Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2168 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2168 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2168 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2168

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

22/11 - Kỷ Hợi
2

23/11 - Canh Tý
3

24/11 - Tân Sửu
4

25/11 - Nhâm Dần
5

26/11 - Quý Mão
6

27/11 - Giáp Thìn
7

28/11 - Ất Tỵ
8

29/11 - Bính Ngọ
9

30/11 - Đinh Mùi
10

1/12 - Mậu Thân
11

2/12 - Kỷ Dậu
12

3/12 - Canh Tuất
13

4/12 - Tân Hợi
14

5/12 - Nhâm Tý
15

6/12 - Quý Sửu
16

7/12 - Giáp Dần
17

8/12 - Ất Mão
18

9/12 - Bính Thìn
19

10/12 - Đinh Tỵ
20

11/12 - Mậu Ngọ
21

12/12 - Kỷ Mùi
22

13/12 - Canh Thân
23

14/12 - Tân Dậu
24

15/12 - Nhâm Tuất
25

16/12 - Quý Hợi
26

17/12 - Giáp Tý
27

18/12 - Ất Sửu
28

19/12 - Bính Dần
29

20/12 - Đinh Mão
30

21/12 - Mậu Thìn
31

22/12 - Kỷ Tỵ

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

23/12 - Canh Ngọ
2

24/12 - Tân Mùi
3

25/12 - Nhâm Thân
4

26/12 - Quý Dậu
5

27/12 - Giáp Tuất
6

28/12 - Ất Hợi
7

29/12 - Bính Tý
8

30/12 - Đinh Sửu
9

1/1 - Mậu Dần
10

2/1 - Kỷ Mão
11

3/1 - Canh Thìn
12

4/1 - Tân Tỵ
13

5/1 - Nhâm Ngọ
14

6/1 - Quý Mùi
15

7/1 - Giáp Thân
16

8/1 - Ất Dậu
17

9/1 - Bính Tuất
18

10/1 - Đinh Hợi
19

11/1 - Mậu Tý
20

12/1 - Kỷ Sửu
21

13/1 - Canh Dần
22

14/1 - Tân Mão
23

15/1 - Nhâm Thìn
24

16/1 - Quý Tỵ
25

17/1 - Giáp Ngọ
26

18/1 - Ất Mùi
27

19/1 - Bính Thân
28

20/1 - Đinh Dậu
29

21/1 - Mậu Tuất
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

22/1 - Kỷ Hợi
2

23/1 - Canh Tý
3

24/1 - Tân Sửu
4

25/1 - Nhâm Dần
5

26/1 - Quý Mão
6

27/1 - Giáp Thìn
7

28/1 - Ất Tỵ
8

29/1 - Bính Ngọ
9

30/1 - Đinh Mùi
10

1/2 - Mậu Thân
11

2/2 - Kỷ Dậu
12

3/2 - Canh Tuất
13

4/2 - Tân Hợi
14

5/2 - Nhâm Tý
15

6/2 - Quý Sửu
16

7/2 - Giáp Dần
17

8/2 - Ất Mão
18

9/2 - Bính Thìn
19

10/2 - Đinh Tỵ
20

11/2 - Mậu Ngọ
21

12/2 - Kỷ Mùi
22

13/2 - Canh Thân
23

14/2 - Tân Dậu
24

15/2 - Nhâm Tuất
25

16/2 - Quý Hợi
26

17/2 - Giáp Tý
27

18/2 - Ất Sửu
28

19/2 - Bính Dần
29

20/2 - Đinh Mão
30

21/2 - Mậu Thìn
31

22/2 - Kỷ Tỵ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

23/2 - Canh Ngọ
2

24/2 - Tân Mùi
3

25/2 - Nhâm Thân
4

26/2 - Quý Dậu
5

27/2 - Giáp Tuất
6

28/2 - Ất Hợi
7

29/2 - Bính Tý
8

1/3 - Đinh Sửu
9

2/3 - Mậu Dần
10

3/3 - Kỷ Mão
11

4/3 - Canh Thìn
12

5/3 - Tân Tỵ
13

6/3 - Nhâm Ngọ
14

7/3 - Quý Mùi
15

8/3 - Giáp Thân
16

9/3 - Ất Dậu
17

10/3 - Bính Tuất
18

11/3 - Đinh Hợi
19

12/3 - Mậu Tý
20

13/3 - Kỷ Sửu
21

14/3 - Canh Dần
22

15/3 - Tân Mão
23

16/3 - Nhâm Thìn
24

17/3 - Quý Tỵ
25

