Phong Thủy Số Mệnh

Tuổi Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

Phong Thủy Số Mệnh gửi lời chào đầu tiên đến bạn

XEM TUỔI HỢP LÀM ĂN là điều cần thiết đối với người kinh doanh, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Nếu bạn chọn được những người đồng hành hợp tuổi thì sẽ nâng cao phần cát khí bổ trợ giúp bạn phát triển hơn. Nếu người đồng hành không hợp tuổi thì phần nào sẽ khắc chế bạn, kìm hãm sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Người xưa có câu “Thương trường như chiến trường”. Quả đúng là vậy, ngày nay khi mà sự cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Nếu như không kết hợp hay liên minh lại thì làm sao phát triển thành công ty lớn, cũng như cạnh tranh với các cửa hàng có thương hiệu lâu năm. Vì thế, để công việc kinh doanh hay mở cửa hàng được phát triển thì quý gia chủ cần phải tìm xem tuổi hợp làm ăn với mình.

xem tuổi hợp làm ăn

Việc xem tuổi Đinh Dậu 2017 hợp với tuổi nào để làm ăn mang lại sự hòa hợp về phong thủy, giúp cho việc hợp tác thuận lợi hơn ăn nên làm ra gặp nhiều may mắn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhâ, chủ doanh nghiệp, các chuyên gia Phong Thủy Số Mệnh của chúng tôi lập trình ra hệ thống kiểm tra danh sách các tuổi hợp làm ăn với bạn. Hãy xem chi tiết những tuổi hợp làm ăn với bạn bên dưới.

Chúc gia chủ Đinh Dậu 2017 chọn được người hợp tuổi kết hợp làm ăn chung năm 2023 thông qua công cụ xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017.


Thông tin gia chủ tuổi Đinh Dậu 2017

Năm sinh 2017
Tuổi

Tuổi Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?
Đinh Dậu 2017

Xem mệnh ngũ hành Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
(Mệnh Hỏa)
Thiên can Đinh
Địa chi Dậu
Cung mệnh Nam cung Khảm
Nữ cung Cấn

I - Tuổi Đinh Dậu 2017 nam mạng

xem tuổi hợp làm ăn nam

1. Nam Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Đinh Dậu 2017 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu từ độ tuổi 23 đến 4023. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Đinh Dậu 2017 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2002
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Họa Hại
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh

2. Nam Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn các tuổi Nữ Mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Đinh Dậu 2017 Nam mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu từ độ tuổi 1963 đến 2005. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017 NAM mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Đinh Dậu 2017 (NAM MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1995
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Tương Sinh
1988
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Tương Sinh
1979
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Tương Khắc
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Diên Niên
Tương Khắc
1973
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Lục Sát
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1964
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Lục Sát
Tương Sinh

I - Tuổi Đinh Dậu 2017 nữ mạng

xem tuổi hợp làm ăn nữ

3. Nữ Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn các tuổi Nam mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Đinh Dậu 2017 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu từ độ tuổi 1963 đến 2005. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp làm ăn với Đinh Dậu 2017 (NŨ MẠNG)
Tuổi
(Nam mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
2002
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Diên Niên
Tương Sinh
1998
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1995
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1994
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hại
Thiên Y
Tương Sinh
1989
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1986
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1980
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Sinh Khí
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1968
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Phục Vị
Bình Hòa
1964
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Họa Hại
Tương Sinh

4. Nữ Đinh Dậu 2017 hợp làm ăn các tuổi Nữ mạng

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp làm ăn với gia chủ tuổi Đinh Dậu 2017 NỮ mạng cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu từ độ tuổi 1963 đến 2005. Hãy cùng xem tuổi hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu 2017 NỮ mạng là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp làm ăn với Đinh Dậu 2017 (NỮ MẠNG)
Tuổi
(Nữ Mạng)
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2002
Tương Sinh
Tương Sinh
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1999
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Xung
Phục Vị
Bình Hòa
1991
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Thiên Y
Tương Sinh
1990
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1981
Tương Sinh
Tương Khắc
Bình Hòa
Phục Vị
Bình Hòa
1978
Bình Hòa
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1977
Tương Sinh
Bình Hòa
Tam Hợp
Ngũ Quỷ
Bình Hòa
1976
Tương Sinh
Bình Hòa
Lục Hợp
Họa Hại
Tương Sinh
1973
Tương Sinh
Tương Khắc
Tam Hợp
Thiên Y
Tương Sinh
1972
Tương Sinh
Tương Sinh
Lục Phá
Phục Vị
Bình Hòa
1969
Tương Sinh
Bình Hòa
Bình Hòa
Sinh Khí
Bình Hòa
1965
Bình Hòa
Bình Hòa
Tam Hợp
Diên Niên
Tương Sinh
1964
Bình Hòa
Bình Hòa
Lục Hợp
Thiên Y
Tương Sinh

Nếu bạn thấy XEM TUỔI LÀM ĂN tại Phong Thủy Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem tuổi làm ăn

 

Xem ngày tốt nhận chức


Ngày xem:

Chú ý: Nhập ngày/tháng/dương lịch


Xem tuổi làm ăn khác?

Bảng xem tuổi hợp làm ăn

Tuổi
Xem tuổi hợp làm ăn chuẩn xác
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Xem tuổi