Phong Thủy Số Mệnh

Lịch Vạn Niên Năm 2179 - Phong Thủy Số Mệnh

LỊCH VẠN NIÊN năm 2179 được Phong Thủy Số Mệnh luận đoán chi tiết. Thông tin lịch vạn niên năm 2179 theo từng ngày, theo tháng và cả năm. Tra cứu thông tin về các ngày tốt xấu, hợp làm những công việc gì?

Tra cứu "LỊCH VẠN NIÊN", xem lịch âm dương hôm nay chính xác và chi tiết nhất. Xem ngày là tốt hay xấu, các giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo trong ngày hôm nay và cùng rất nhiều thông tin hữu ích được Phong Thủy Số Mệnh chúng tôi chia sẻ qua bài viết này.

Nếu bạn thấy tra cứu LỊCH VẠN NIÊN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?

 

1. Lịch vạn niên 12 tháng trong năm 2179

Lịch vạn niên tháng 1 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

24/11 - Đinh Dậu
2

25/11 - Mậu Tuất
3

26/11 - Kỷ Hợi
4

27/11 - Canh Tý
5

28/11 - Tân Sửu
6

29/11 - Nhâm Dần
7

30/11 - Quý Mão
8

1/12 - Giáp Thìn
9

2/12 - Ất Tỵ
10

3/12 - Bính Ngọ
11

4/12 - Đinh Mùi
12

5/12 - Mậu Thân
13

6/12 - Kỷ Dậu
14

7/12 - Canh Tuất
15

8/12 - Tân Hợi
16

9/12 - Nhâm Tý
17

10/12 - Quý Sửu
18

11/12 - Giáp Dần
19

12/12 - Ất Mão
20

13/12 - Bính Thìn
21

14/12 - Đinh Tỵ
22

15/12 - Mậu Ngọ
23

16/12 - Kỷ Mùi
24

17/12 - Canh Thân
25

18/12 - Tân Dậu
26

19/12 - Nhâm Tuất
27

20/12 - Quý Hợi
28

21/12 - Giáp Tý
29

22/12 - Ất Sửu
30

23/12 - Bính Dần
31

24/12 - Đinh Mão

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 2 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

25/12 - Mậu Thìn
2

26/12 - Kỷ Tỵ
3

27/12 - Canh Ngọ
4

28/12 - Tân Mùi
5

29/12 - Nhâm Thân
6

30/12 - Quý Dậu
7

1/1 - Giáp Tuất
8

2/1 - Ất Hợi
9

3/1 - Bính Tý
10

4/1 - Đinh Sửu
11

5/1 - Mậu Dần
12

6/1 - Kỷ Mão
13

7/1 - Canh Thìn
14

8/1 - Tân Tỵ
15

9/1 - Nhâm Ngọ
16

10/1 - Quý Mùi
17

11/1 - Giáp Thân
18

12/1 - Ất Dậu
19

13/1 - Bính Tuất
20

14/1 - Đinh Hợi
21

15/1 - Mậu Tý
22

16/1 - Kỷ Sửu
23

17/1 - Canh Dần
24

18/1 - Tân Mão
25

19/1 - Nhâm Thìn
26

20/1 - Quý Tỵ
27

21/1 - Giáp Ngọ
28

22/1 - Ất Mùi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 3 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

23/1 - Bính Thân
2

24/1 - Đinh Dậu
3

25/1 - Mậu Tuất
4

26/1 - Kỷ Hợi
5

27/1 - Canh Tý
6

28/1 - Tân Sửu
7

29/1 - Nhâm Dần
8

1/2 - Quý Mão
9

2/2 - Giáp Thìn
10

3/2 - Ất Tỵ
11

4/2 - Bính Ngọ
12

5/2 - Đinh Mùi
13

6/2 - Mậu Thân
14

7/2 - Kỷ Dậu
15

8/2 - Canh Tuất
16

9/2 - Tân Hợi
17

10/2 - Nhâm Tý
18

11/2 - Quý Sửu
19

12/2 - Giáp Dần
20

13/2 - Ất Mão
21

14/2 - Bính Thìn
22

15/2 - Đinh Tỵ
23

16/2 - Mậu Ngọ
24

17/2 - Kỷ Mùi
25

18/2 - Canh Thân
26

19/2 - Tân Dậu
27

20/2 - Nhâm Tuất
28

21/2 - Quý Hợi
29

22/2 - Giáp Tý
30

23/2 - Ất Sửu
31

24/2 - Bính Dần
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 4 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