18/3 - Giáp Ngọ
26

19/3 - Ất Mùi
27

20/3 - Bính Thân
28

21/3 - Đinh Dậu
29

22/3 - Mậu Tuất
30

23/3 - Kỷ Hợi
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

24/3 - Canh Tý
2

25/3 - Tân Sửu
3

26/3 - Nhâm Dần
4

27/3 - Quý Mão
5

28/3 - Giáp Thìn
6

29/3 - Ất Tỵ
7

1/4 - Bính Ngọ
8

2/4 - Đinh Mùi
9

3/4 - Mậu Thân
10

4/4 - Kỷ Dậu
11

5/4 - Canh Tuất
12

6/4 - Tân Hợi
13

7/4 - Nhâm Tý
14

8/4 - Quý Sửu
15

9/4 - Giáp Dần
16

10/4 - Ất Mão
17

11/4 - Bính Thìn
18

12/4 - Đinh Tỵ
19

13/4 - Mậu Ngọ
20

14/4 - Kỷ Mùi
21

15/4 - Canh Thân
22

16/4 - Tân Dậu
23

17/4 - Nhâm Tuất
24

18/4 - Quý Hợi
25

19/4 - Giáp Tý
26

20/4 - Ất Sửu
27

21/4 - Bính Dần
28

22/4 - Đinh Mão
29

23/4 - Mậu Thìn
30

24/4 - Kỷ Tỵ
31

25/4 - Canh Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

26/4 - Tân Mùi
2

27/4 - Nhâm Thân
3

28/4 - Quý Dậu
4

29/4 - Giáp Tuất
5

30/4 - Ất Hợi
6

1/5 - Bính Tý
7

2/5 - Đinh Sửu
8

3/5 - Mậu Dần
9

4/5 - Kỷ Mão
10

5/5 - Canh Thìn
11

6/5 - Tân Tỵ
12

7/5 - Nhâm Ngọ
13

8/5 - Quý Mùi
14

9/5 - Giáp Thân
15

10/5 - Ất Dậu
16

11/5 - Bính Tuất
17

12/5 - Đinh Hợi
18

13/5 - Mậu Tý
19

14/5 - Kỷ Sửu
20

15/5 - Canh Dần
21

16/5 - Tân Mão
22

17/5 - Nhâm Thìn
23

18/5 - Quý Tỵ
24

19/5 - Giáp Ngọ
25

20/5 - Ất Mùi
26

21/5 - Bính Thân
27

22/5 - Đinh Dậu
28

23/5 - Mậu Tuất
29

24/5 - Kỷ Hợi
30

25/5 - Canh Tý
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

26/5 - Tân Sửu
2

27/5 - Nhâm Dần
3

28/5 - Quý Mão
4

29/5 - Giáp Thìn
5

1/6 - Ất Tỵ
6

2/6 - Bính Ngọ
7

3/6 - Đinh Mùi
8

4/6 - Mậu Thân
9

5/6 - Kỷ Dậu
10

6/6 - Canh Tuất
11

7/6 - Tân Hợi
12

8/6 - Nhâm Tý
13

9/6 - Quý Sửu
14

10/6 - Giáp Dần
15

11/6 - Ất Mão
16

12/6 - Bính Thìn
17

13/6 - Đinh Tỵ
18

14/6 - Mậu Ngọ
19

15/6 - Kỷ Mùi
20

16/6 - Canh Thân
21

17/6 - Tân Dậu
22

18/6 - Nhâm Tuất
23

19/6 - Quý Hợi
24

20/6 - Giáp Tý
25

21/6 - Ất Sửu
26

22/6 - Bính Dần
27

23/6 - Đinh Mão
28

24/6 - Mậu Thìn
29

25/6 - Kỷ Tỵ
30

26/6 - Canh Ngọ
31

27/6 - Tân Mùi

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

28/6 - Nhâm Thân
2

29/6 - Quý Dậu
3

1/7 - Giáp Tuất
4

2/7 - Ất Hợi
5

3/7 - Bính Tý
6

4/7 - Đinh Sửu
7

5/7 - Mậu Dần
8

6/7 - Kỷ Mão
9

7/7 - Canh Thìn
10

8/7 - Tân Tỵ
11

9/7 - Nhâm Ngọ
12

10/7 - Quý Mùi
13

11/7 - Giáp Thân
14

12/7 - Ất Dậu
15

13/7 - Bính Tuất
16

14/7 - Đinh Hợi
17

15/7 - Mậu Tý
18

16/7 - Kỷ Sửu
19

17/7 - Canh Dần
20

18/7 - Tân Mão
21

19/7 - Nhâm Thìn
22

20/7 - Quý Tỵ
23

21/7 - Giáp Ngọ
24

22/7 - Ất Mùi
25

23/7 - Bính Thân
26

24/7 - Đinh Dậu
27

25/7 - Mậu Tuất
28

26/7 - Kỷ Hợi
29

27/7 - Canh Tý
30

28/7 - Tân Sửu
31

29/7 - Nhâm Dần
