/6 - Đinh Dậu
4

13/6 - Mậu Tuất
5

14/6 - Kỷ Hợi
6

15/6 - Canh Tý
7

16/6 - Tân Sửu
8

17/6 - Nhâm Dần
9

18/6 - Quý Mão
10

19/6 - Giáp Thìn
11

20/6 - Ất Tỵ
12

21/6 - Bính Ngọ
13

22/6 - Đinh Mùi
14

23/6 - Mậu Thân
15

24/6 - Kỷ Dậu
16

25/6 - Canh Tuất
17

26/6 - Tân Hợi
18

27/6 - Nhâm Tý
19

28/6 - Quý Sửu
20

29/6 - Giáp Dần
21

1/7 - Ất Mão
22

2/7 - Bính Thìn
23

3/7 - Đinh Tỵ
24

4/7 - Mậu Ngọ
25

5/7 - Kỷ Mùi
26

6/7 - Canh Thân
27

7/7 - Tân Dậu
28

8/7 - Nhâm Tuất
29

9/7 - Quý Hợi
30

10/7 - Giáp Tý
31

11/7 - Ất Sửu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

12/7 - Bính Dần
2

13/7 - Đinh Mão
3

14/7 - Mậu Thìn
4

15/7 - Kỷ Tỵ
5

16/7 - Canh Ngọ
6

17/7 - Tân Mùi
7

18/7 - Nhâm Thân
8

19/7 - Quý Dậu
9

20/7 - Giáp Tuất
10

21/7 - Ất Hợi
11

22/7 - Bính Tý
12

23/7 - Đinh Sửu
13

24/7 - Mậu Dần
14

25/7 - Kỷ Mão
15

26/7 - Canh Thìn
16

27/7 - Tân Tỵ
17

28/7 - Nhâm Ngọ
18

29/7 - Quý Mùi
19

1/8 - Giáp Thân
20

2/8 - Ất Dậu
21

3/8 - Bính Tuất
22

4/8 - Đinh Hợi
23

5/8 - Mậu Tý
24

6/8 - Kỷ Sửu
25

7/8 - Canh Dần
26

8/8 - Tân Mão
27

9/8 - Nhâm Thìn
28

10/8 - Quý Tỵ
29

11/8 - Giáp Ngọ
30

12/8 - Ất Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

13/8 - Bính Thân
2

14/8 - Đinh Dậu
3

15/8 - Mậu Tuất
4

16/8 - Kỷ Hợi
5

17/8 - Canh Tý
6

18/8 - Tân Sửu
7

19/8 - Nhâm Dần
8

20/8 - Quý Mão
9

21/8 - Giáp Thìn
10

22/8 - Ất Tỵ
11

23/8 - Bính Ngọ
12

24/8 - Đinh Mùi
13

25/8 - Mậu Thân
14

26/8 - Kỷ Dậu
15

27/8 - Canh Tuất
16

28/8 - Tân Hợi
17

29/8 - Nhâm Tý
18

30/8 - Quý Sửu
19

1/9 - Giáp Dần
20

2/9 - Ất Mão
21

3/9 - Bính Thìn
22

4/9 - Đinh Tỵ
23

5/9 - Mậu Ngọ
24

6/9 - Kỷ Mùi
25

7/9 - Canh Thân
26

8/9 - Tân Dậu
27

9/9 - Nhâm Tuất
28

10/9 - Quý Hợi
29

11/9 - Giáp Tý
30

12/9 - Ất Sửu
31

13/9 - Bính Dần
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

14/9 - Đinh Mão
2

15/9 - Mậu Thìn
3

16/9 - Kỷ Tỵ
4

17/9 - Canh Ngọ
5

18/9 - Tân Mùi
6

19/9 - Nhâm Thân
7

20/9 - Quý Dậu
8

21/9 - Giáp Tuất
9

22/9 - Ất Hợi
10

23/9 - Bính Tý
11

24/9 - Đinh Sửu
12

25/9 - Mậu Dần
13

26/9 - Kỷ Mão
14

27/9 - Canh Thìn
15

28/9 - Tân Tỵ
16

29/9 - Nhâm Ngọ
17

1/10 - Quý Mùi
18

2/10 - Giáp Thân
19

3/10 - Ất Dậu
20

4/10 - Bính Tuất
21

5/10 - Đinh Hợi
22

6/10 - Mậu Tý
23

7/10 - Kỷ Sửu
24

8/10 - Canh Dần
25

9/10 - Tân Mão
26

10/10 - Nhâm Thìn
27

11/10 - Quý Tỵ
28

12/10 - Giáp Ngọ
29

13/10 - Ất Mùi
30

14/10 - Bính Thân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2161

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

15/10 - Đinh Dậu
2

16/10 - Mậu Tuất
3

17/10 - Kỷ Hợi
4

18/10 - Canh Tý
5

19/10 - Tân Sửu
6

20/10 - Nhâm Dần
7

21/10 - Quý Mão
8

22/10 - Giáp Thìn
9

23/10 - Ất Tỵ
10

24/10 - Bính Ngọ
11

25/10 - Đinh Mùi
12

26/10 - Mậu Thân
13

27/10 - Kỷ Dậu
14

28/10 - Canh Tuất
15

29/10 - Tân Hợi
16

30/10 - Nhâm Tý
17

1/11 - Quý Sửu
18

2/11 - Giáp Dần
19

3/11 - Ất Mão
20

4/11 - Bính Thìn
21

5/11 - Đinh Tỵ
22

6/11 - Mậu Ngọ
23

7/11 - Kỷ Mùi
24

8/11 - Canh Thân
25

9/11 - Tân Dậu
26

10/11 - Nhâm Tuất
27

11/11 - Quý Hợi
28

12/11 - Giáp Tý
29

13/11 - Ất Sửu
30

14/11 - Bính Dần
31

15/11 - Đinh Mão
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.