25/2 - Đinh Mão
2

26/2 - Mậu Thìn
3

27/2 - Kỷ Tỵ
4

28/2 - Canh Ngọ
5

29/2 - Tân Mùi
6

30/2 - Nhâm Thân
7

1/3 - Quý Dậu
8

2/3 - Giáp Tuất
9

3/3 - Ất Hợi
10

4/3 - Bính Tý
11

5/3 - Đinh Sửu
12

6/3 - Mậu Dần
13

7/3 - Kỷ Mão
14

8/3 - Canh Thìn
15

9/3 - Tân Tỵ
16

10/3 - Nhâm Ngọ
17

11/3 - Quý Mùi
18

12/3 - Giáp Thân
19

13/3 - Ất Dậu
20

14/3 - Bính Tuất
21

15/3 - Đinh Hợi
22

16/3 - Mậu Tý
23

17/3 - Kỷ Sửu
24

18/3 - Canh Dần
25

19/3 - Tân Mão
26

20/3 - Nhâm Thìn
27

21/3 - Quý Tỵ
28

22/3 - Giáp Ngọ
29

23/3 - Ất Mùi
30

24/3 - Bính Thân
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 5 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

25/3 - Đinh Dậu
2

26/3 - Mậu Tuất
3

27/3 - Kỷ Hợi
4

28/3 - Canh Tý
5

29/3 - Tân Sửu
6

30/3 - Nhâm Dần
7

1/4 - Quý Mão
8

2/4 - Giáp Thìn
9

3/4 - Ất Tỵ
10

4/4 - Bính Ngọ
11

5/4 - Đinh Mùi
12

6/4 - Mậu Thân
13

7/4 - Kỷ Dậu
14

8/4 - Canh Tuất
15

9/4 - Tân Hợi
16

10/4 - Nhâm Tý
17

11/4 - Quý Sửu
18

12/4 - Giáp Dần
19

13/4 - Ất Mão
20

14/4 - Bính Thìn
21

15/4 - Đinh Tỵ
22

16/4 - Mậu Ngọ
23

17/4 - Kỷ Mùi
24

18/4 - Canh Thân
25

19/4 - Tân Dậu
26

20/4 - Nhâm Tuất
27

21/4 - Quý Hợi
28

22/4 - Giáp Tý
29

23/4 - Ất Sửu
30

24/4 - Bính Dần
31

25/4 - Đinh Mão
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 6 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
1

26/4 - Mậu Thìn
2

27/4 - Kỷ Tỵ
3

28/4 - Canh Ngọ
4

29/4 - Tân Mùi
5

1/5 - Nhâm Thân
6

2/5 - Quý Dậu
7

3/5 - Giáp Tuất
8

4/5 - Ất Hợi
9

5/5 - Bính Tý
10

6/5 - Đinh Sửu
11

7/5 - Mậu Dần
12

8/5 - Kỷ Mão
13

9/5 - Canh Thìn
14

10/5 - Tân Tỵ
15

11/5 - Nhâm Ngọ
16

12/5 - Quý Mùi
17

13/5 - Giáp Thân
18

14/5 - Ất Dậu
19

15/5 - Bính Tuất
20

16/5 - Đinh Hợi
21

17/5 - Mậu Tý
22

18/5 - Kỷ Sửu
23

19/5 - Canh Dần
24

20/5 - Tân Mão
25

21/5 - Nhâm Thìn
26

22/5 - Quý Tỵ
27

23/5 - Giáp Ngọ
28

24/5 - Ất Mùi
29

25/5 - Bính Thân
30

26/5 - Đinh Dậu
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 7 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
1