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

30/7 - Quý Mão
2

1/8 - Giáp Thìn
3

2/8 - Ất Tỵ
4

3/8 - Bính Ngọ
5

4/8 - Đinh Mùi
6

5/8 - Mậu Thân
7

6/8 - Kỷ Dậu
8

7/8 - Canh Tuất
9

8/8 - Tân Hợi
10

9/8 - Nhâm Tý
11

10/8 - Quý Sửu
12

11/8 - Giáp Dần
13

12/8 - Ất Mão
14

13/8 - Bính Thìn
15

14/8 - Đinh Tỵ
16

15/8 - Mậu Ngọ
17

16/8 - Kỷ Mùi
18

17/8 - Canh Thân
19

18/8 - Tân Dậu
20

19/8 - Nhâm Tuất
21

20/8 - Quý Hợi
22

21/8 - Giáp Tý
23

22/8 - Ất Sửu
24

23/8 - Bính Dần
25

24/8 - Đinh Mão
26

25/8 - Mậu Thìn
27

26/8 - Kỷ Tỵ
28

27/8 - Canh Ngọ
29

28/8 - Tân Mùi
30

29/8 - Nhâm Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

1/9 - Quý Dậu
2

2/9 - Giáp Tuất
3

3/9 - Ất Hợi
4

4/9 - Bính Tý
5

5/9 - Đinh Sửu
6

6/9 - Mậu Dần
7

7/9 - Kỷ Mão
8

8/9 - Canh Thìn
9

9/9 - Tân Tỵ
10

10/9 - Nhâm Ngọ
11

11/9 - Quý Mùi
12

12/9 - Giáp Thân
13

13/9 - Ất Dậu
14

14/9 - Bính Tuất
15

15/9 - Đinh Hợi
16

16/9 - Mậu Tý
17

17/9 - Kỷ Sửu
18

18/9 - Canh Dần
19

19/9 - Tân Mão
20

20/9 - Nhâm Thìn
21

21/9 - Quý Tỵ
22

22/9 - Giáp Ngọ
23

23/9 - Ất Mùi
24

24/9 - Bính Thân
25

25/9 - Đinh Dậu
26

26/9 - Mậu Tuất
27

27/9 - Kỷ Hợi
28

28/9 - Canh Tý
29

29/9 - Tân Sửu
30

30/9 - Nhâm Dần
31

1/10 - Quý Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

2/10 - Giáp Thìn
2

3/10 - Ất Tỵ
3

4/10 - Bính Ngọ
4

5/10 - Đinh Mùi
5

6/10 - Mậu Thân
6

7/10 - Kỷ Dậu
7

8/10 - Canh Tuất
8

9/10 - Tân Hợi
9

10/10 - Nhâm Tý
10

11/10 - Quý Sửu
11

12/10 - Giáp Dần
12

13/10 - Ất Mão
13

14/10 - Bính Thìn
14

15/10 - Đinh Tỵ
15

16/10 - Mậu Ngọ
16

17/10 - Kỷ Mùi
17

18/10 - Canh Thân
18

19/10 - Tân Dậu
19

20/10 - Nhâm Tuất
20

21/10 - Quý Hợi
21

22/10 - Giáp Tý
22

23/10 - Ất Sửu
23

24/10 - Bính Dần
24

25/10 - Đinh Mão
25

26/10 - Mậu Thìn
26

27/10 - Kỷ Tỵ
27

28/10 - Canh Ngọ
28

29/10 - Tân Mùi
29

1/11 - Nhâm Thân
30

2/11 - Quý Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2168

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

3/11 - Giáp Tuất
2

4/11 - Ất Hợi
3

5/11 - Bính Tý
4

6/11 - Đinh Sửu
5

7/11 - Mậu Dần
6

8/11 - Kỷ Mão
7

9/11 - Canh Thìn
8

10/11 - Tân Tỵ
9

11/11 - Nhâm Ngọ
10

12/11 - Quý Mùi
11

13/11 - Giáp Thân
12

14/11 - Ất Dậu
13

15/11 - Bính Tuất
14

16/11 - Đinh Hợi
15

17/11 - Mậu Tý
16

18/11 - Kỷ Sửu
17

19/11 - Canh Dần
18

20/11 - Tân Mão
19

21/11 - Nhâm Thìn
20

22/11 - Quý Tỵ
21

23/11 - Giáp Ngọ
22

24/11 - Ất Mùi
23

25/11 - Bính Thân
24

26/11 - Đinh Dậu
25

27/11 - Mậu Tuất
26

28/11 - Kỷ Hợi
27

29/11 - Canh Tý
28

30/11 - Tân Sửu
29

1/12 - Nhâm Dần
30

2/12 - Quý Mão
31

3/12 - Giáp Thìn
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.