Phong Thủy Số Mệnh

Luận Nam và Nữ tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào?

Thông tin gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959

Năm sinh 1959
Tuổi

Tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp tuổi nào nhất?
Kỷ Hợi 1959

Xem mệnh ngũ hành Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)
(Mệnh Mộc)
Thiên can Kỷ
Địa chi Hợi
Cung mệnh Nam cung Khôn
Nữ cung Khảm

1. Nam tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào nhất?

Kỷ Hợi 1959 Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Kỷ Hợi 1959 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp luận giải hợp tuổi
2005 - Ất Dậu - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Ất Dậu 2005
2002 - Nhâm Ngọ - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Nhâm Ngọ 2002
1996 - Bính Tý - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Bính Tý 1996
1994 - Giáp Tuất - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Giáp Tuất 1994
1987 - Đinh Mão - Nữ Mạng 8 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Đinh Mão 1987
1983 - Quý Hợi - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Quý Hợi 1983
1982 - Nhâm Tuất - Nữ Mạng 8 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Nhâm Tuất 1982
1981 - Tân Dậu - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Tân Dậu 1981
1978 - Mậu Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Mậu Ngọ 1978
1975 - Ất Mão - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Ất Mão 1975
1974 - Giáp Dần - Nữ Mạng 8 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Giáp Dần 1974
1973 - Quý Sửu - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Quý Sửu 1973
1972 - Nhâm Tý - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Nhâm Tý 1972
1967 - Đinh Mùi - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Đinh Mùi 1967
1966 - Bính Ngọ - Nữ Mạng 7 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Bính Ngọ 1966
1965 - Ất Tỵ - Nữ Mạng 6 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Ất Tỵ 1965
1964 - Giáp Thìn - Nữ Mạng 9 Nam Kỷ Hợi 1959 hợp với nữ Giáp Thìn 1964

3. Nữ tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Kỷ Hợi 1959 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp Luận giải hợp tuổi
2005 - Ất Dậu - Nam Mạng 7 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Ất Dậu 2005
1997 - Đinh Sửu - Nam Mạng 8 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Đinh Sửu 1997
1996 - Bính Tý - Nam Mạng 8 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Bính Tý 1996
1994 - Giáp Tuất - Nam Mạng 7 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Giáp Tuất 1994
1988 - Mậu Thìn - Nam Mạng 7 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Mậu Thìn 1988
1987 - Đinh Mão - Nam Mạng 9 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Đinh Mão 1987
1982 - Nhâm Tuất - Nam Mạng 6 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Nhâm Tuất 1982
1981 - Tân Dậu - Nam Mạng 6 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Tân Dậu 1981
1979 - Kỷ Mùi - Nam Mạng 9 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Kỷ Mùi 1979
1978 - Mậu Ngọ - Nam Mạng 8 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Mậu Ngọ 1978
1975 - Ất Mão - Nam Mạng 6 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Ất Mão 1975
1972 - Nhâm Tý - Nam Mạng 6 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Nhâm Tý 1972
1967 - Đinh Mùi - Nam Mạng 7 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Đinh Mùi 1967
1966 - Bính Ngọ - Nam Mạng 6 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Bính Ngọ 1966
1964 - Giáp Thìn - Nam Mạng 7 Nữ Kỷ Hợi 1959 hợp với nam Giáp Thìn 1964

Tổng kết Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào nhất?

Qua bài viết này, Phong Thủy Số Mệnh  mong rằng quý bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi sinh năm Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào. Chúc quý bạn xem tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào để kết hợp cả về công việc làm ăn lẫn tình yêu đều hòa hợp, làm ăn phát đạt, mọi sự luôn như ý.


Nếu bạn thấy XEM TUỔI HỢP NHAU tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem tuổi hợp nhau

 


Xem tuổi hợp các năm khác?

Xem tuổi