27/5 - Mậu Tuất
2

28/5 - Kỷ Hợi
3

29/5 - Canh Tý
4

30/5 - Tân Sửu
5

1/6 - Nhâm Dần
6

2/6 - Quý Mão
7

3/6 - Giáp Thìn
8

4/6 - Ất Tỵ
9

5/6 - Bính Ngọ
10

6/6 - Đinh Mùi
11

7/6 - Mậu Thân
12

8/6 - Kỷ Dậu
13

9/6 - Canh Tuất
14

10/6 - Tân Hợi
15

11/6 - Nhâm Tý
16

12/6 - Quý Sửu
17

13/6 - Giáp Dần
18

14/6 - Ất Mão
19

15/6 - Bính Thìn
20

16/6 - Đinh Tỵ
21

17/6 - Mậu Ngọ
22

18/6 - Kỷ Mùi
23

19/6 - Canh Thân
24

20/6 - Tân Dậu
25

21/6 - Nhâm Tuất
26

22/6 - Quý Hợi
27

23/6 - Giáp Tý
28

24/6 - Ất Sửu
29

25/6 - Bính Dần
30

26/6 - Đinh Mão
31

27/6 - Mậu Thìn
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 8 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

28/6 - Kỷ Tỵ
2

29/6 - Canh Ngọ
3

1/7 - Tân Mùi
4

2/7 - Nhâm Thân
5

3/7 - Quý Dậu
6

4/7 - Giáp Tuất
7

5/7 - Ất Hợi
8

6/7 - Bính Tý
9

7/7 - Đinh Sửu
10

8/7 - Mậu Dần
11

9/7 - Kỷ Mão
12

10/7 - Canh Thìn
13

11/7 - Tân Tỵ
14

12/7 - Nhâm Ngọ
15

13/7 - Quý Mùi
16

14/7 - Giáp Thân
17

15/7 - Ất Dậu
18

16/7 - Bính Tuất
19

17/7 - Đinh Hợi
20

18/7 - Mậu Tý
21

19/7 - Kỷ Sửu
22

20/7 - Canh Dần
23

21/7 - Tân Mão
24

22/7 - Nhâm Thìn
25

23/7 - Quý Tỵ
26

24/7 - Giáp Ngọ
27

25/7 - Ất Mùi
28

26/7 - Bính Thân
29

27/7 - Đinh Dậu
30

28/7 - Mậu Tuất
31

29/7 - Kỷ Hợi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 9 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

1/8 - Canh Tý
2

2/8 - Tân Sửu
3

3/8 - Nhâm Dần
4

4/8 - Quý Mão
5

5/8 - Giáp Thìn
6

6/8 - Ất Tỵ
7

7/8 - Bính Ngọ
8

8/8 - Đinh Mùi
9

9/8 - Mậu Thân
10

10/8 - Kỷ Dậu
11

11/8 - Canh Tuất
12

12/8 - Tân Hợi
13

13/8 - Nhâm Tý
14

14/8 - Quý Sửu
15

15/8 - Giáp Dần
16

16/8 - Ất Mão
17

17/8 - Bính Thìn
18

18/8 - Đinh Tỵ
19

19/8 - Mậu Ngọ
20

20/8 - Kỷ Mùi
21

21/8 - Canh Thân
22

22/8 - Tân Dậu
23

23/8 - Nhâm Tuất
24

24/8 - Quý Hợi
25

25/8 - Giáp Tý
26

26/8 - Ất Sửu
27

27/8 - Bính Dần
28

28/8 - Đinh Mão
29

29/8 - Mậu Thìn
30

30/8 - Kỷ Tỵ
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 10 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
 

 
 

 
1

1/9 - Canh Ngọ
2

2/9 - Tân Mùi
3

3/9 - Nhâm Thân
4

4/9 - Quý Dậu
5

5/9 - Giáp Tuất
6

6/9 - Ất Hợi
7

7/9 - Bính Tý
8

8/9 - Đinh Sửu
9

9/9 - Mậu Dần
10

10/9 - Kỷ Mão
11

11/9 - Canh Thìn
12

12/9 - Tân Tỵ
13

13/9 - Nhâm Ngọ
14

14/9 - Quý Mùi
15

15/9 - Giáp Thân
16

16/9 - Ất Dậu
17

17/9 - Bính Tuất
18

18/9 - Đinh Hợi
19

19/9 - Mậu Tý
20

20/9 - Kỷ Sửu
21

21/9 - Canh Dần
22

22/9 - Tân Mão
23

23/9 - Nhâm Thìn
24

24/9 - Quý Tỵ
25

25/9 - Giáp Ngọ
26

26/9 - Ất Mùi
27

27/9 - Bính Thân
28

28/9 - Đinh Dậu
29

29/9 - Mậu Tuất
30

1/10 - Kỷ Hợi
31

2/10 - Canh Tý

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 11 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1

3/10 - Tân Sửu
2

4/10 - Nhâm Dần
3

5/10 - Quý Mão
4

6/10 - Giáp Thìn
5

7/10 - Ất Tỵ
6

8/10 - Bính Ngọ
7

9/10 - Đinh Mùi
8

10/10 - Mậu Thân
9

11/10 - Kỷ Dậu
10

12/10 - Canh Tuất
11

13/10 - Tân Hợi
12

14/10 - Nhâm Tý
13

15/10 - Quý Sửu
14

16/10 - Giáp Dần
15

17/10 - Ất Mão
16

18/10 - Bính Thìn
17

19/10 - Đinh Tỵ
18

20/10 - Mậu Ngọ
19

21/10 - Kỷ Mùi
20

22/10 - Canh Thân
21

23/10 - Tân Dậu
22

24/10 - Nhâm Tuất
23

25/10 - Quý Hợi
24

26/10 - Giáp Tý
25

27/10 - Ất Sửu
26

28/10 - Bính Dần
27

29/10 - Đinh Mão
28

30/10 - Mậu Thìn
29

1/11 - Kỷ Tỵ
30

2/11 - Canh Ngọ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!

Lịch vạn niên tháng 12 năm 2179

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
 

 
 

 
1

3/11 - Tân Mùi
2

4/11 - Nhâm Thân
3

5/11 - Quý Dậu
4

6/11 - Giáp Tuất
5

7/11 - Ất Hợi
6

8/11 - Bính Tý
7

9/11 - Đinh Sửu
8

10/11 - Mậu Dần
9

11/11 - Kỷ Mão
10

12/11 - Canh Thìn
11

13/11 - Tân Tỵ
12

14/11 - Nhâm Ngọ
13

15/11 - Quý Mùi
14

16/11 - Giáp Thân
15

17/11 - Ất Dậu
16

18/11 - Bính Tuất
17

19/11 - Đinh Hợi
18

20/11 - Mậu Tý
19

21/11 - Kỷ Sửu
20

22/11 - Canh Dần
21

23/11 - Tân Mão
22

24/11 - Nhâm Thìn
23

25/11 - Quý Tỵ
24

26/11 - Giáp Ngọ
25

27/11 - Ất Mùi
26

28/11 - Bính Thân
27

29/11 - Đinh Dậu
28

1/12 - Mậu Tuất
29

2/12 - Kỷ Hợi
30

3/12 - Canh Tý
31

4/12 - Tân Sửu
 

 
 

 

Ngày hoàng đạo

Ngày hắc đạo

Ghi chú: Ngày tốt sẽ chấm màu cam. Ngày xấu sẽ có chấm màu xám!


2. Lịch vạn niên hàng năm

3. Tổng kết lịch vạn niên

Phong Thủy Số Mệnh cảm ơn bạn đã theo dõi chuyên mục "LỊCH VẠN NIÊN" trên website: Phong Thủy Số Mệnh. Chúng tôi hy vọng cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về lịch vạn niên, giúp bạn có nhìn chính xác và chi tiết nhất.